Anasayfa » Medya Haberleri » Belediye Başkanı çift maaş iddiasını yalanlamadı

Belediye Başkanı çift maaş iddiasını yalanlamadı

Belediye Başkanı çift maaş iddiasını yalanlamadı

Belediye Başkanı çift maaş iddiasını yalanlamadı

Tarih :
Belediye Başkanı çift maaş iddiasını yalanlamadı

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, belediye şirketinde müdür olarak kendisini atamasının yasal olarak hakkı olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanlığı'ndan aldığı maaşın yanında, müdür olarak da 2. maaş aldığı iddiasını ise yalanlamadı

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, belediye şirketinde müdür olarak kendisini atamasının yasal olarak hakkı olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanlığı'ndan aldığı maaşın yanında, müdür olarak da 2. maaş aldığı iddiasını ise yalanlamadı.

İşte Belediye Başkanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

Değerli Hemşehrilerim,

Bazı basın ve yayın organlarında hakkımda yayınlanan haberlerle ilgili olarak; kamuoyumuzun ve hemşehrilerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıda bulunan açıklama tüm basın-yayın organlarımız ile paylaşılmıştır. Bilgilerinize sunarım.

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

Hakkımda yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde; "belediye iştiraki olan Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti.'ne kendimi müdür olarak atadığım ve ek maaş aldığım" belirtilerek, yapılan bu işlemin yasaya aykırı olduğu iddia edilmektedir.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören 696 sayılı KHK; Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli idarelerde çalışan alt işveren işçilerinin belediye şirketlerinde istihdam edilmesini öngörmektedir ve bu KHK ile Karaburun Belediyesi'ne bağlı Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti. kurulmuştur.

KHK ile kurulan belediye iştirakinde belediye memurlarının çalışacağı ve görev alacağı hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinin ilk fıkrasında hüküm altına alındığı gibi yine belediye iştiraki şirketlerde hangi memurların çalışacağı hususu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26. maddesinde ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinde de ayrıntılı olarak hüküm altına alınmıştır.

Belediyemiz iştirakinde benim ve diğer belediye başkanlarının görev almasının temel dayanağı; anılan yasa maddelerindeki açık amir hükümlerdir. Konuya ilişkin Yüksek Danıştay 10. Dairesi'nin 16.12.2003 tarih ve 2001/4312 E., 2003/5197 K. sayılı kararında belediye iştiraklerinin oluşturduğu şirketlerin bünyesinde ve yönetiminde belediye yöneticilerin bulunmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına karar verilmiştir. Yine aynı şekilde Yüksek Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 17.03.2015 tarihli kararında; belediye, il özel idareler ve mahalli idare birliklerinde görev yapan memurların yerel yönetim şirketlerinde yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapabileceklerine karar vermiştir.

Hakkımda iddia edilen belediye iştirakine müdür olarak atanmam tamamen yasal olup bu görev şahsıma Karaburun Belediye Meclis kararı ile verilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak basında çıkan haberlerin tamamı karalamaya yönelik olup görevimin dayanağı yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen yasa maddeleri ve yüksek mahkeme kararlarıdır.

Av. İlkay GİRGİN ERDOĞAN

Karaburun Belediye Başkanı

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler