Anasayfa » Soru Cevap » Kurum, şartları taşıyan sözleşmelinin eş durumu tayinini yapmak zorunda mıdır?

Kurum, şartları taşıyan sözleşmelinin eş durumu tayinini yapmak zorunda mıdır?

Kurum, şartları taşıyan sözleşmelinin eş durumu tayinini yapmak zorunda mıdır?

Tarih :
Kurum, şartları taşıyan sözleşmelinin eş durumu tayinini yapmak zorunda mıdır?
Soru
4B sözleşmeli Memurların Eş Durumu tayini hakkında şunu cevaplarsanız sevinirim

Eşim kamu görevlisi olarak 1 Yıl şartını tamamlamış ise (sözleşmede mecburi görev yılı belirtilmemişdir) Kamu kuruluşları tayin hakkını vermediğinde veya işlem yapmadığında nasıl bir yol izlenebilir

Bu konuda hukuki yollar açıkmıdır veya kamu kurumları üzerlerine düşen görevi kanunen yerine getirmediği için suç işlemektemidir.

Not : ( Kendim bir kamu kuruluşunda 10+ yıl görev süresini tamamlamış bulunmaktayım)

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur.

Esaslar:

"Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3 - Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir."

Sözleşmeli personelin eş durumu yer değişikliği için

1.Fiilen en az bir yıl çalışmış olması,

2.Geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması

3.Kamu personeli olan eşin kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması

Gerekiyor. Ancak bu şartlar taşınsa da kurumun tayini yapıp yapmamakta takdir yetkisi buluyor. Yani kurumlar hizmet ihtiyacı olduğunu belirterek tayini yapmayabilir.

Kurumun takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun kullanıp kullanmadığı konusu idare mahkemesi denetiminde. Ancak tayin yapılmadığı için suç işlendiğini söylememiz mümkün gözükmüyor.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler