Memura zamda ilk toplantı bugün yapılacak

Memura zamda ilk toplantı bugün yapılacak

Hakem Kurulu, bugün ilk toplantısını yapacak

Tarih :
Memura zamda ilk toplantı bugün yapılacak

Toplu sözleşmelerin başlangıcında oluşturulan çalışma takvimine ve yönetmeliğin 11. maddesi hükmüne göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun bugün, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında, ilk toplantısını yapması bekleniyor

Kamu İşveren Kurulu ile memur sendikaları arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, karar, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna kalmıştı.

Memur Sen, 23 Ağustos 2019 tarihi itibariyle, Kurula resmi başvurusunu yaptı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun bugün ilk toplantısı yapması ve çalışma takvimini belirlemesi bekleniyor. Kuruluda Memur, Kamu Sen ve KESK'in de temsilcileri olacak.

Kurulun bu yılki görevi daha zor olacak. Zira 2012 ve 2013 yıllarındaki toplu sözleşmelerde mutabakat olmamasına rağmen, Kamu İşveren Heyeti, uzlaşılan ve uzlaşılmayan konuları ayrı ayrı tutanak olarak düzenlemiş ve Hakem Kurulu bu tutanaklar üzerinden çalışmıştı. Ancak, 2019 yılındaki toplu sözleşmelerde uzlaşma sağlanamamasına kızan Bakan Selçuk, uzlaşılan ve uzlaşılmayan konuları ayrı ayrı gösteren tutanakları hazırlamadı. Bu nedenle, Hakem Kurulu, bu yıl, tüm toplu sözleşme taleplerini yeniden ele almak durumunda olacaktır.

Kurulun tüm sekreterya hizmetlerini, mülga Devlet Personel Başkanlığı yürütecek.

İşte yönetmelikte, Kurulun nasıl çalışacağını düzenleyen madde:

Madde 11 - (1) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kurula son başvuru tarihini takip eden gün, Başkanın çağrısı üzerine Başkanın belirleyeceği yerde çalışmalarına başlar.

(2) Kurul, Başkan dahil en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır.
(3) Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin yerine yedekleri çağrılır.
(4) Çalışma programı, toplantı gündemi, toplantı veya tespit tutanağını inceleme usul ve esasları ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir.

(5) Kurul, yapılan başvuruları beş gün içinde inceler ve kararını verir.
(6) Kurul, ihtiyaç duyması halinde tarafları dinleyebilir.
(7) Kurul, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(8) Karara katılmayan üyeler, ayrı ayrı veya birlikte, karşı oy şerhini ve gerekçesini tutanağa yazdırır.
(9) Kurul kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.
(10) Kurul kararları taraflara üç gün içerisinde yazılı olarak bildirilir ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilir.
(11) Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler