Anasayfa » Medya Haberleri » 4/b‘li sözleşmeli personel takdir komisyonlarında görev alabilir mi?

4/b‘li sözleşmeli personel takdir komisyonlarında görev alabilir mi?

4/b‘li sözleşmeli personel takdir komisyonlarında görev alabilir mi?

4/b‘li sözleşmeli personel takdir komisyonlarında görev alabilir mi?

Tarih :
4/b‘li sözleşmeli personel takdir komisyonlarında görev alabilir mi?

Soru: 4/B li sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. Sormak istediğim 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde göre istihdam edilen sözleşmeli personelin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesine göre teşkil edilen takdir komisyonunda memur üye yerine görevlendirilmesi mümkün mü?

MEVZUAT

04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinde "Takdir Komisyonu? illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kurulur. Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu? belediye başkanı mveya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memuru ile defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir memur ve ticaret odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara ilişkin takdir komisyonlarına organize sanayi bölgesini temsilen bir üye) ile ilgili mahalle ve köyün muhtarından kurulur..." hükmü bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, söz konusu maddede "personel", "çalışan" vb. gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde göre istihdam edilen sözleşmeli personeli de kapsayabilecek bir ibare yerine münhasıran "memur" ibaresine yer verildiği görülmektedir.

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B hükmü uyarınca sözleşmeli personel istihdam edilebilmekte olup, sözleşmeli personelin hakları, bu hüküm uyarınca 06/06/1978 Tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir. Söz konusu esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel, pozisyon unvanı itibariyle yürütmekle yükümlü olduğu görevlerin sınırları dâhilinde hizmet ifa etmekle yükümlüdür.

SONUÇ

Bu itibarla? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde göre istihdam edilen sözleşmeli personelin, 213 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca teşkil edilecek takdir komisyonlarında memur üye yerine görevlendirilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler