Anasayfa » İlan » Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://pdb.adiyaman.edu.tr/Dokumanlar adresinde mevcuttur.)

2- Özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri.

5- Lisans/Lisansüstü Transkript Belgelerinin fotokopileri.

6- Yabancı ülkelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulunca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi.

7- Ales Sınav Sonuç Belgesi.

8- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokulları Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)

9- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)

10- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

11- Adli sicil kaydı belgesi

12- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

13- Hizmet Belgesi (Kamu kurumunda çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar getireceklerdir)

SINAV TAKVİMİ

10.05.2019

24.05.2019

27.05.2019

29.05.2019

30.05.2019

Şahsen veya Posta yolu ile. www.adiyaman.edu.tr

İlk Başvuru Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Tarihi

Sınav Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

Başvuru Şekli

Sonuçların ilan edileceği internet Adresi

NOT: Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilecek

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DRC

ADET

BAŞVURU YERİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Sağlık

Yüksekokulu

Ebelik

Ebelik

Öğr. Gör. (Ders verecek)

4

1

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Ebelik veya hemşirelik lisans mezunu olmak, kadın doğum hemşireliği veya ebelik alanında

tezli yüksek lisans mezunu olmak.

2

İslami ilimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Arş. Gör.

5

1

İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Tefsir alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak, Arapça dil sınavından en az 80 puan almış olmak, hafızlık belgesine sahip olmak, aşare - takrib - tayyibe icazetine sahip olmak.

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

UNVAN ŞARTLARI

1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4) Rektörlüğe bağlı bölümler dahil olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler