Anasayfa » Medya Haberleri » TYP Çalışanlarının Sosyal Güvenliği

TYP Çalışanlarının Sosyal Güvenliği

TYP Çalışanlarının Sosyal Güvenliği

TYP Çalışanlarının Sosyal Güvenliği

Tarih :
TYP Çalışanlarının Sosyal Güvenliği

Toplum Yararına Çalışma Programları, ekonomik kriz, özelleştirme, ekonomik yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin, çalışma hayatından uzun süre ayrı kalarak maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, çalışma alışkanlık ve disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak üzere doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş veya hizmetin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından yürütülen programlardır. Bu programda çalışanların sosyal güvenlik işlemleri özellik arz etmektedir.

Geliri olmayan işsizler faydalanır

İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hakkında 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

Bu kapsamda sayılan sigortalılar için İŞKUR prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte kanun kapsamında iş yeri ve işveren sayılmamaktadır.

Toplum yararına çalışma programları kamu yararına yönelik olup, bu programlara katılmak için İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını doldurmak ve emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamak şartları aranmaktadır.


İŞKUR tarafından sigorta primleri ödenir


Toplum Yararına Çalışma Programları haftalık en az 45 saat olup en fazla 8 ay süreyle düzenlenir, kısmi süreli iş sözleşmesine tabi olarak da yaptırılabilir.

Çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince işsizliğin fazla olduğu yerlerde kamu ya da özel sektör işverenler ile yapılan protokol/sözleşme gereğince yukarıda belirtilen şartlarla sigortalı çalıştırılmaktadır.

İŞKUR bu uygulama kapsamında iş yeri ve işveren sayılmadığından ayrıca iş yeri dosyası açılmaz.

Sigortalıların bildirimleri toplum yararına çalışma yapan iş yeri tarafından SGK’ya bildirilir.

İŞKUR bu kapsamda asgari ücret üzerinden çalıştırılacak sigortalıların sigorta primlerini ve işsizlik sigortası primlerini işverene öder.

İsa KARAKAŞ (tamamı için tıklayın)

Kaynak : Türkiye

Benzer Haberler