Bir mesleğe daha sınav şartı getirildi!

Bir mesleğe daha sınav şartı getirildi!

Sınav şartı geldi! Sınavı geçemeyen o mesleği yapamayacak

Tarih :
Bir mesleğe daha sınav şartı getirildi!

Bireysel emeklilik aracılığı sınavla yapılabilecek

Bireysel emeklilik şirketlerinde çalışacak "gerekli nitelikleri taşıyan" kişilerin, emeklilik gözetim merkezinin açacağı sınavlara katılarak başarılı olmaları gerekecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı, "Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin amacı şöyle açıklandı:"

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcı ve işverenlere sunulan emeklilik sözleşmelerinin kurulmasına aracılık edecek kişilerde aranacak niteliklere, bu kişilerin faaliyetlerine, çalışma esaslarına, satış yetkilerine, tabi tutulacakları sınav ve eğitim programları ile bu kişiler için tutulacak sicile ve verilecek lisansa ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

SINAVA TABİ OLACAKLAR

Buna göre, bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenler, gerekli nitelikleri taşımak kaydıyla, mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla emeklilik gözetim merkezi tarafından düzenlenen sınava tabi tutulacak.

Yönetmeliğin 3. maddesinin f ve g bendi şöyle:

f) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması hâlinde emeklilik gözetim merkezi tarafından verilen ve mesleki yeterliliği gösteren belgeyi,

g) Sınav: Mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacıyla emeklilik gözetim merkezi tarafından düzenlenen bireysel emeklilik aracıları sınavını,

YENİ DÜZENLEME İÇİN TIKLAYIN

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler