Anasayfa » İlan » İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1 - Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,

2 -Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

3 - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

4 - Adli Sicil Kaydı,

5 - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

6 - 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

7 - Kimlik Fotokopisi

8 - Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listeleri ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

2 - 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

3 - Adli Sicil Kaydı,

4 - Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6-Kimlik Fotokopisi

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1 - İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4 - İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6 - İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

7 - Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8 - Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

9 - Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, Personel Daire Başkanlığı'nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi'ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

10 - 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

11 - İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

Medikal Onkoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak, Tümör Biyolojisi ve

İmmünolojisi üzerine deneyimli ve çalışmaları olmak

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

İç Hastalıkları uzmanlığını almış olmak, yaşlılarda görülen HT ve

Demans konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yandal uzmanlığı yapmış

olmak, Hipofiz Hastalıkları üzerine deneyimli ve moleküler çalışma

yapmış olmak

KULAK BURUN BOĞAZ

HASTALIKLARI

DOÇENT

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlığını almış olmak, Trekea nakli

ve Kök hücre uygulamaları alanında deneyimli olmak

RADYOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Radyoloji uzmanlığını almış olmak, Girişimsel Nöroradyoloji alanında

deneyimli ve bilimsel çalışması olmak

ACİL TIP

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Acil Tıp uzmanlığını almış olmak, travmayla gelen aciller konusunda

deneyimli ve travma şiddet skorlaması üzerine bilimsel çalışması olmak

KARDİYOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Kardiyoloji uzmanlığını almış olmak, Elektrofizyoloji alanında

deneyimli ve bilimsel çalışması olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLAR

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans mezunu olmak ve

aynı alanda Doktora eğitimini tamamlamış olmak

SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Spor Yönetim Bilimleri alanında çalışmalar yapıyor olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora unvanına sahip olmak, anjiyogenez ve kanatlı hayvanların erkek genital sistemi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında Doktora yapmış olmak, Genotoksisite ve Antineoplastik ilaçların moleküler mekanizmalarına yönelik bilimsel çalışmalar yapmış olmak

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

GRAFİK TASARIMI

DOÇENT

1

Tasarım veya Plastik Sanatlar alanında Doçent tavanına sahip olmak

LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ

DR. ÖĞR.ÜYESİ

1

ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ

PROFESÖR

1

Biyolojik sistemler ile yarı iletken nanoteknolojisi alanında bilimsel çalışmaları olmak

NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SİNİRBİLİMİ

DOÇENT

1

Primer Kortikal Nöron Kültürü, Kültürlere Amiloid Uygulamaları, Gen Susturma, Alzheimer Hastalığı, Nörodejenerasyon, Vitamin D, BOS Biyobelirteçleri konularında araştırma yapmış ve yayın sahibi olmak

Kaynak : SGK Rehberi
Anadolu Ajansı'dan Ekrem İmamoğlu'na çok tartışılacak yanıtlar!
Memurlar dikkat! Talepleriniz toplu sözleşme masasına taşınıyor!
Neşe Karaböcek'in acı günü! Oğlunu kaybetti...
Uğur Dündar’dan ‘İmamoğlu-Yıldırım yayını’ değerlendirmesi
Binali Yıldırım: "Ekrem Bey, yalanı alışkanlık haline getirdi"
Dövizle ilgili önemli düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Zerrin Özer evlendi! Hem de bakın kaç yaşında ?
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Ömer el Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi!
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir!
Evde kız kardeşiyle yabancı adamı görünce dehşet saçtı
Gram altın 9 ayın zirvesinde
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Erbakan'ın yol arkadaşlarından Saadet tabanına çağrı
TÜBİTAK'a 21 personel alınacak
Emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tablo...
Çanakkale'de korkutan deprem
İlk değerlendirme canlı yayında Akşener' den geldi!
Yüzde 30’u depoda çürüyen limon, 12 TL’ye dayandı!
Meclis'te 3600 ek göstergeyi sordu! 356 gün geçti...
Sayıştay'ın ilk başkanı bakın kim çıktı!
Araç kiralarken dikkat! Tatiliniz zehir olmasın
'Hiç duymadım' demeyin... Sağlığın sırrı F vitamini
İşsizlik rakamları açıkladı! Artış sürüyor
Memurlardan kritik toplu sözleşme hamlesi!
Orkestra şefi 'mezar kazıcısı' görevine atandı!

Benzer Haberler