Cuma namazına gideceğim deyip sakın bunu yapmayın..

Cuma namazına gideceğim deyip sakın bunu yapmayın..

Çalışanlar dikkat!Cuma saatinde personele verilen cuma iznini ve servis imkanını sakın kötüye kullanmayın.

Tarih :
Cuma namazına gideceğim deyip sakın bunu yapmayın..

Şehir dışı kampüs alanında yer alan bir işyeri çalışanı cuma namazına gitmek isteyenleri şehre bırakan servise, ben de cumaya gideceğim diyerek binince olanlar oldu. Servisle şehre gelen personel, doğruca kahveye giderek okey oynadı ve namaz sonrası servise yetişerek işyerine geri döndü. Ancak olayın patron tarafından duyulması geç olmadı.

Cumaya gidiyorum diye izin alıp, servisle kahveye gittiğini duyan patron, güvenimi sarstın dedi ve çalışanın işine tazminatsız son verdi.

Çalışanın açtığı işe iade davasında, yerel mahkeme davayı kabul etti.

FESİH HAKSIZ! UYARI OLMALIYDI..

Mahkemece, feshe neden olan davranışın işveren nezdinde davacı işçi ile çalışma ilişkisini temelden çökerttiğinden sözedilmesinin mümkün olmadığı, en fazla işçinin uyarılması sonucunu doğurması gereken davranışın haklı fesih gerekçesi yapılmasının samimi bulunmadığı, hukuken geçerli bir fesihten söz etmenin mümkün olmadığı gerekçesi ile işe iade kararı verdi.

İşveren kararı temyiz etti.

YARGITAY: GÜVENİ SARSICI HAREKET VAR

Dosyayı yeniden değerlendiren Yargıtay, bu saatlerde işyerinin çalışmaya devam ettiğine dikkati çekerek, davacının cuma namazına gideceğini belirterek işi bırakıp gitmesinin, işyerinde de huzursuzluğa yol açtığını ifade etti. İşveren açısından ise, güven sarsıcı bir hareket olarak değerlendirdi. Böylece, yerel mahkemenin işe iade kararını bozarak, patronun işten çıkarması geçerli dedi

'....Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin, işveren tarafından Cuma namazına gitmek isteyen işçiler için tahsis edilen servis ile işverene Cuma namazına gideceğini belirterek iş yerinden ayrılıp kahvehaneye gittiği sabit olup, davacının bu eylemlerinin iş yerinde olumsuzluklara yol açtığı, taraflar arasında güven ilişkisinin sarsıldığı bu durumda iş ilişkisinin sürdürülmesinin işverenden beklenemeyeceği ve işveren feshinin bu nedenle geçerli olduğu gözetilmeden hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır...'

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler