Anasayfa » İlan » Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör. Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sav ılı Yükseköğretim Kanunun 23-, 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin; profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (tlash bellek veya CD içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR" adresine 'şahsen' teslim etmeleri gerekmektedir.

"Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar: müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Du sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır."

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelık'in 87. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

z\daylar. şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. İlan hakkındaki gerekli bilgilere. Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://wvvvv.eskisehir.edu.tr internet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilir.

Duyurulur.

BİRİMİ

bolDmo

ANABİLİM/ANASANAT

DAI.I-PROGRAM

UNVAM

ADET

AÇIKLAMA

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

MOI.EK0l.ER BİYOLOJİ AD.

PROrESÖR

Adaşların. Doçentlik unvanını

Biyoloji alanında almış ve Bişok mşa vonulannda çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

ZOOLOJİ AD.

PROFESÖR

Adaş ların. Doçentlik unvanını

Biyoloji alanında almış ve Zooloji ^onularında çalışmalar yapmış olması scrckmcktcdir.

DOÇENT

Aday ların. Doçentlik unvanını

Biyoloji alanında almış ve Zooloji (onularında çalışmalar şapmış olması gerekmekledir.

FİZİK

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ AD.

PROFESÖR

1

Adaşların. Doçentlik unvanını Fizik ilanında almış ve Atom ve Molekül l'iziği konulannda çalışmalar şapmış alması gerekmektedir

KATIHAL FİZİĞİ AD.

PROFESÖR

»

Adaşların. Doçentlik unvanını Fizik ilanında almış ve Katıhal Fiziği ilanında Yarı iletken Film Lreline ve Karaktarizasyonu konularında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

PROFESÖR

Adaşların. Doçentlik unvanını Fizik ilanında almış ve Katıhal Fiziği ilanında Yan İletken Film l relnıe ve karakiarı/asşonu konularında çalışmalar şapmış olması gerekmektedir.

İSTATİSTİK

OLASILIK TEORİSİ VE SÜREÇLERİ AD.

PROFESÖR

1

Adayların. Doçentlik unvanını

İstatistik alanında almış ve Olasılık Teorisi ve Süreçleri konulannda çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

KİMYA

ANALI IİK KİMYA AD

PROFESÖR

1

Adaşların. Doçentlik unvanını Kimya ilanında almış olması ve Analitik Kimya alanında Bışotcknoiojı vonulannda çalışmalar yapmış olması icrckmcktcdir.

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK AD.

PROFESÖR

1

Adaşların. Doçentlik unvanını Matematik alanında almış ve Uygulamalı Matematik atanında çalışmalar şapmış olması gerekmekledir.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ AD.

DOÇENT

t

Adaşların. Doçentlik unvanını L'çak-lavacılık-Lzaş Mühendisliği ilanında almış ve Havacılık Llcktnk re Elektroniği alnında çalışmalar rapmış olması gerekmektedir.

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAVACILIK YÖNETİMİ

HAVACILIK YÖNETİMİ AD.

PROFESÖR

1

Adayların, Doçentlik unvanını Pazarlama alanında almış ve

Havayolu Pazarlaması konusunda çalışmalar yapmış olması gerekmektedir

PROFESÖR

1

Adayların. Doçentlik unvanını

Yönetim ve Strateji alanında almış ve Havacılık Emniyeti ve Havayolu Taşımacılığı konularında çalışmalar tapmış olması gerekmektedir.

PROFESÖR

1

Adayların. Doçentlik unvanını YOnetim \c Strateji alanında alınış ve Havayolu ve Havaalanı Yönelimi ^onularında çalışmalar y apmış olması gerekmektedir.

UÇAKGÖVDE-MOTOR

BAKIM

UÇAKGÖVDE-MOTOR BAKIM Al)

PROFESÖR

1

Adaylann, IKsçcntlik unvanını Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında almış ve Uçak Gövde Motor Bakımı konularında çalışmalar tapmış olması gerekmektedir

PROFESÖR

1

Aday lann. Doçentlik unvanını

Makine Mühendisliği alanında almış ve l 'çak Motorları konusunda çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL

TASARIM

ENDÜSTRİYEL TASARIM AD.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

Adaylann. Doktorasını Endüstri Ürünleri Tasannu alanında yapmış ve Sürdürülebilir Urun Tasannu (onularında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

MİMARLIK

BİNA BİLGİSİ AD.

PROFESÖR

1

Adaylann. Doçentlik unvanını Mimarlık. Planlama ve Tasarım

Temel Alanı Mimarlık Bilim alanında ilmiş ve Engelsiz ve Evrensel

Tasarım, Erişebilirlik konulannda çalışmalar yapmış olması gerekmekledir.

MİMARLIK TARİHİ AD.

DOÇENT

1

Aday lann. Doçentlik unvanını Mimarlık. Planlama ve Tasarım

Temel Alanı Mimarlık Bilim alanında ilmiş ve Cumhuriy et Dönemi Türk Mimarisi konulannda çalışmalar y apmış olması gerekmektedir.

MODA VE TEKSTİL TASARIMI

MODA TASARIMI AD.

PROFESÖR

l

Aday lann, Doçentlik unvanını Güzel Sanallar Temel alanında almış ve

Moda ve Tekstil Tasarımı konulannda çalışmalar y apmış olması gerekmektedir.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE BİLİMLERİ AD.

PROFESÖR

I

Adaylann. Doçentlik unvanını Çevre Kilimleri ve Mühendisliği alanında almış vc Katı ve Tehlikeli Atık Yönelimi konulannda çalışmalar tapınış olması gerekmekledir.

ELEKTRİK

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİ AD.

DOÇENT

1

Adaylann. Doçentlik unvanını Eleklrik-Elektronik Mühendisliği ilanında almış vc Elektrik Enerjisinin İletimi vc Dağıtımı ile Yenilenebilir Enerji konulannda çalışmalar yapmış olması gerekmektedir. Eğitim dili '/olOO İngilizce'dir.

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE

MİKRODALGA TEKNİĞİ AD.

PROFESÖR

Aday lann. Doçentlik unvanını Eleklrik-Elektronik Mühendisliği ilanında veya Eizik alanında almış vc Opto-Elektronik alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir. Eğitim dili %IOO İngilizce'dir.

ENDÜSTRİ

MÜHENDİSLİĞİ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI AD.

DOÇENT

1

Adaylann. Doçentlik unvanını

Endüstri Mühendisliği alanında alınış vc Yöneylem Araştırması vc Optimizasvon konulannda çalışmalar vapmış olması gerekmektedir.

DOÇENT

1

Adaylann. Doçentlik unvanını

Endüstri Mühendisliği alanında almış ve Yöneylem Araştırması vc Optimizasvon konulannda çalışmalar yapmış olması gerekmekledir.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK .AD.

PROFESÖR

1

Adaylann. Doçentlik unvanını İnşaat

Mühendisliği alanında almış olması ve Hidrolik Modelleme vc Hazne İşletmesi konulannda çalışmalar tapmış olması gerekmekledir.

DR.ÖĞR. ÜYESİ

1

Adaylann. Doktorasını İnşaat Mühendisliği (Hidrolik! alanında yapmış olması gerekmektedir.

MÜHENDİSLİK

FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK AD.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış ve Hidromekanik alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

YAPI MALZEMELERİ AD.

DR.ÖĞR.ÜYESİ

1

Adayların, Doktorasını İnşaat

Mühendisliği (Yapı Malzemesi) alanında yapmış olması gerekmektedir.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI AD.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış ve katalizör ve reaksiyon mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK

EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ AD.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış ve Antrenörlük Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış ve Antrenörlük Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış ve Antrenörlük Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

BEDEN EĞİTİMİ

VE SPOR AD.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış ve Beden Eğitimi ve Spor alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış ve Beden Eğitimi ve Spor alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

REKREASYON

REKREASYON AD.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış ve Rekreasyon alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış ve Rekreasyon alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ AD.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış ve

Spor Yöneticiliği alanında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

YER VE IJZAY BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

UYDU VE UZAY BİLİMLERİ AD.

DOÇENT

1

Adayların, Doçentlik unvanını Fizik alanında almış ve Katıhal Fiziği alanında Güneş Hücresi konularında çalışmalar yapmış olması gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi
'İmamoğlu, danışmanlarının maaşını ikiye, üçe katladı'
Netflix'in Türkiye'ye kirli propagandası
Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
Yeni kabinede Binali Yıldırım ve Soylu'ya sürpriz görev
8 ana başlık, 36 konu! Revizyon Erdoğan'a sunuldu...
Sigortasız işçiye emeklilik hakkı
Ücretsiz kart ile şahsi işlerini yürüten müdüre soruşturma
Asker adayları dikkat! İşte yeni sistemin detayları...
İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 30 uzman yardımcısı alacak
16 Eylül 2019'dan önemli gündem başlıkları
Eşini bu hale getirdi!
Memurun, kravat takma zorunluluğu başlıyor!İşte o tarih...
İstanbul Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı
Dijital bağımlılığı aile körüklüyor
Ahmet Hakan kabinede kalacak 3 bakanı açıkladı!
MHP'den kabine değişikliği açıklaması
İşyerinde 'uyumak' tazminatsız atılma sebebi
Engellerini aşarak BİLSEM'e girmeye hak kazandılar
İşte kredi faizlerinde son durum!
Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı
Kırık sandalye olayında Abdullah Gül detayı!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı açıkladı! 2020'de ücretsiz dağıtılacak
Milli drone şirketinin gözü insan taşımacılığında
Volkswagen'in dev yatırımı için geri sayım başladı
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! İşte sendika krizini çözecek formül...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren kazadan ölüm haberi geldi
Dereceyle mezun olduğu üniversitede hayatını kaybetti
Çalışmadan emekli olmak da mümkün!
5 bin kişi mülakatsız alınacak! İşte branş ve kadrolar
Eski dekan ve eşine FETÖ'den beraat kararı
Valiler ve emniyet müdürleri değişiyor!
Konya'da üretildi! Ekonomiye katkı sağlayacak
Adnan Oktar suç örgütü davası yarın başlanıyor
Başkan sözünü tuttu, o taşeron işçilere 2 bin 500 TL !

Benzer Haberler