Anasayfa » Mevzuat » 2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

Tarih :
2019 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

30 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30789

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2019 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 4 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutad giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Bilirkişi ücretleri

MADDE 6 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

MADDE 7 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir:

a) Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,

b) Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,

c) Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre,

ç) İnceleme için geçirilen süre,

d) İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

MADDE 8 – (1) Görevlendirmeyi yapan merci, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

MADDE 9 – (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek miktarda indirim yapılır.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

MADDE 10 – (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, merci tarafından takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.

(2) Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

(3) Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Giderler için avans ödemesi

MADDE 11 – (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan merciin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi

MADDE 12 – (1) Bilirkişilik Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan merci tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi

MADDE 13 – (1) Görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

(2) Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 14 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 15 – (1) 14/4/2018 tarihli ve 30391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Kaynak : Resmi Gazete
Emine Bulut cinayeti: Bu canavarı nasıl büyüttük?
Bu şartları sağlıyorsanız ücretsiz seyahat edebilirsiniz!
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
'Memurların sorunları ücretten ibaret değil'
Prof. Doğangün: Çocuğun her dediğini yapmayın! Arkadaş olmayın!
Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama
‘Balık pulu’ hastalarına müjde
Çorum Belediyesi 1 İşçi Alacak
Merkez Bankası'nın tahminine göre: Emekliye Ocak'ta % 8,46 zam geliyor
Yine vahşet! Doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
Bodrum’da yıkımlar başladı
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Hem ehliyetsiz hem sahte plaka
Doktor alkol komasına girdi, ekipler alarma geçti
Yalova Termal Belediyesi 6 İşçi Alacak
Cem Küçük'ten Ahmet Takan'a: İnsanın her dediği fos çıkar mı arkadaş?
TUBİTAK 'Samsun Bilim Merkezi'ne desteğini çekti
Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme
Emeklilere eşit aylık! 3 müjde birden
Aytaç Durak, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
Memurların TİS'de endişesi belli oldu!
Devletten karşılıksız yardım eli
Sezen Aksu’yu kahreden haber
Katil eski astsubay: 10 kişiyi daha öldürecektim
Yeni partinin adı ve logosu belli oldu
Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Heyetine başvurdu
MEB'den atanan öğretmenlere ilişkin duyuru
2. el araçta km sorgulama müjdesi! Tıkla-Sorgulayın
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ünlü isimler birbirlerine meydan okudu
Kadro alan taşerona 2. şok! Yine yer almadılar
Çorum Osmancık Belediyesi 2 İşçi Alacak
30 yıllık avukattan eşine uzaklaştırma kararı
Bitlis Hizan Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak
Emine Bulut'un katiline jet iddianame!
Vahşice öldürülen #EmineBulut'un son görüntüleri ortaya çıktı
Denetim Başkanı: THK'yı felç ettiler
YHS sınıfına şok! Raporda uzlaşılamayan bölümde yer aldılar
Erken seçim mi geliyor?
'Civciv çıkarma' oyunu haberlerine yayın yasağı
Bakan açıkladı! Eğer 10 liranın altına inerse...
Antalya Felez Çevre Yönetim 2 İşçi Alacak
Kızını öldüren baba bakın ne yapmış!
Özhaseki: Bin 50 garibanının işine son verdiler
Aydın Alabanda Antik Kent Kazı Başkanlığı Geçici 24 İşçi Alacak
Yasak bitiyor! Balıkçıların umudu oldu
250 bin liraya üç boyutlu çene yapıyoruz
Eti Maden İşletmeleri 66 İşçi Alacak
Sözleşmeli öğretmenlere tayin müjdesi!
Erdoğan: Davanın yükünü kaldıramayanlar oldu
Tokat Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Emine Bulut'un feryatları dünya basınında!
Okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı..
Eşine 'Süründüreceğim' diyen yandı
Bir Yolcu otobüsünde daha yangın
Spiker, Emine Bulut cinayetini sunarken gözyaşlarını tutamadı
2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
Gümüşhane'de 'civciv çıkarma' oyununa soruşturma
1 Ağustos'tan önce borçlanan yeni yasadan etkilenmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü

Benzer Haberler