Anasayfa » İlan » İzmir Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı

İzmir Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı

İzmir Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı

Tarih :
İzmir Eminiyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı

KONAK HİZMET MERKEZİ

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Son Başvuru Tarihi : 24 Mayıs 2019
Yayınlanma Tarihi : 20 Mayıs 2019

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Genel Hususlar:


1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.
2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.
3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.
4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.
8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.
10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.
12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.


B) Özel Hususlar:


İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA ALINACAK OLAN TMY PERSONELDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

 • Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu'nun 53' üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl daha veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • 657 DMK'nın 53' üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Yaptırılacak Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla durumlarını belgelendirmek. (TMY Belgelerinin İşkur Sisteminde renkli olarak taranmış şekilde bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı Belgesi olan adayların ise İş ve Meslek Danışmanına başvurarak sistemden düzeltmesi gerekmektedir.)
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürelerinin her aşamasında reddedilecektir.
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
 • Temizlik kolunda görevlendirme yapılacağından, (engel durumu engel oranı) işe uygun olanların başvurusu değerlendirilecektir.
 • Maaş ve Özlük hakları; ilgili kurumda Temizlik kolunda çalışan işçiler ile aynı şartlarda olacaktır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16.Maddesinde "Kamu Kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır." denilmektedir. Sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

Belge Teslim Tarihi - Yeri ve İstenen Evraklar :

 • Evrakları tam ve eksiksiz teslim edenler arasından, noter kurası ile belirlenecektir. Evrak teslimi yapmayan adaylar kuraya dahil edilmeyeceklerdir.
 • İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 30/05/2019 tarihi saat 17:30'a kadar İzmir Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Vilayet Blokları F Blok K: 4 Konak/ İZMİR adresine iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.
 • Posta yoluyla gönderimlerde teslimatta oluşabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. Belgeleri teslim etmeyen veya eksik teslim edenler ile geçersiz başvurular ve şartları taşımayanlar Kura çekimine ve mülakata alınmayacaktır.
 • Kura sonucu asil ve yedek adaylardan istenilecek diğer belgeler www.izmir.pol.tr Adresinde duyurulacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLAR İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 • Öğrenim Seviyesi : İlköğretim - Lisans
 • Diploma Aslı veya Fotokopisi (Diplomanın aslı başvuruda mutlaka getirilmelidir.)
 • Terörle Mücadelede Yaralanma sonucu ile ilgili komutanlık yazısı ve hastane raporu.
 • Nüfus Cüzdan (Fotokopisi)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak
 • Adli Sicil Kaydı
 • Kura sonucu oluşan asil ve yedek listeler İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün internet sitesi www.izmir.pol.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
  Başvuru yapan adayların başvuru sürecini ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün internet adresinden(www.izmir.pol.tr ) takip etmeleri önem arz etmektedir.

Kura Tarihi ve Yeri :

Kura Yeri Kura Tarihi Kura Saati

Valilik Mavi Salonda 10/06/2019 14:00-15:00

Vilayet Blokları K: 2 Konak/ İZMİR

Mülakat Tarihi ve Yeri :

Mülakat Yeri Mülakat Tarihi Mülakat Saati

İzmir Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Md. 12/06/2019 14:00-15:00

Kat:4 Konak / İZMİR

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Beden İşçisi (Temizlik)

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18--(24.05.2001 - - -
Erkek 18--(24.05.2001 - - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi İlköğretim
En Fazla Öğrenim Seviyesi Lisans

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
Valilik Mavi Salonda Vilayet Blokları K: 2 Konak/ İZMİR10.06.201914:00 - 15:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hizmet Binaları ve Merkez İlçe Hizmet Binaları
KONAK
İZMİR / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No4890500 / 5223
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 2
Çalışma Şekli Daimi / Tam Süreli


Kaynak : SGK Rehberi
6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı
Uzatma tatilciler trafiği kilitledi
Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
Yolcu otobüsü devrildi! Feci görüntüler geliyor
55 yaşını doldurunca resen emekliye sevk edilirsiniz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Antalya Albel 15 İşçi Alacak
Haftanın ilk günü ikili zam geliyor!
Türk-İş Başkanı, toplu sözleşmeye neden imza attığını açıkladı
Dijital bağımlılıkla mücadele için eylem planı hazırlandı
18 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGK'ya borcu olanlara müjde! Bu hizmetlerden yararlanabileekler...
Ali Yalçın'dan maaş zammı teklifi için yeni açıklama
Ünlü ismin acı günü:Gözüm kapalı veda ettim sana..
Polisten 'şok' uygulama: 17 kişi yakalandı
Fazla bagaj ücreti vermemek için öyle bir şey yaptı ki...
Antalya Büyükşehir: Alınan ücretlerin iadesi yapılacak
Adli yıl açılışına katılmayacak barolara Yargıtay'dan tepki
Üniversite kaydı için bunları unutmayın
Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!
E-sigara şirketi dava edildi! İşte nedeni...
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
Skandal olay sonrası Meclis'ten flaş karar!
Kayıp emekli müdür yardımcısı derede ölü bulundu
Yaşlıya ayda 2.022 TL.
Bakan Soylu, Davutoğlu ile aynı çatı altında buluştu
Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ergün Atalay’a Hak- İş kartı gösterildi
Kuvvetli yağışlar devam edecek'mi

Benzer Haberler