Aylıktan kesme cezası alan genel müdür halen koltukta oturuyor

Aylıktan kesme cezası alan genel müdür halen koltukta oturuyor

Tarih :
Aylıktan kesme cezası alan genel müdür halen koltukta oturuyor

Aydın Tarım İl Müdürü iken zeytin ağaçlarının kesilerek yerine tesis yapılmasına ilişkin ruhsat işleminde vatandaştan bağış adı altında para talep ettiği şikayete konu edilmiş ve konu Bakanlık müfettişlerince incelenmeye başlanmıştı. Soruşturma neticesinde, izin karşılığı para istenildiği tespit edilerek halen Tarım ve Orman Bakanlığı Bitksel Üretim Genel Müdürü olan Fuat Fikret AKTAŞ'a aylıktan kesme cezası verilmiştir.

Buraya kadar herşey normal hukuki sürecinde işlemiştir. Ancak müfettiş raporu uygun görülerek imzalanmış olmasına rağmen yaklaşık 2 aydır adı geçen Genel Müdüre tebliğ edilmemiştir. Cezaya konu eylem Türk Ceza Kanunu kapsamında da C. Başsavcılığınca incelenmesi gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevden derhal alınması gereken bir kişinin, nasıl hala genel müdür olarak görevinde bulunduğu tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

657 sayılı Kanun gereğince aylıktan kesme cezası alan memurların daire başkanı ve üstü görevlere atanması mümkün olmadığı gibi bu cezayı alanların da derhal görevden alınması gerekmektedir. Genel Müdüre hem ceza verilip hem de cezanın tebliğ edilmeyerek halen görevde tutulmasını anlamak mümkün değildir. Bakalım işin altından ne çıkacak?Teftiş Kurulu Başkanının böyle önemli bir evrak hakkında gerekli sürteci tekemmül ettirmemesi hukukuki sorumluluk doğruracaktır. Bu konunun Teftiş Kurulu Başkanı tarafından da bilinmesi işin tabiatı gereğidir. Eğer Teftiş Kurulu Başkanına konu hakkında işlem yapılmaması talimatı verilmişse bunun da ayrıca üzerinde düşünülmesi gerekmektedir.

Bu konuda sayın Bakanın kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler