Anasayfa » İlan » Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır. Atanacakların 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23 ve 24 (e) maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 04.12.2018 tarihli Üniversite Senato kararı ve 27.12.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu'nda kabul edilen ek koşulları sağlamaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

4 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

7 - İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların "Eğiticilerin Eğitimi" ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

8 - Başvuru adresi: (Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI VE

ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik

ve Doğa

Bilimleri

Fakültesi

Elektrik -

Elektronik

Mühendisliği

Devreler ve

Sistemler

Doçent

2

1

Doçentliğini Elektrik -

Elektronik Mühendisliği bilim

alanında almış olmak,

destek vektör regresyon,

destek vektör kümeleme ve

biomedikal işaret işleme

alanlarında çalışmaları

olmak.

Mühendislik

ve Doğa

Bilimleri

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Hidrolik

Dr.

Öğretim

Üyesi

1

1

İnşaat Mühendisliğinde

lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip

olmak. Uydu verisi ve

Kalman filtresiyle düzeltilmiş

radar yağış verilerinin

karşılaştırılması ve

doğallaştırılmış akımlara

hidrolojik kuraklık indeksi

uygulaması konularında

çalışmış olmak.

Mühendislik

ve Doğa

Bilimleri

Fakültesi

Kimya

Mühendisliği

Kimya

Mühendisliği

Dr.

Öğretim

Üyesi

1

1

Yüksek lisans ve doktorasını

Kimya Mühendisliğinde

yapmış olmak. SERS ve

fotonik tabanlı

nanosensörler, kütle

spektroskopisi ve tanı kitleri

ile ilgili çalışma yapmış olup,

boya duyarlı (DSSC) ve

perovskit güneş hücreleri ile

ilgili çalışıyor olmak.

Güzel

Sanatlar

Fakültesi

Görsel

İletişim

Tasarımı

Görsel

İletişim

Tasarımı

Anasanat

Dalı

Dr.

Öğretim

Üyesi

3

1

Ofset Baskı Sistemleri

üzerine doktora yapmış

olmak, Görüntü İşleme ve

Dijital Baskı Teknolojileri

konularında çalışmaları

olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler