Gurbetçiler SGK borçlanmasından vazgeçip paralarını iade alabilir

Gurbetçiler SGK borçlanmasından vazgeçip paralarını iade alabilir

Gurbetçiler SGK borçlanmasından vazgeçip paralarını iade alabilir

Tarih :
Gurbetçiler SGK borçlanmasından vazgeçip paralarını iade alabilir

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ile yurt dışında evli-bekâr ayrımı olmaksızın ev kadını olarak geçiren kadınlar yurt dışında geçen sürelerini sosyal güvenlikleri bakımından borçlanarak emekli olma hakkına sahip bulunmaktadırlar.

Paraya ihtiyaçlarının olması veya diğer sebeplerle borçlanma yapıp da henüz emekli olmamış gurbetçiler SGK’dan yapmış oldukları borçlanmadan vazgeçme ve paralarını geri alıp alamayacakları yönünde sorular yöneltmektedir. Bu yazımızı gurbetçilerimizin yöneltmiş oldukları sorunlarına ayırdık...

Vazgeçme ve borçlanma miktarının iadesi

SGK borçlanmalarının iptal edilmesi için yazılı başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı, faiz uygulanmaksızın Türk lirası olarak iade edilmektedir.

Ayrıca SGK, borçlanmadan vazgeçme hâlinde kısmi iade yapmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, borçlanmanın bir kısmı iptal edilerek, bir kısmı geçerli sayılmayacaktır.

Ancak, birden fazla borçlanma yapılmış ise talep sahibinin yapmış olduğu borçlanmalardan bir ya da birkaçından vazgeçme hakkı bulunmaktadır.

Borçlanmadan vazgeçenler yeni başvuruda bulunabilir

SGK, borçlanma başvurusunda bulunup borcu tebliğ edilmeden ya da tebliğ edildikten sonra üç aylık borç ödeme süresi içinde borçlanma başvurusundan vazgeçtiklerini yazılı olarak bildirenlerin borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bu şekilde başvuruları geçersiz sayılanlardan, borçlanma taleplerinin yeniden geçerli sayılmasını isteyenlerin bu talepleri kabul edilmemektedir. Bunun için yeni borçlanma talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmım ödeyerek aylık talebinde bulunanlar, henüz aylık bağlanmamış ise aylık talebinden sarfınazar ederek borçlanmalarının iptal edilmesini isteyebileceklerdir. Ancak borçlandıkları yurt dışı sürelerine istinaden aylık bağlananlar borçlanmadan vazgeçemeyeceklerdir.

Bu durumda olanların sigortalı olarak çalışmaya başlayarak aylığını kestirmeleri hâlinde de borçlanmadan vazgeçmeleri veya borçlandıkları süre ve gün sayısını değiştirmeleri imkânı bulunmamaktadır.

Borçlandıkları hizmetleri ile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılar, yazılı başvuruları hâlinde, ödedikleri borçlanma miktarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk lirası olarak iade edilecektir.

 

İsa Karakaş
Kaynak : Türkiye

Benzer Haberler