Anasayfa » İlan » Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Sinop Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.

- (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/ Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya http://www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/OgrUyeAtanmaOlcutleri Yonergesi(11.02.2019).pdf olarak ulaşılabilir.

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/

ANASANAT DALI

ALANI

Doktor Öğretim

Üyesi

1

3

Güzel Sanatlar

Fakültesi

Geleneksel Türk Sanatları/ Tezhip, Minyatür ve Ebru

Tezhip, Minyatür veya Ebru alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

3

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji/

Toplumsal Yapı ve Değişme

Sosyal Taklit Teorisi üzerinde çalışma yapmış olmak.

Doktor Öğretim

Üyesi

1

3

Sağlık

Yüksekokulu

Sosyal Hizmet/Sosyal Hizmet

Hasta ailelerine verilen psiko eğitimin bakım yüküne etkisi alanında çalışma yapmış olmak.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI)

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine

sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5 - Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

6 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7 - Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda ilan özel şartına bağlı olarak tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2 - Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ

İlan tarihi :

20/05/2019

Başvuru başlangıç tarihi :

20/05/2019

Son başvuru tarihi :

12/06/2019

Ön Değerlendirme tarihi :

21/06/2019

Giriş sınav tarihi :

28/06/2019

Sonuç açıklama tarihi :

05/07/2019

İnternet adresi :

www.sinop.edu.tr

BAŞVURU YERLERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI

ADRES

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Fakülte Cd. Esentepe Mah. 57200 Boyabat / Sinop

0 368 315 0101

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Nasuhbaşoğlu Mah. Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı. Sinop

0 368 271 5516

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkii 57000 / Sinop

0 368 271 4151

BOYABAT İİBF

Esentepe Mah. Fakülte Cad. No: 4 Boyabat/Sinop

0 368 333 0014

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Korucuk Mahallesi Trafo Mevkii No:35 57000.Sinop

0 368 271 5526

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT B

İLGİLER

İLAN

DETAY

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI/

PROGRAM

UNVAN

201912

Boyabat

Meslek

Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Mimari

Restorasyon

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

201913

Boyabat

Meslek

Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve

Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

201914

Gerze Meslek

Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram

Flizmetleri

Aşçılık

Öğr. Gör.

(Ders

Verecek)

201915

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Arş. Gör.

DERECE

ADET

ALES

YABANCI

DİL

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

4

1

70

-

İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup Yapı Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim

kuramlarında yüksek lisans sonrası en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

5

1

70

-

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Elaberleşme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

5

1

MUAF

-

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Bölümü lisans mezunu olmak ve

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

6

1

70

50

Fen/Fen-Edebiyat Fakültelerin

Matematik bölümü lisans

mezunu olmak. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi alanında doktora yapıyor olmak.

201916

Fen-Edebiyat

Fakültesi

Arkeoloji

Klasik

Arkeoloji

Arş.Gör.

6

1

70

50

Fakültelerin Arkeoloji veya Sanat Tarihi Bölümü lisans

mezunu olmak. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Türk Sanatı alanlarından

birinde doktora yapıyor olmak.

201917

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Arş.Gör.

7

1

70

50

Nükleer Enerji Mühendisliği

Bölümü lisans mezunu olmak.

Nükleer Enerji Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

201918

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi

Kentleşme ve

Çevre

Sorunları

Arş.Gör.

6

1

70

50

Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.

201919

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

Uluslararası İşletmecilik ve

Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve

Ticaret

Arş.Gör.

6

1

70

50

Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası İlişkiler anabilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

201920

Eğitim

Fakültesi

Türkçe ve

Sosyal

Bilimler

Eğitimi

Sosyal Bilgiler

Eğitimi

Arş.Gör.

7

1

70

50

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

İSTENEN BELGELER (İstenen belgelerin ilan edilen özel şartlara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

1 - Başvuru Formu.(http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-9 web adresinden temin edilebilir.) (Başvuru Formunda İlan Detay

Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir.)

2 - Özgeçmiş.

3 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4 - Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5 - ALES sonuç belgesi.(İnternet Çıktısı)

6 - Yabancı Dil Belgesi (YDS veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge) (İnternet çıktısı)

7 - Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora mezuniyet belgeleri

8 - Lisans/ Yüksek Lisans/ Doktora transkript belgeleri

9 - Yüksek Lisans/ Doktora Öğrenci Belgeleri

10 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi

11 - Hizmet belgesi.(ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)

12 - Alanında İş Tecrübe Belgesi.(SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1 - Adaylar aynı sınav takviminde ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuru için Üniversitemize gönderilen tüm ÖSYM sonuç belgeleri Üniversitemizce kontrol edilerek doğrulanacağından; belgelerde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu mutlaka yer almalıdır.(ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin çıktısının yeni tarihli olması gerekmektedir.)

3 - Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, çalıştığı kurum tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6 - Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren en az 15 (onbeş) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

10 - Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.

11 - Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 300 bin TL
Bir banka daha faizleri indirdi!
Erdoğan açıkladı! Atama kriterleri daha yükseğe çıkarılacak...
Körfez'de 5 yıldızlı iş fırsatı
Film gibi fidye operasyonu! Amcaoğlunu kaçırdı 1 milyon TL istedi.
Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor!Bankanız eğer indirmezse....
TOKİ'den her bütçeye uygun fırsat!
Stajyerler dikkat! Her ay maaş alma hakkınız var
19 Eylül 2019'dan önemli gündem başlıkları
EPDK ucuz doğal gaz ithalatı için düğmeye bastı
Zengin daha da zenginleşti, fakir daha da fakirleşti
Tanesi 15 TL! Ejder meyvesi 'yok sattı'
Elektriği dün en çok bu saatte kullandık
Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü
Yazlığını kiralayan ev sahibine 14 bin lira ceza
3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte 1 Ekim sonrası TBMM Takvimi...
Kıdem tazminatı için 9 ay borçlanmalısınız
Engelli öğrenci okulda darp edildi mi? Müfettiş görevlendirildi
Zonguldak'taki taşlı sopalı kavgada 6 tutuklama
Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük'ün yarısı satıldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Türk Eğitim-Sen, Ceren Damar davasına müdahil olacak
O taşeron işçiler işten atıldı
İzmir Tire Belediyesi 5 İşçi Alacak
Çeyiz ve ev desteği hesabı nasıl alınır ve kimlere verilir?.
MHP Antalya İl Başkanı görevinden istifa etti
Grip iki, nezle dört mevsim yakalıyor
İsmini Erdoğan açıklayacak!Ve tarih belli oldu...
Benzin ve motorine büyük zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Denizli İhracatçılar Birliği 3 personel alacak
Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a sert yerli otomobil cevabı
Erzurum Karayazı Belediyesi'ne kayyum atandı
Eğitimde bir ilk, milli eğitim müdürü sınıfta ders verdi
Bakan Albayrak'tan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklaması
Bursa Burulaş 1 İşçi Alacak
Devlet ihalelerinde 'son dakika' oyunu
İzmir'de bir evde buzdolabı patladı: 3 yaralı
Abdulhamit Gül, Pelikancılara mı cevap verdi?
Ankara'da öğrencilere yüzde 50 indirimli su
İşsizlikte büyük çelişki! İŞKUR'un işsiz sayısı TÜİK'i geçti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhaliflerine çok büyük jest!

Benzer Haberler