Anasayfa » İlan » Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

(2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı

dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Özel Şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi

2) Özgeçmiş

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Fotoğraf (1 adet)

5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

6) Öğrenci Durum Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

7) Yabancı Dil Sonuç Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

8) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi

9) Lisans Transkript (Onaylı Sureti)

10) Alanında tecrübe sahibi olduğuna dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

11) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

AÇIKLAMALAR

* E-devlet üzerinden alınan karekodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.

* Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

* Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 16.05.2019

Son Başvuru Tarihi : 30.05.2019

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 10.06.2019

Giriş Sınavı Tarihi : 12.06.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.06.2019

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr

BİRİM

PROGRAM

UNVAN

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

Mehmet

Tanrıkulu Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi

Dokümantasyon

ve Sekreterlik

Öğr. Gör.

(Ders Verecek)

5

1

Hemşirelik lisans mezunu

olmak, Psikiyatri

Hemşireliği alanında

yüksek lisans yapmış

olmak, alanında en az 10

yıl mesleki deneyime sahip

olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler