Anasayfa » İlan » Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir

Sınav Takvimi

10/05/2019

24/05/2019

31/05/2019

10/06/2019

17/06/2019

İlk Başvuru Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi

Giriş Sınavı Tarihi

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi

Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI /

PROGRAM

ÜNVAN

DERECE

ADET

ALES

Y.

DİL

ÖZEL ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Anatomi

Araş.Gör.

7

1

70

50

Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Anatomi

Araş.Gör.

7

1

70

50

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu

olmak. Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Araş.Gör.

7

1

70

50

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalında tezli

yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın

Hastalıkları Hemşireliği

Araş.Gör.

7

1

70

50

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Araş.Gör.

7

1

70

50

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Araş.Gör.

7

3

70

50

Ebelik bölümü lisans mezunu olmak. Ebelik ya da Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Rektörlük

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevlendirilmek üzere

Öğr.Gör.

(Uygulamalı

Birim)

5

1

70

50

Biyoloji bölümü lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış olmak. Moleküler mikrobiyoloji alanında çalışma yapmış olmak.

6

1

70

50

Biyomühendislik alanında lisans mezunu olup, aynı

alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek şartıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 1 yıl AR-GE elemanı olarak çalışmış olmak

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Kardiyopulmoner

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

70

50

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak. Kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Öğr.Gör. (Ders

Verecek)

6

1

70

50

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Gediz Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Çocuk Bakım ve

Sağlık Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

6

1

70

Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmak. Diksiyon ve konuşma eğitimi alanında tezli yüksek lisans

yapmış olmak.

Gediz Sağlık

Hizmetleri Meslek

Yüksekokulu

Çocuk Bakım ve Sağlık Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Öğr.Gör.

(Ders

Verecek)

5

1

70

Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olup, aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl ders vermiş olmak

Genel ve Özel Şartlar:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun esdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

7 - 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

8 - Lisans üstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Muafiyet:

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:

1 - Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2 - Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3 - Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

5 - İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.

6 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

7 - Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

İstenen Belgeler

1 - Başvuru Formu. (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

2 - Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4 - Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,

5 - ALES ve Yabancı Dil sonuç belgesi,

6 - Doktora/Lisans/Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği,

7 - Araştırma görevlileri kadroları için istenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.

8 - Lisans/Yüksekokul Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

9 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

10 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi,

11 - Alanında İş Tecrübe Belgesi, (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)

12 - Onaylı hizmet belgesi . (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.) İlanla

ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir

Kaynak : SGK Rehberi
Dünyanın en uzun ikinci mağarasını sel vurdu
Emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı, durumu ağır!
Fatih Portakal'dan Rasim Ozan Kütahyalı için çağrı
Malulen emeklilikte yaşa bakılmaz.
Kenan Işık ile ilgili ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Memura emsal karar!Mevzuatta olmayan cezaya,iptal kararı...
Çeyrek altın 500 TL’ye göz kırptı
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
Emeklilere 3 müjde birden! Eksik aylıklara düzeltme
Emine Bulut'u katletmişti! Cezaevinde öldürüldü mü?
Ölmek istemiyorum, bize yardım edin!
Zam görüşmelerinde son durum!
KESK ‘Omuz omuza verelim’
Bir kadın cinayeti daha!Eşi ve çocuğunu öldürdü
Okuldaki bazı dersleri profesörler verecek
Çöp toplama yerine parfüm
Erken emekli olmak için 5 formül
MTA'da TİS imzalandı! İşte yeni zam oranları...
Serviste öğrenci unutmaya yerli çözüm
Korkutan gelişme! Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı
Benzin ve motorine yeni zam kesinleşti
'15 TL'nin altından fındık satmayın'
Milyonlarca kişinin gözü Meclis'te! EYT, Ek Gösterge, Af çıkacak mı?
Antalya’da tüm zamanların turist rekoru kırıldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını yaptı
Trump'ın mesajı altını fırlattı!
Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
Yüzde 60 işgücü kaybınız varsa malulen emekli olabilirsiniz
Çifte maaşlı bürokratlar vergi kaçakçısı olabilir
Emine Bulut cinayetini çeken kişi hakkında karar verildi!

Benzer Haberler