Anasayfa » Medya Haberleri » O kurumda ihtiyaç fazlası personel dağıtalacak! İşte düzenleme...

O kurumda ihtiyaç fazlası personel dağıtalacak! İşte düzenleme...

O kurumda ihtiyaç fazlası personel dağıtalacak! İşte düzenleme...

İstihdam fazlası TRT personeli için düzenleme

Tarih :
O kurumda ihtiyaç fazlası personel dağıtalacak! İşte düzenleme...

4 sayılı CBK'ya eklenen maddeye göre, istihdam fazlası TRT personeli diğer kurumlara aynı unvanla atanacak

İstihdam fazlası personelle ilgili hüküm 19 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 38. Bölümüne eklenen madde şu şekildedir:

"MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Otuzsekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2954 sayılı Kanuna 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 95 inci maddesiyle eklenen geçici 15 inci madde kapsamında Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin atama teklifleri mevcut unvanları esas alınmak suretiyle yapılır. Atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer mevzuattaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılır."

DEĞERLENDİRME

2954 sayılı Kanun, TRT Kanunudur. Yapılan düzenlemeyle, TRT Kanununa eklenen istihdam fazlası personelin diğer kurumlara nasıl aktarılacağına dair düzenleme yapılmıştır. Buna göre, istihdam fazlası personel diğer kurumlara TRT'de varolan unvanlarıyla atanacaktır.

Geçen yıl, 2954 sayılı Kanuna eklenen Geçici 15. madde ise şu şekildedir:

Geçici Madde 15 - (Ek madde: 02.07.2018 - 703 S.KHK/Madde 95)

Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen istihdam fazlası personel Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Devlet Personel Başkanlığı, Kurum tarafından yapılan bu bildirimden sonra, 45 günlük süre içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç fazlası olarak bildirilen personelin atama tekliflerini yapar. Atama teklifi yapılan Kurum ve kuruluşça ilgili personelin atamaları 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Kurumda nakle tabi ihtiyaç fazlası personel, hangi ilde görev yapıyor ise aynı ile ataması gerçekleştirilir. Bu ilde söz konusu personelin atanacağı kadro bulunmaması halinde talep ettikleri 3 ili sırayla belirleyerek, tercih formlarını Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu Genel Müdürlüğü'ne verir. Kurum aracılığıyla Devlet Personel Başkanlığına gönderilen bu tercihler, söz konusu atama teklifinde dikkate alınır. Bu nitelikte tercih bildirmeyen personelin işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

Kurumun nakle tabi personeli, Devlet Personel Başkanlığınca 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanmaları halinde, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının hepsini almaya devam ederler.

Kurum personelinin Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak nakillerinde burada hüküm bulunmayan hallerde 4046 sayılı Kanun ile 217 Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler