Anasayfa » İlan » Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı

Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı

Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı

Tarih :
Kocaeli Çayırova SYDV Personel Alım İlanı
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI Son Başvuru : 09.07.2019
İl KOCAELİ İlçe ÇAYIROVA Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - Bilgisayar İşletmenliği veya Programcılığı sertifikasına sahip olmak. İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Word, Excel, PowerPoint vb, mülakat esnasında uygulamalı bilgisayar sınavı yapılacaktır.)
- Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak,
- Aktif Araç Kullanabilen
- Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- 1. Üniversitelerin Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin herhangi birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak, 2.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3.Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 4.18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 5.Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 6.Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 7. Herhangi bir terör örgütüyle irtibatı, iltisakı veya intisabı olmamak. Türk ceza kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak 8.2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak 9.Mezun olduğu okulda bilgisayar dersi almak ve bu hususu resmi olarak belgelendirmek ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan onaylı Bilgisayar İşletmenliği veya Programcılığı sertifikasına sahip olmak. İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak (Word, Excel, PowerPoint vb, mülakat esnasında uygulamalı bilgisayar sınavı yapılacaktır.) 10.Sosyal iletişim becerisine sahip olmak 11. Kocaeli İli Çayırova, Gebze ve Darıca ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler