Anasayfa » Taşeron » Sözlü sınavla 140 sürekli işçi alınacak! İşte il il tam liste

Sözlü sınavla 140 sürekli işçi alınacak! İşte il il tam liste

Sözlü sınavla 140 sürekli işçi alınacak! İşte il il tam liste

Sözlü sınav ile 43 ilde 140 sürekli işçi alınacak! İşte tam liste

Tarih :
Sözlü sınavla 140 sürekli işçi alınacak! İşte il il tam liste

696 sayılı KHK ile taşeron şirketlerde çalışanlardan şartları tutanlar genel idarelerde 4/D sürekli işçi kadrosuna geçtiler. Kamuda taşeron işçi çalıştırmanın sona ermesiyle sürekli işçi kadroları ile alımlar yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav ile 43 ilde "sürekli işçi" kadrolarına 140 personel alacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla

---*Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10),

---*Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5),

---*Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce (3), Edirne (3), Gaziantep (3),

---*Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (8), İzmir (3),

---*Kahramanmaraş (3), Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya (4),

---*Manisa (2), Mersin (6), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (1),

---*Osmaniye (2), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (4),

---*Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4) ve Zonguldak'ta (2) toplam 140 "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

Adayların 18 yaşını tamamlamış ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gerekiyor.

Ayrıca adaylardan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmaları ve herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olmaları isteniyor.

Başvurular 30 Eylül'de başlayacak

İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular 30 Eylül'de başlayacak ve 04 Ekim'de sona erecek.

Talep şartlarına uygun başvuru sayısının toplam açık iş sayısının 4 katını aşması halinde, 560 asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacak.

Kura çekimi 17 Ekim'de Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurulu'na teslim edecek.

Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınava katılmayan adayların yerine kurada belirlenen sıraya göre yedek adaylar çağrılacak.

Sözlü sınav, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik yapılacak. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Başarılı olan adayların isimleri "www.kulturturizm.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İlanın detayları şu şekilde;

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olup, asıl adaylar arasına girenlerin atama işlemi yapılırken, atama için Bakanlığa ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
9) Engelli ya da eski hükümlü olmamak.
10) Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla, herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olmak.
11) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
12) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız, feshedilecektir.
13) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları duyuru/sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
14) Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.
15) Adaylar, kamu hizmetinin görülmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan illerde bulunan hizmet birimlerinde istihdam edileceğinden, iller arası nakil hakkı verilmeyecektir.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 30/09/2019 - 04/10/2019
tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

III. KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvurusahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, talep şartlarına uygun başvuru sayısının toplam açık iş sayısının dört katını (140x4=560) aşması halinde, açık iş sayısının 4 katıkadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi
sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Kura 17/10/2019 tarihinde Bahçelievler Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı No:4Çankaya/Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Konferans Salonunda saat 09:00’dabaşlayacaktır. Kura çekim yerinde değişiklik olması halinde Bakanlığımız(www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır.
Kura çekimi sonucu belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr)
internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar aranan şartları taşıdıklarını belgeleyenevraklarını Sınav Kuruluna teslim edeceklerdir. Adaylarca teslim edilen belgeler incelendikten
sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava katılmayan adayların yerine kurada belirlenen sıraya göre yedeklerden çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, Personel Dairesi
Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile Sınav Kuruluna itiraz edebilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna
ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi ile itiraz gerekçesi olmayan dilekçeyle yapılan
itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ATAMA İŞLEMLERİ
Atamaya hak kazanan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri
ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde daha
sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınavda başarılı olup asil aday listesine girenlerden belirtilen süre içerisinde belge
teslim etmeyenlerin, deneme süresi içinde başarısız olanların, ataması yapıldığı halde göreve
başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek listeden atama yapılabilecektir.

VIII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması
yapılmış olanların atamaları ve iş sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler.
Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar
hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
Krizi fırsata çevirdiler, ihracat yüzde 45 arttı
Yoğunluk oldu, şebekeler çöktü... Peki sorun kimde?
‘Kumarhaneler Kralı' hayatını kaybetti!
Köye inen aç kurtlar ineği telef etti
Zeytin ilaçlarken 2200 yıllık sikke buldu!
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ve Babacan'a kumpas kurmak istiyorlar
Husumetlilerini ayaklarından vuran avukat tutuklandı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tırla çarpışan motosikletteki karı koca öldü
Adliyeler ne zaman açılacak? İcra, mahkeme ve davalar ne zaman başlayacak?
KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ BURADAN TAKİP EDİN!
Ünlü yapımarket bütün mağazalarını 1 Haziranda açıyor
Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Fırına ekmek almaya gitmek serbest mi?
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, başkan güldürdü
Bakan açıkladı: 62 bin 500 kişinin ücretleri hesaba yattı!
Diyanet'ten cuma namazı için uyarı afişi
Banka hesaplarında para birikiyor
Otobüs firmaları seferlerine başlıyor!
10 ile sağanak yağış uyarısı - Haritalı
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
Rusya karar verdi! 1 Haziran'da tekrar başlıyor
Eski Rus vekilin kızı Ankara'da yakalandı!
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Erdoğan'dan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt
Toplu para ile emeklilik formülü! İşte o şartlar...
Meclis üyesinin paylaştığı fotoğrafa korona cezası

Benzer Haberler