Anasayfa » İlan » Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri'nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlan detayları, Üniversitemizin www.kku.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır.

BÖLÜMANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

Dr. Öğr.

Üyesi

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi

1

Uzmanlığını ve Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak. Koroner Arter hastalığında mikroRNA'ların rolü ve çeşitli gen polimorfizmleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak. Atlas kırıkları ve servikal travmalarda cerrahi tedavi yöntemleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları

1

Yandal Uzmanlığını Nefroloji, Doçentliğini İç Hastalıkları

alanında almış olmak. Hemodiyaliz hastalarında arteriyovenöz fistül kalsifikasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Yandal Uzmanlığını Çocuk

Nörolojisi, Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak. Beyaz Cevher Hastalıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Yandal Uzmanlığını ve Doçentliğini Çocuk Nefroloji alanında almış

olmak. Özgül idrar belirteçlerinin

erken böbrek hasarı tespitindeki önemi konusunda çalışmalar yapmış

olmak.

[TİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora

öğrenimini İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında yapmış olmak. Finansal Okuryazarlık, Sayma ve Aritmetik İşlemler konularında çalışmalar yapmış olmak,

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Bölümü

Fizikokimya

1

Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak. Hidrojel, metal oksit partikül ve memeli biyoindikatör ile çevre kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Bölümü

Atom ve Molekül Fiziği

1

Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak. Termal döngü ve ön-zorlanmanın martensitik dönüşümler üzerine etkisi ile etkin alan teorisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

1

Doktora derecesini ve Doçentliğini İslam Tarihi alanında almış olmak. Osmanlının son dönem dini kurumları ve tarihçileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İslam Sanatları ve Dini Musiki

1

İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam Sanatları ve Dini Musiki Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans, doktora ve doçentlik unvanını almış olmak.

Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı

1

İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans, doktora ve doçentlik unvanını almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kentleşme ve Çevre Sorunları

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Kamu Yönetimi, Doçentliğini ise Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında almış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Bitki Materyali

1

Doktorasını Peyzaj Mimarlığı alanında yapmış olmak. Türk Kültürünün Bahçe Sanatı üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

TOPLAM

4

4

5

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler