Anasayfa » İlan » İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Fakülte/MYO

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

İslami İlimler

Temel İslam

Bilimleri

Tasavvuf

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapmış, Mesnevi'de Allah Kainat ve İnsan konusunda çalışmış olmak.

2

Sosyal ve

Beşeri

Bilimler

Medya ve

Halkla İlişkiler ve

Reklamcılık

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak; Kent Markalaşması, Yetenek Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında akademik çalışmaları bulunmak.

3

İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Reklamcılık alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Reklamda Görsel İletişim, Nöropazarlama, Sanat ve Reklam T asarımı alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.

4

İktisadi ve İdari

Bilimler

İşletme

Yönetim ve

Organizasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İşletmede doktora yapmış olmak, Yıkıcı Liderlik konusunda çalışmış olmak.

5

Üretim Yönetimi ve

Pazarlama

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İşletmede doktora yapmış olmak, Yaratıcı Şehirler, Yaratıcı Endüstriler ve Örgütsel Yaratıcılık üzerinde çalışmış olmak.

6

Sağlık Bilimleri

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Çocuk Gelişimi alanından almış olmak, Gelişimsel Dil Bozuklukları ve Erken Okuryazarlık alanında çalışmaları bulunmak.

7

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

Yüksek lisans ve doktorasının Eğitim Bilimleri alanında yapmış ve Çocukta Çoklu Ortamda Dinleme

Becerisinin Gelişimi üzerine çalışma yapmış olmak.

Sağlık

Hizmetleri

Sağlık Bakım

Hizmetleri

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olmak. En az 10 yıl yükseköğretim kurumu deneyimi ve en az

8

Yaşlı Bakımı Pr.

Dr.Öğr.Üyesi

3

1

sekiz dönem Yaşlı Bakım programında ders vermiş olmak. Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlara sahip olmak.

9

Eczacılık

Eczacılık

Meslek

Bilimleri

Farmakognozi

Doçent

1

1

Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, aynı alanda doçentlik unvanı almış olmak. Centaurea

Türleri üzerinde çalışma yapmış olmak.

10

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Türk Kardiyoloji Derneğinin verdiği Kardiyoloji Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

Elektrofizyoloji konusunda, Kalp Kapak Hastalığı ve Kalp Ritm Bozukluklarının İnvaziv Tedavisi ve Aritmi

Tedavisinde 3 Boyutlu Temassız Haritalama Yöntemleri konusunda tecrübeli olmak, Ekokardiyografi ile Ölçülen İnteratrial İleti Zamanının Atriyal Fibrilasyon Ön Görmesi konusunda SCI-E yayınları olmak.

11

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Koroner Kalp Hastalığı İnvaziv Tedavileri konusunda tecrübeli, Viral Karaciğer Hastalıklarında Strain Ekokardiyografi ve Kalp Hızı Toparlama Zamanı Syntax Skoru İlişkisine yönelik SCIE çalışması olmak.

Acil Tıp alanında en az 10 yıl deneyimli ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Klinik Araştırmacı

12

Acil Tıp

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

eğitimi almış olmak. İLERİ Düzey USG Rehberliğinde Sinir Blokları konusunda sertifikası olmak. Acil

Serviste İntracranial Kanamalı Hastaların Perihemotomal Ödem Alanlarının Prognostik Değerleri üzerine

uluslararası çalışma yapmış olmak.

13

Tıp

Dahili Tıp

Radyoloji

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Karaciğer Transplantasyonu Öncesi Hepatik Venlerin Varyasyonları üzerine ve Atrofik Gastrit ile Ateroskleroz Arasındaki Olası İlişkinin Görüntülenmesi üzerine uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

14

Bilimleri

Deri ve Zührevi

Hastalıklar

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Dermatolojik Cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak ve Lepra ve Tropikal Deri Hastalıkları

konusunda eğitim almış olmak.

15

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Klinik araştırmalar konusunda yurtdışında sertifikalı eğitim almış olmak, mTOR Yolağı ile ilgili yayın yapmış olmak, FGF21 Düzeyleri ve Meme Kanseri Arasındaki İlişki ile ilgili araştırma yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Hücre Kültürü çalışmalarında deneyimli olmak, Anti-kanser İlaçların Lösemi Hücre Dizilerinde Sitotoksik

16

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

ve Apopitotik Etkilerini tanımlayan çalışmalar yapmış olmak ve bu konuda uluslararası dergilerde

yayınlanmış makaleleri olmak.

17

Çocuk Sağlığı ve

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Çocuk Acil Yan Dal uzmanı olmak, Non-Fetal Suicidlerin Hastaneye Yatışını Engelleyen Faktörler alanında

çalışmaları olmak.

18

Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Çocuk Metobolizması Hastalıkları yan dal uzmanı olmak, Primer Nörotransmitter Metobolizma

Bozuklukları ve Aktivatör Protein Eksiklikleri alanında çalışmalar yapmış olmak

19

Kulak Burun Boğaz

Hastalıkları

Profesör

1

1

Temporal Kemik Cerrahi Anatomi çalışmalarında yeni bir varyasyonu tanımlayan uluslar arası yayını

olmak.

20

Profesör

1

1

Gastrointestinal Patoloji konusunda yurt dışında clinical fellowship yapmış olmak.

21

T ıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Temel Onkoloji eğitimi almış olmak ve ilgili alanda lisansüstü eğitim programında eğitici olmak, Meme

Kanseri üzerine çalışmaları olmak.

Patoloji Dernekleri Federasyonu tıbbi patoloji yeterlik sınavında başarılı olup yeterlilik belgesi almış

22

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

olmak, Hematopatoloji konusunda yetkinlik açısından başarılı bulunmuş olmak, Meme Kanseri ve

Hematopatoloji konularında uluslararası yayınları olmak.

23

Cerrahi Tıp

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Periferik Sinir Tamiri konusunda uluslararası alanda (SCI-SCIE) yayınları olmak.

24

Tıp

Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Perinatoloji yandal uzmanı olmak, Fetal Ekokardiyografi konusunda deneyimli olmak, İntrakardiyak

Ekojenik Odağı Olan Fetüslerde Doku Doppler Kaynaklı Miyokard Performans İndeksinin

Değerlendirilmesi konulu uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

25

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Arkus Aort Patolojilerin Hibrit Tedavisi alanında uluslararası (SCI-SCIE) klinik çalışmaları olmak.

26

Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Koroner Arter Cerahisi ve Sistemik İnflamatuar Yanıt İlişkisi alanında uluslararası ( SCI-SCIE) klinik

çalışmaları olmak.

İntraoperatif Radyoterapi ve Robottik Cerrahi alanında çalışmış olmak ve yurtdışı sertifikaları olmak.

27

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Erken Evre Meme Kanserinde Serum Biomarkerlerin Tanısal Değeri ile ilgili uluslararası yayınlanmış bilimsel araştırması olmak, Onkoplastik Meme Cerrahisi konusunda deneyimli olmak, Cerrahi Onkoloji yan

dal uzmanı olmak.

28

Doçent

1

1

Antibiyotik Direnç Profilleri, Bakteri ve Kandida Biyofilm konusunda çalışmaları olmak. DAS okuluna

T emel T ıp

T ıbbi Mikrobiyoloji

gitmiş olmak ve Sterilizasyon konusunda uluslararası bildiriler yapmış olmak.

29

Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Epstein-Barr Virüsü ile İlişkili Laringeal Karsinomalı Hastalarda Sitokin Seviyeleri konulu uluslararası yayın

yapmış olmak.

Diğer Şartlar:

1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Profesör ve Doçent kadrosuna atama, daimi statüde yapılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olmaları zorunludur.

5- Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmaları zorunludur

6- Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 (Altı) adet CD'yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7- Doçent kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 (Dört) adet Cd'yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8- Dr. Öğr. Üyesi Kadrolarına başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf, Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 (Dört) adet Cd'yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır.

9- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu'nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz "Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri"ne http://personel.ikc.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de ulaşılabilinir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi
Emine Bulut'u katletmişti! Cezaevinde öldürüldü mü?
Kızını öldüren baba bakın ne yapmış!
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Her gören bir daha baktı! Ajda sandılar
Emekliler, istirahat rapor parası alabilir mi?
SSK emeklisi vefat eden babadan maaş alabilir mi?
Sağlık Bakanlığı açıkladı: O sözler, Bakan Koca'ya ait değil
Böbrek taşı sancısı sanıp hastaneye gitti, üçüz bebek doğurdu
'Civciv çıkarma' oyunu haberlerine yayın yasağı
Emine Bulut cinayeti: Bu canavarı nasıl büyüttük?
Zırhlı araç devrildi: Bir polis şehit 5 yaralı
Yüzde 60 işgücü kaybınız varsa malulen emekli olabilirsiniz
TRT Genel Müdürlüğüne sürpriz isim!
Emekli maaşı neye göre hesaplanıyor?
Trump'ın mesajı altını fırlattı!
Bir kadın cinayeti daha!Eşi ve çocuğunu öldürdü
Canan Karatay bu kez 1950'lerden sonra gelen gıda için uyardı!
Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla görüştü
Aldığı karpuz kabak çıkınca dehşet saçtı!
Günün kahramanı 17 yaşındaki Aykut
‘Çiftçiye peşin ödeme piyasayı rahatlatır’
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararnameyi gece imzaladım
Yalova Çiftlikköy Belediyesi 26 İşçi Alacak
25.584 TL maaş alan başkanlar kim? Ahmet Ünlü kamudaki çift maaşları yazdı...
Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
CHP'den kanun teklifi: Kredi kart borçları silinsin
Acı sözler... 'Ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor'
Bodrum’da yıkımlar başladı
O Genel Müdür istifa etti
İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı
Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi
Samsun Bafra Belediyesi 3 İşçi Alacak
İşte Babacan'ın yeni partisinin adı ve logosu
Bir Yolcu otobüsünde daha yangın
25 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
4 aylık yağış 1 gecede yağdı!
Özhaseki: Bin 50 garibanının işine son verdiler
Gökçek'ten bomba paylaşım Zeydan Karalar'ın başkanlığı düşer
İzmir Seferihisar Jeotermal 15 İşçi Alacak
Ünlü oyuncuya 8 ay ömür biçildi!

Benzer Haberler