Anasayfa » Medya Haberleri » Kamuya 22 maddelik acil tasarruf önerisi! İşte tasarruf listesi...

Kamuya 22 maddelik acil tasarruf önerisi! İşte tasarruf listesi...

Kamuya 22 maddelik acil tasarruf önerisi! İşte tasarruf listesi...

Tarih :
Kamuya 22 maddelik acil tasarruf önerisi! İşte tasarruf listesi...

sgkrehberi.com olarak her zaman Devletimizin yanında olduğumuzu ve her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu daha önce ifade etmiştik. Hala aynı noktadayız ve bize düşen her türlü fedakarlığa da hazır olduğumuzu bir daha tekrar etmek istiyoruz. Aynı zamanda kamunun da fedakalığa adım atması gerektiğini düşünüyoruz.

1- KİT Yönetim Kurulu Başkanlarına ödenen ücret bir anda iki katına çıkarılmıştı. Yapılan ücret artışları derhal geri alınabilir. Kamu görevlilerinin bir aylık alacağı her türlü ücret toplamına tavan getirilmeli ve bu tavan hiçbir şekilde Milletvekili ücretini geçmemelidir. Milletvekillerinden daha fazla ücret alanların olduğunu da belirtmek isteriz. Ayrıca, KİT yönetim kurulu ücretlerinin bir yılda 12 aylık olması sağlanarak 2 aylık tutardan tasarruf sağlanmalıdır.

2- Temsil harcamalarına kısıt getirilmelidir. Özellikle üst kurulların temsil harcamalarının ilişkili bakanın temsil harcamasını geçmesinin önüne geçilmelidir. KİT'lerdeki durum da aynıdır. Birçok bakanlık kendi yapamadığı harcamaları ilgili veya ilişkili kuruluşları vasıtasıyla yapmaktadır.

3- Tören vb. işler için kısıntıya gidilebilir. Özellikle bazı kurumlar tören vb. ödemeleri ihale konusu işlerin içerisine yedirerek törenleri bedava yapmış gibi göstermektedir. Örneğin açılışlardaki konser vb. ücretleri maliyete dahil edebiliyorlar.

4- Bankalarca verilen promosyon uygulamasına son verilebilir. Özellikle ihale ödemeleri belirli bankalara yatırılmak kaydıyla promosyon alınmakta ve ilgili kurumun yaptığı ödemeler banka tarafından yapılmaktadır. Bir çeşit örtülü ödenek uygulamasına son verilmelidir.

5- Lüks araç kullanımı tamamen kaldırılmalıdır. Aksi uygulamalar cezalandırılmalıdır. Bu konularla ilgili Kamu Görevlileri Etik Kurulu güçlendirilmelidir.

6- Makam odası vb. işler için ödenek iptaline gidilebilir. Makam odalarına ithal eşya fantazisine son verilmelidir.

7- İl dışı eğitimlerine son verilebilir. Özellikle motivasyon vb. eğitimlerine son verilmelidir. Bir günlük eğitimin 5 güne yayılarak tatil yapılmasının önüne geçilmelidir. Eğitimlerde kamu tesisleri kullanılmalıdır.

8- Sosyal tesislerden yararlanma ücretlerinde artış yapılması sağlanarak kamu kaynaklarıyla tatil imkanı sonlandırılmalıdır. Böylelikle halkın parasıyla zevk-ü sefa dönemi sonlandırılmış olur. Özellikle askeri sosyal tesis ve kantinlerin ücret ayarlaması son derece önemlidir.

9- Meclise ait sosyal tesislerin ücretlerinde artışa gidilmesi önem arzetmektedir. Yapılan artışlar mutlaka vatandaşlara duyurulmalıdır. Ankara Beştepe'deki sosyal tesisin nasıl kullanıldığının incelenmesi dahi olayın vahametini gözler önüne serecektir. Bu tesisin kadınların gün toplantıları için gözde mekan haline geldiğini hatırlatmak isteriz.

10- Kamu kurumlarının sürekli olarak çıkardıkları haftalık veya aylık dergilerin durdurulması sağlanmalıdır. Nitekim bu dergiler bir kesimin ciddi gelir kaynağı haline gelmiştir. Ayrıca, kurumsal kimlik çalışması safsatası adı altında yapılan çalışmalar sonlandırılmalıdır.

11- İş-Kur tarafından yerine getirilen toplum yararına çalışma acilen gözden geçirilmelidir. Toplum yararına çalışma faaliyetleri daha üretken alanlara kaydırılmalıdır. Toplum yararına çalışanların birçoğunun hiç işe gitmeden ücret aldığı yönündeki iddialar üzerine derhal gidilmelidir.

12- Kamunun alım yaptığı yabancı menşeili mallar gözden geçirilmeli, özellikle sarf malzemelerinden yabancı menşeililer alım kapsamından çıkarılmalıdır. Özellikle doğrudan teminle yapılan alımlar kontrol altına alınmalıdır. Hazırlanacak elektronik platformdan fiyat, miktar ve marka takibi kontrolü yapılmalıdır. Bir kurumun 3 TL'ye aldığını mal ve hizmetlerin başka kurumların 10 TL'ye almasının önüne geçilmelidir.

13- Kamudaki reklam vb. tanıtım giderleri derhal durdurulmalıdır.

14- Cep telefonu giderlerine çeki düzen verilmelidir. Adeta kamuda çalışanların telefon saltanatına son verilmelidir.

15- Yurt dışı seyahatler azaltılmalı. Kurdaki artışla birlikte yurt dışı harcırahlar çok fazla arttığı için bu harcırahlara çeki düzen verilmelidir. Panel, fuar vb. etkinliklere katılacaklar konu uzmanı olmalı ya da minimum düzeyde tutulmalıdır. Özetle yurtdışı seyahatler amaç dışı kullanılmamalıdır.

16- Yurt dışı maaşlara çeki düzen verilmelidir. 7.500 Euro civarında yapılan aylık ödemenin normalin çok üzerinde olduğu dikkate alındığında ne denilmek istendiği daha iyi anlaşılacaktır. Yine yurt dışı Misyonlardaki harcamalar gözden geçirilmelidir.

17- Kamu konutları lojman kira bedellerinin güncel değerleri esas alınmalıdır. En lüks semtlerde ve lüks dairelerde 390 TL lojman kirasının çok komik olduğu anlaşılacaktır.

18- Vali ve kaymakam konutlarına çeki düzen getirilmelidir.

19- Eşyalı lojman tahsislerine çeki düzen getirilmelidir.

20- Üniversitelerin gereksiz harcamalarının önüne geçilmelidir. Üniversitelerdeki harcama rahatlığı anlaşıldığında ne denilmek istendiği daha iyi anlaşılacaktır.

21- Belediyelerin, gereksiz harcamalarının önüne geçilmelidir. Belediye gelirleri üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılarak büyük gelir kaynakları olan belediyelere genel bütçeden yapılan paylar gözden geçirilmelidir. Özellikle belediyelerin belli bir tutarı geçen yatırım harcamalarının kontrol edilmesi sağlanmalıdır.

22- Bakan yardımcılarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sağlanan maaş + emekli maaşı uygulamasına son verilmelidir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler