Anasayfa » İlan » Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri (23., 24. ve 26. Maddeleri), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge" hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesindeki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların ilgili kadroya atamaları yapılmayacaktır.

3) 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İSTENEN BELGELER

a) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;

1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği başvuru dilekçesi), 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi)

2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Nüfus cüzdanı örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

b) Doçentlik Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği Başvuru dilekçesi), Nüfus cüzdan fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)

2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

c) Profesörlük Kadroları için:

1) Bir adet Başvuru Dosyası (2547 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan örneği, güncel adli sicil belgesi ve yayın listesinden oluşacak)

2) Altı adet taşınır bellek veya CD (Özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

GENEL AÇIKLAMALAR

1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

2) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

3) Adayların devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış ve belgelendirilmiş olması şarttır.

6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7) Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı

tutar.

8) Adaylar başvuru dilekçesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesine Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trabzon.edu.tr/) ulaşılabilirler.

9) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvurular şahsen Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır. Başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (saat 17:00'de) biter. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.

10) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

11) Başvuru evrakları adaylara geri iade edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

İLAN TAKVİMİ

İlan Tarihi:

17/06/2019

Son Başvuru Tarihi:

01/07/2019

İlan No

Kadronun İlan Edildiği Birim Adı

Kadro Adedi

Kadro

Derecesi

Kadro

Unvanı

Açıklama

2019101

Fatih Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi Anabilim Dalı

1

1

Profesör

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında almış olup, çevrimiçi öğrenme ortamları konusunda çalışmaları bulunmak

2019102

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

1

4

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Psikobiyografya metodolojisiyle kişilik analizi üzerine çalışmaları bulunmak

2019103

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

1

1

Doçent

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olup, eğitim yönetimi ve eğitimde liderlik alanında çalışmaları bulunmak

2019104

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

1

4

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, çevrimiçi öğrenme panelleri konusunda çalışmaları bulunmak

2019105

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

1

4

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olup, olasılığa dayalı uyarlanabilir hiper ortamlar konusunda çalışmaları bulunmak

2019106

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

1

4

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, işitme engelli öğrenciler için teknoloji destekli öğrenme ortamları konusunda çalışmaları bulunmak

2019107

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora mezunu olup, Bilişsel-Davranışçı yaklaşım kapsamında teorik ve uygulamalı araştırmaları bulunmak, şema ve aile evlilik terapileri alanında deneyimli olmak

2019108

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Kimya Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, okul dışı öğrenme ortamları üzerine çalışmaları bulunmak

2019109

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Profesör

Cebir Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak

2019110

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Doçent

Geometri Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak

2019111

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

İstatistik Öğretimi konusunda doktora yapmış olmak

2019112

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Profesör

Doçentliğini Sınıf Eğitimi alanında almış olup, ilkokuma-yazma, Türkçe öğretimi ve yaratıcı drama alanında çalışmaları bulunmak,

2019113

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim Bölümü

Resim Anasanat Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim bölümünden mezunu olup, Sanatta Yeterlilik derecesini aynı alanda almış olmak

2019114

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku Anabilim Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

İlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Fıkıh Usulü Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak

2019115

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

İlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Tefsirin Mahiyeti ve İşlevine dair çalışmaları bulunmak

Kaynak : SGK Rehberi
Çorum Belediyesi 1 İşçi Alacak
Düşen kızın babası acı gerçeği açıkladı!
Kahraman engelli bir aileyi kurtardı
Düğünde dehşet! Gelini vurdular...
2019 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
EYT'den Meclis’e çağrı '1 saatte bu sorunu çözeriz'
CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu!
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 5 İşçi Alacak
Tüketiciler dikkat! 2'li zam geliyor
Faizde büyük indirim gelecek! İşte beklenen rakam...
Kadro alan taşerona şok! Maaşlar düşüyor
Yolcu minibüsü takla attı! En az 14 ölü, 27 yaralı
Devlet Bahçeli'ye 2 sürpriz başdanışman!
Belediyenin çıkardığı işçi, AK Parti milletvekiline danışman olacak
Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in şoke eden fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
PTT personel yönetmeliğine Y.D. kararı
Suriyelilere 'hayat normale döndü, vatana dönün' çağrısı
Bu yıl faizde tek haneyi göreceğiz
Daha önce Taşeron olarak çalışan memurlar dikkat!
Davutoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan'ı aradım
TBMM ‘de üç konu;EYT, Af, Ek gösterge...
İmam minareden düştü! Ağır yaralı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Malatya'da FETÖ'den hükümlü 12 kişi gözaltında
Fark yiyen belediye başkanı, Bahçeli'ye danışman oldu
Balıkesir Güzel Ayvalık Turizm Geçici 19 İşçi Alacak
İşçinin vefatında 'dul ve yetim aylıkları' nasıl bağlanır?
Afyonkarahisar Çobanlar Turizm Geçici 15 İşçi Alacak
Memur maaş zammı öncesi Bakan'a kritik ziyaret!
' Gül Saadet Partisine girsin' önerisine yanıt geldi

Benzer Haberler