Anasayfa » İlan » Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde

belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi, (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde "doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum" tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 09.05.2019 Bitiş Tarihi : 23.05.2019

Birim

Bölüm

Abd/Prg

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Çene yüz protezlerinde üç boyutlu yazıcı

teknolojilerinin kullanılması üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Zirkonya implant destekli protezler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmakoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Hipertansiyon ve Vasküler stres faktörleri konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmakoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Hipertansiyon ve Epigenetik konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak, Biyofarmasötik Sınıflandırma Sistemi konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak, İyontoforez yöntemi üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak, Kolona hedeflendirilmiş ilaç şekilleri üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak ve duyarlı nanotaşıyıcı sistemler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak ve Nanolifler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık

Bilimleri

Eczacılık Temel

Bilimleri

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Kuantum noktaları ile gıdalarda analizler konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

İstatistik Fizik

Doçent

1

1

Spin sistemlerinin simülasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Risk Analizi

Doçent

1

1

Yaşam sürdürme analizi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Profesör

1

1

İkili kümeleme konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Determinant optimal tasarımlar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

Veri zarflama analizi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar

Teorisi

Profesör

1

1

Diferensiyel operatörler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Mükemmel guruplar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Kısmi türevli denklemler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Neuro Linguistik Programlama (NLP) konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Öğretim elemanlarının sınıf yönetimi davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Öğretmenlerin yeterlik algıları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Viyolonsel eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Keman ve Türk Halk Müziği alanında çalışmaları olmak

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Çağdaş tasarım ve müze alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Laboratuvarda öğrenme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Argümantasyon konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Laboratuvarda öğretim konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Görme engelli öğrencilerin bağımsız hareket becerileri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Ağır ve çoklu yetersizliği olan görmeyen çocukların eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Grup eğitimi programı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Çocuk ihmali ve istismarı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Üstün yetenekli çocuklar üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Örgütsel adalet ve öğrenme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

1

Türkiye Türkçesi ve toplum dilbilimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Öğretim programlarında ve yabancılara Türkçe öğretimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Okumada öz düzenleme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Almanca-Türkçe çeviri eleştirisi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Arapçada Etimolojik incelemeler üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Fransızca yazma güçlükleri konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Çocuklara İngilizce öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Yabancı dil öğretiminde edebiyatın kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Bağlam kuramı ile İngilizce öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri

Tasarımı

Endüstri Ürünleri

Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Akışkanlar dinamiği konusunda çalışmaları

olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge

Planlama

Şehir ve Bölge

Planlama

Profesör

1

1

Kent jeolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge

Planlama

Şehir ve Bölge

Planlama

Profesör

1

1

Sanayi kümelenmeleri konusunda çalışmaları

olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge

Planlama

Şehir ve Bölge

Planlama

Doçent

1

1

Konut ekonomisi konusunda çalışmaları

olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve zaman gecikmeli elektrik güç sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Güç elektroniği alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çizelgeleme konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Kıyısal Kirlenme üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Zemin iyileştirme konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Hidrojen üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Alternatif yakıt üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Bor kimyasalları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Biokütle konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Toz metaluıjisi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Termik santraller üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Romatolojik Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Profesör

1

1

Odyoloji alanından Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Doçent

1

1

Akuatik toksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık politikaları konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Profesör

1

1

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi üzerine çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Fiziksel Uygunluk konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Antrenman planlama konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Egzersiz ve Ergonomi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Ritim eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Pliometri konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Profesör

1

1

Spor yönetim bilimleri alanında kalite yönetimi ve pazarlama konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Kimya Teknolojisi

Doçent

1

1

Biyoteknoloji alanında çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Polimer Teknolojisi

Doçent

1

1

Kimyasal Reaksiyon üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Döşeme kaplama malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Kutu tipi mobilyalar üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Siber güvenlik konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Yapay zeka teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Yumuşak anahtarlama teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Profesör

1

1

Akıllı endüstriyel otomasyon sistem tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Profesör

1

1

Kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Toz enjeksiyon kalıplama konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Çelik sac malzemelerin şekillendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Sac malzemelerin şekillendirilmesi üzerine çalışmaları olmak

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Dinamometre üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Betonarme perde kalıpların tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Yapı tamir harçları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

Taşıtlarda fren sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Endeskopik jinekolojik cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları (Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı)

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı)

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve sağlık okuryazarlığı konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve yoğun bakım hastaları ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Nikotinik reseptörler konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

Tıp Fakültelerinde en az 1 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak ve Elektromanyetik alanların intraüterin etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp doktoru olmak ve İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 2 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak ve Metabolik Sendrom ile ilgili çalışmaları olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Erdoğan'dan 'ortak yayını izleyecek misiniz' sorusuna cevap...
ABD’den Türkiye açıklaması 'Biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz'
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
Emine Erdoğan, Engelli ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını yaptı
13 Farklı Şehir Ve Kurum 212 Personel Alımı Yapıyor
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı
Gram altın 9 ayın zirvesinde
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Bursa'nın genç yıldızı İtalya'ya transfer oldu!
Eksik prime yaş formülü!
Meteorolojiden 41 ile yağış uyarısı!
Mevsimlik tarım işçisi yeni 'gurbet mesaisi'ne başladı
Meslektaşları kalbi duran doktor için seferber oldu
Saadet Partisi 'Tazminat'ı sordu!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! En az yüzde 6 zam yolda
Bartın Hasbel Geçici 1 İşçi Alacak
Erdoğan Duşanbe dönüşü paylaştı: Zirvenin detayları
Profesörün tecavüzünde ikinci perde! Ne ceza verildi..
65 yaş aylığı geriye dönük talep edilebilir mi?
Bahçeli'den Moody's'e not tepkisi
Anne ayı, orman işçilerini 'rehin' aldı
Yargıtay: Maaş alan anneye yardım nafakası verilmez
Tiyatro ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar
Bakan Turhan:'Yolumuza engel çıkaran sandıkta cevabını alacak'
Dilenci kadın, 'Bölgeme girdiniz' diyerek Suriyeli kardeşleri dövdü
Bahçeli: Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız
SPK'dan '50 kişiye dava açıldı'
Memurlardan kritik toplu sözleşme hamlesi!
Kazada kim kusurlu tartışmasına son
Kredi kartı gecikme faizleri de düşürülsün talebi
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu
Askerden dönene işsizlik maaşı imkanı!
İşsiz annelere günde 80 lira!
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Babalar Günü'nde babasının işe alınmasını istedi
Dilenciden polise şoke eden sözler!
En düşük memur emeklisi maaşı 2.562 TL'ye çıkacak
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Moody's'e 'not indirimi' tepkisi
Kani Beko'dan işten çıkarılan 132 taşeron işçi için sert tepki!
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!Sağanak geliyor..
Maaş varsa nafaka yok! Yargıtay'dan emsal karar...
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
'Belediyelerde yaklaşık 14 bin üyemiz istifa ettirildi'
Bakan Turhan son noktayı koydu: İlk kazma vurulacak
Şanlıurfa Viraşehir Polis Misafirhanesi Geçici 8 İşçi Alacak
Mardin Derik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İşçiden çalışırken alınan istifa dilekçesi geçersiz sayıldı
Diyanet, GY şube müdürlüğü sonuçlarını açıkladı
Trafik affetmedi! Sedyede ceza..
Konya'ya deniz trenle geliyor!
Ekrem İmamoğlu: İşsizlere ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz
Piknik yaparken üzerine yıldırım düştü
S-400'lerin görüntüleri ortaya çıktı
ORC son anketini yayınladı: İşte İstanbul'daki fark
Belgeyle konuşan avantajlı olacak
'İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı'
Emeklilere büyük müjde! Değişiyor...
Büyük şok! Tatile diye nikah masasına...
'İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez'
Ankara-Washington hattında neler yaşanıyor
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
YKS Soruları zor muydu? Kolaymıydı? İşte yorumlar..
Yeni askerlik sistemi haftaya yasalaşacak
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
16 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Türkiye'de ilk defa! Siyam ikizleri YKS'ye girdi
İlk gül yağı, kilosu 9 bin Euro’dan satıldı
YSK soru ve cevapları yayımlandı
Mersin Tarsus İmar Geçici 5 İşçi Alacak
Sırbistan’dan vergisiz et gelecek
Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu
Fındıkta büyük tehlike! Hastalık yayılıyor
Milyonlarca memuru sevindirecek düzenleme! Ahmet Ünlü yazdı.
İŞKUR: Mayıs’ta açık iş sayısı yüzde 3,6 azaldı
Çorum'da MEB'in atadığı müdür görevine başladı
HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

Benzer Haberler