18 yaş altında geçen süreler, emeklilikte nasıl uygulanır?

18 yaş altında geçen süreler, emeklilikte nasıl uygulanır?

5434 ve 5510 a tabi olan memurların 18 yaş altında geçen süreleri emekliliklerinde nasıl uygulanır

Tarih :
18 yaş altında geçen süreler, emeklilikte nasıl uygulanır?
Genelde kişiler çalışma hayatına işçi olarak başlar, daha sonra imkan bulurlarsa memurluk kadrosuna atanmayı araştırırlar/beklerler.

İşçi, esnaf, memurluk gibi farklı statülerde çalışmış olanlar, bu çalışmalarının toplamı üzerinden emeklilik hizmetleri kabul görür, ayrıştırma yapılmaz.

Hizmet bütünleşme zorunluluğu da;


2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar için 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre,

2008 yılı Ekim ayından önce işçi, esnaf, memurluk gibi hizmetleri olmayanlar için ise 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre,

yapılmaktadır.

5434 e tabi memurlar açısından;

Memurların, memurluktan önce geçen işçilik sürelerinde hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi bulunmamaktadır. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmış ise, bu kişinin 18 yaş altı da olsa bu şekilde geçen hizmetleri memurluk emekliliğinde kabul edilerek toplam hizmetlere dahil edilir.


İşçilik dışında, memurlukta da 18 yaş altında geçen hizmetlerin kabul edilmesine yönelik istisnalar bulunur.

Bu durum şayet memur olmadan bir meslek veya sanat okulunu bitirip kaza-i rüşt kararı alıp bu öğrenimleriyle ilgili memurluk görevine başlayanlarda 18 yaş aranmaz. 18 yaşından önce de memurluğa başladıkları kabul edilir ve bu süreler toplam hizmetlere dahil edilir.

Memurların emekliliğinde sigortalılık başlangıcının bir önemi bulunmaz, sigortalılık başlangıcı işçilere bağlanacak olan emekli aylığında dikkate alındığından, bunlar hakkında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak esas alınmaz, ancak yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçilerde 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra sayılmamaktadır.

5510 a tabi memurlar açısından;

5510 sayılı Kanunda sigortalı sayılma 18 yaşını doldurmayla başlamakta, 18 yaşını doldurmayanlar bu Kanunda sigortalı sayılmamaktadır.

Ancak, kaza-i rüşt kararı bulunanlarda, yine 18 yaşının bitirilmesi şartı aranmamaktadır. Kaza-i rüşt kararı olmaksızın 18 yaşından önce geçen süreler hizmet olarak kabul edilmemektedir. Şayet memurun, memurluk öncesinde 18 yaşın altında geçen sigortalı süreleri varsa hizmet olarak sayılmaktadır.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Memurların, memuriyet öncesinde 18 yaşının altında geçen sigortalı süreleri memurların hem hizmet, hem de emeklilik yaşının tespitinde sayılır, ancak bu süreler memurun emeklilik intibak işlemlerinde sayılmaz.

İş Kanunu hükümlerinde de, 18 yaşının altında sigortalı olarak çalışılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir, bu nedenle çalışılan bu sürelerin hizmet sayılmama gibi bir durum söz konusu değildir.

Memurlar.Net - Özel
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler