Teknisyen, iki bölüm bitirirse maaş unsurları nasıl değişir?

Teknisyen, iki bölüm bitirirse maaş unsurları nasıl değişir?

Tarih :
Teknisyen, iki bölüm bitirirse maaş unsurları nasıl değişir?
Soru
Devlet hastanesinde motor(makine) teknisyeniyim. Aşağıdaki okulları bitirdim. Ama kurum mutemedi sadece teknik öğretmen (tazminat, ek gösterge vb.) özlüğünü alabileceğimi söylüyor.

(Meslek lisesi motor bölümü mezunuyum,

Teknik eğitim fakültesi otomotiv öğretmenliği mezunuyum,

Fen Bilimleri Enstitüsü Otomotiv Mühendisliğinden yüksek lisans mezunu oldum.)


Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinde;

"...Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanun hükmüne göre ek I Sayılı Cetvel incelendiğinde mesleki bir üst öğrenim bitirenlerin mezun olunan bölüme göre değil, Unvana göre düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ancak sizin durumunuzda olanlar için (unvanı farklı olsa da Teknik Eğitim Fakültesini bitirenler için) parantez içi hükümden faydalanabilirsiniz.

Ayrıca; 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin e fıkrasında 'Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.' Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereği, teknik hizmetleri sınıfında "Motor (Makine) Teknisyeni" kadrosunda iken, mesleki bir üst öğrenim olarak kabul edilen Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Öğretmenliğini bitirmiş olmanızdan dolayı, yan ödeme kararnamesinin I Sayılı Cetvelin (İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı) B-Teknik Hizmetler bölümünün 3üncü sırasında yer alan "29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan kendi ihtisas dallarında" yan ödeme puanlarından,

II Sayılı Cetvelin (Özel Hizmet Tazminatı) (E) Teknik Hizmetler bölümünün 1-c sırasında yer alan "29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlardan;" kısmında yer alan tazminat oranından faydalanabilirsiniz.

Teknisyen unvanında iken mesleki üst öğrenimi bitirmeniz den dolayı maaş unsurlarınız da yukarıda açıkladığımız hususlar dışında başka bir değişiklik olmayacaktır.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler