Anasayfa » İlan » İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve "İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri" uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1-Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,

2-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına

Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

3-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

4-Adli Sicil Kaydı,

5-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta

Yeterlik, Uzmanlık),

6-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

7-Kimlik Fotokopisi

8-Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına

Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

2-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

3-Adli Sicil Kaydı,

4-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta

Yeterlik, Uzmanlık),

5-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6-Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1-İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5-Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6-İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

7-Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8-Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

9-2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

10-Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı'nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi'ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.

11-İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

DOÇENT

1

Acil Dahiliye alanında deneyimli olmak.

Kardiyoloji

DOÇENT

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

DOÇENT

1

Yenidoğan, pediatrik anestezi ve renal transplantasyon alanında bilimsel çalışmalar

yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

DOÇENT

1

Tümör Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar

yapmış olmak.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Alkol madde bağımlılığı alanında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

DOÇENT

1

Antibiyotik kombinasyonları ile Treponema pallidum konularında bilimsel çalışmalar

yapmış olmak

Histoloji ve Embriyoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Ağız, Yüz ve Çene

Cerrahisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Deneysel Nazal Septal Perforasyon alanında

bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Göz Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi

1

Glokom ve kornea alanında klinik ve cerrahi

deneyimli olmak.

Tıbbi Genetik

Dr. Öğretim Üyesi

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Milletlerarası Özel Hukuk

PROFESÖR

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Eski Türk Edebiyatı

PROFESÖR

1

Yakınçağ Tarihi

DOÇENT

1

Çağdaş Türk Lehçeleri ve

Edebiyatları

DOÇENT

1

İtalyan Dili ve Edebiyatı

DOÇENT

1

Bölgesel Coğrafya

Dr. Öğretim Üyesi

1

Fars Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tiyatro Eleştirisi ve Teorisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

FEN FAKÜLTESİ

Zooloji

PROFESÖR

1

Zooloji

DOÇENT

1

Genel Fizik

DOÇENT

1

Atom ve Molekül Fiziği

DOÇENT

1

İKTİSAT FAKÜLTESİ

Teknoloji ve Sanayi

İktisadı

PROFESÖR

1

Uluslararası aktarım Mekanizması ve Finansal

Kriz alanında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

Teknoloji ve Sanayi

İktisadı

PROFESÖR

1

İnovasyon, Yaratıcılık Ekonomisi ve Nöro Ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış

olmak.

Siyaset Bilimi

PROFESÖR

1

Siyaset Sosyolojisi alanında ve Nicel Araştırma Yöntemleri Konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

DOÇENT

1

Orta Doğu, İslam Dünyası ve Enerji Güvenliği

alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İktisat Politikası

DOÇENT

1

Kadın Yoksulluğu ve Mikrofinansman alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

DOÇENT

1

Rekabet Stratejileri, Kurumsal İtibar, İnovasyon, İnovatif Girişimcilik, Stratejik İnovasyon, Örgüt Kültürü alanında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği

Dr. Öğretim Üyesi

1

Turizm Girişimciliği ve KOBİ'leri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Su Ürünleri Hastalıkları

DOÇENT

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Din Sosyolojisi

DOÇENT

1

Türk İslam Sanatları Tarihi

DOÇENT

1

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ

Lojistik

DOÇENT

1

Ekonomi, Finans ve Lojistik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

Piyano

PROFESÖR

1

Etnomüzikoloji ve Folklor

DOÇENT

1

Kaynak : SGK Rehberi
Mansur Yavaş: AK Parti'li isimleri Cumhurbaşkanına şikayet ettim
Cübbeli'den Karamollaoğlu'na sert sözler: Sakalından utan...
Babasını bıçakla öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Uzmanı uyardı...Denize yakın ilçelerinde tehlike arttı
Taşeron işçileri tedirgin eden düzenleme!
Polisin 'dur' ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
Süper Lig ekibinin adı değişiyor!
Poligonda atış yapan uzman çavuş kendini vurdu
Altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Araç sahipleri motorine hafta başında zam geliyor! İşte yeni fiyat
İşe giriş tarihine göre emeklilik tablosu
Çobanbey'de bombalı terör saldırısı: 12 sivil hayatını kaybetti
Engellerini aşarak BİLSEM'e girmeye hak kazandılar
Tıp tarihine geçecek operasyon!
Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalıktır'
2020 ÖSYM sınav takvimi açıklandı!
KYK borcu olanlara önemli uyarı!
EYT'de ilk adım ne zaman atılacak! İşte ayrıntılar...
HDP'li belediye başkan adayı gözaltına alındı
Ak Parti'den, yeni dönemde eylem ve söylem değişikliği
İki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor
Oyuncu Fırat Tanış'ın "sigorta" isyanı
Meteorolojiden 3 bölge için fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
'Serpme kahvaltı' modası 'serpme israf'a dönüştü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı açıkladı! 2020'de ücretsiz dağıtılacak
Çaykur personel alacak!İşte o ilan...
Elektriği dün en çok bu saatte tükettik
Ak Parti'den kimler istifa etti?
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü 3 yaralı

Benzer Haberler