Anasayfa » Borçlanma » Doğum Borçlanması Yapanlara Kötü Haber

Doğum Borçlanması Yapanlara Kötü Haber

Doğum Borçlanması Yapanlara Kötü Haber

Bugünkü(21/8/2013) Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleriYönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı.

Tarih :
Doğum Borçlanması Yapanlara Kötü Haber

Bugünkü(21/8/2013) Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleriYönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı.

Sosyalgüvenlik reformuyla kadınlara getirilen doğum borçlanması, kimi durumlardakadınların daha erken emekli olmalarını sağlıyordu.

Çıraklıktan Sonra Doğum Yapan Kadınla Erken Emekli Olamayacak

Doğumborçlanmasına ilişkin uygulama esaslarını belirleyen SGK Genelgesinde, doğumborçlanması yapılabilmesi için tescil edilmiş olma şartı yeterli görülmüş veçıraklık döneminde adına kısa vadeli sigorta primi ödenenlere doğum borçlanmasıhakkı verilmiştir.

SGK’nınbu açılımı ile birlikte çırak olarak adına prim ödendikten sonra doğum yapan veyaptığı doğumdan yıllar sonra tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışankadınlar doğum borçlanması yapmaları halinde, 5510 sayılı Kanunun 41 incimaddesi gereği borçlandıkları doğum süreleri adlarına ilk defa uzun vadepriminin ödendiği tarihten geriye gidilmek suretiyle sigortalılık başlangıçlarıtespit ediliyor ve sonucunda da aynı askerlikte olduğu gibi emeklilik yaşlarıdüşüyordu.

Kanuna Aykırı Yönetmelik Değişikliği

Kanununsigortalılık başlangıcına ilişkin 38 inci maddesi gereği, yasal olarakçıraklıktan sonra doğum yapan kadınlara verilen bu hak, Yönetmelik değişikliğiile ellerinden alındı.

Yönetmeliğin66 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değişiklikten önce “(3) Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıçtarihinden önceki süreler için borçlandırılma hâlinde, sigortalılığın başlangıçtarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Prim ödeme gün sayısıve prime esas kazançlar ise borçlanma yapılan ilgili aylara mal edilir.” Şeklindeiken, yeni yapılan düzenleme ile “(3) Kanuna göre tespit edilen sigortalılığınbaşlangıç tarihinden önceki süreler için Kanunun 41 inci maddesinin birincifıkrasının (b), (d), (e), (h) ve (j) bentlerine göre borçlandırılması hâlinde,sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriyegötürülür. Prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazançlar ise borçlanma yapılanilgili aylara mal edilir.” Şeklinde değiştirildi.

Yapılanbu değişiklik ile 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükme paralelolarak yazılan Yönetmelik hükmü, Kanuna aykırı bir şekilde değiştirilmiş vesigortalılık başlangıcının hangi tür borçlanmalarda geriye çekileceğibelirlenmiştir.

Yapılandüzenlemede doğum borçlanmasına ilişkin 41 inci maddenin birinci fıkrasının (a)bendi kapsam dışında bırakılarak, çıraklıktan sonra doğum yapan kadınlara 5510sayılı Kanuna aykırı bir şekilde erken emekliliğin yolu kapatılmıştır.

Editörümüzün bu konu ile ilgili önceki yazılan Doğum yapan çıraklara 4 yıl erken emeklilik! yazısını okumak için

TIKLAYINIZ
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler