Anasayfa » Medya Haberleri » Çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sebebi...

Çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sebebi...

Çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sebebi...

İşveren çalışanını, son bir yıl içerisinde 3 kez kulak tıkacı takmaması nedeni ile uyardığını, zaman zaman işe devamsızlığı olduğunu ve işe geç geldiğini ve fesih nedeni yapılan kulak tıkacını bir kaç kez takmama eyleminin ise iş güvenliğini tehlikeye soktuğunu ifade ederek, tazminatsız işten attı. Çalışan; açtığı işe iade davasında, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istedi.

Tarih :
Çalışanlar dikkat! Tazminatsız işten atılma sebebi...

Yargıtay, kulak tıkacı takmayan işçinin iş akdinin feshedilmesini haklı buldu.

Yaşanan olayda, işveren çalışanını, son bir yıl içerisinde 3 kez kulak tıkacı takmaması nedeni ile uyardığını, zaman zaman işe devamsızlığı olduğunu ve işe geç geldiğini ve fesih nedeni yapılan kulak tıkacını bir kaç kez takmama eyleminin ise iş güvenliğini tehlikeye soktuğunu ifade ederek, tazminatsız işten attı.

Çalışan; açtığı işe iade davasında, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istedi.

Davalı işveren savunmasında, davacının işyeri kurallarına uymadığını, işverenin diğer bir işçisine hakaret ettiğini, yıl içinde çeşitli tarihlerde yapılan kontrollerde iş sağlığı ve güvenlik önlemine uygun olarak, kulak tıkacı takmayarak iş güvenliğini tehlikeye atıp, yapmakta olduğu görevleri hatırlatıldığı halde yapmadığını, bu nedenle de, iş sözleşmesinin haklı feshedildiğini savundu.

MAHKEME İŞE İADE ETTİ

Yerel Mahkeme kararında,

'...fesih nedeni yapılan kulak tıkacını birkaç kez takmama eyleminin, haklı fesih kavramı içinde değerlendirilemeyeceği, bu konuda işçinin zorlandığına ve davacının takmamakta ısrarının da saptanmadığı, davranışlarına dayanmasına rağmen davacının savunmasının alınmadığı gerekçesi ile işe iadesine..' şeklinde karar verdi.

İşverenin Kararı temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 'işe iade' kararını bozdu.

ÇALIŞANLAR, İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HER TÜRLÜ ÖNLEME UYMAK ZORUNDA!

Yerel Mahkemenin kararını bir kez daha değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işe iade kararını bozdu. Feshin haklı olmasa da geçerli sebebe dayandığını değerlendiren Yüksek Mahkeme kararında iş güvenliğine dikkat çekti. İşçinin, işverenin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldığı her türlü önleme uymakla yükümlü olduğunu ifade etti.

Karardan;

'....Somut olayda, davacının çalıştığı son bir yıl içinde iş güvenliği ve iş sağlığı önlemleri kapsamında 3 kez kulak tıkacı takmaması nedeni ile uyarıldığı, zaman zaman devamsızlığının bulunduğu ve işe geç geldiği, bir kez de davalı işverenin diğer işçisine hakaret etmesi nedeni ile savunmasının alındığı anlaşılmaktadır. Esasen bu olgu mahkemenin de kabulündedir. Davacının bu davranışlarından dolayı uyarıldığı ve uyarı ile ilgili işveren tebligatını tebliğden imtina ettiği de sabittir. ...Ancak...

...4857 sayılı İş Kanunu'nun 77/1. maddesi uyarınca, "İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler". Davacı işçinin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda, işverenin aldığı önlemlere uymadığı ve sağlığını tehlikeye attığı sabittir.Davacı işçinin davranışından kaynaklanan bu neden, işyerinde olumsuzluklara yol açmıştır.. Ayrıca davacı işçinin bu neden yanında, işverenin diğer işçisine hakaret etmesi, mesaiye geç gelerek, iş görme'edimini eksik ifa etmesi, davranışlarından kaynaklanan ve olumsuzluklara neden olan geçerli nedenlerdir. Fesih geçerli nedene dayanmaktadır. Mahkemece yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı bulunmuştur. Davanın reddi gerekir...'

 

 

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler