Anasayfa » Taşeron » Taşeron sonrası kamu yanlış ünvanla işçi alıyor!

Taşeron sonrası kamu yanlış ünvanla işçi alıyor!

Taşeron sonrası kamu yanlış ünvanla işçi alıyor!

Taşeron sonrası kamuda kurumlar yanlış ünvanla mı işçi alıyor?

Tarih :
Taşeron sonrası kamu yanlış ünvanla işçi alıyor!

Kamu kurumları, işçi alımında unvan kapsamını genişletiyor

Kamu kurumları tarafından ilan edilen sürekli işçi pozisyonlarında hata yapılıyor!

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; "Atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri ile temizlik, koruma ve güvenlik, bakım ve onarım gibi destek hizmetleri için Cumhurbaşkanınca sürekli işçi kadrosu ihdas edilebilir." düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı maddenin (c) fıkrasında ise; "Sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü işçi atamaları ile sürekli işçiyken askerlik görevi sebebiyle kurumlarından ayrılanlardan muvazzaf askerlik hizmeti dönüşü göreve başlayacaklar hariç Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tabidir." hükümleri bulunmaktadır.

TAŞERONDAN KADRO SONRASI DEĞİŞTİ

Kamuda taşerondan kadroya geçişlerden sonra kurumların temizlik, güvenlik ve diğer destek hizmetleri için personel çalıştırma yöntemi, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre iki aşamalı olarak önce Cumhurbaşkanlığınca kadro ihdası ve akabinde mülga Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının izninden sonra İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır.

Gerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde gerekse Strateji ve Bütçe Başkanlığının onay yazılarında belirtilmesine rağmen, kamu kurumları tarafından temizlik, güvenlik ve bakım/onarım gibi diğer destek hizmetlerinin dışında farklı branşlarda işçi alımı yoluna gidildiği Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlar aracılığıyla görülmektedir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 19 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 90 sürekli işçi alımının 43'ü Güvenlik Görevlisi, 40'ı Temizlik Görevlisi ve 7'sinin Şoför olduğu görülmüştür.

Buna ilave olarak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince 23 Hizmetli, 5 Güvenlik Görevlisi, 2 Tarım İşçisi, 2 Bahçıvan, 1 Makine Teknisyeni, 2 Şoför, 1 Fotoğrafçı Kameraman, 4 Hizmetli (Engelli) olmak üzere 40 sürekli işçi kadrosu ilan edilmiştir.

Halbuki, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimi olan kamu kurumları ile diğer tüm kamu kurumlarının temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi destek hizmetleri için kadro ihdası yapılmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamu kurumlarına gönderilen yazıda Hizmet Türlerine Dair açıklama ise şu şekildedir:

GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ: 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetlere ilişkin işler.

TEMİZLİK HİZMETLERİ : İşyerlerinin; temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzemelerinin taşınması vb işlere, evrakının taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına ilişkin işler

DESTEK HİZMETLERİ : Sağlık uygulama ve araştırma merkezlerindeki hastaların taşınmasına, pozisyon verilmesine, temizliği ile basit bakımına, hasta numunelerinin taşınmasına, dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin işler.

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalara göre kamu kurumlarının destek hizmetlerinin kapsamını genişleterek Şoför, Fotoğrafçı Kameraman vb. alanlarda çalıştırılmak üzere sürekli işçi alımı yoluna gitmelerinin ilerleyen süreçte sorunlar yaratabileceği kuşkusuzdur.

Bu bakımdan, Strateji ve Bütçe Başkanlığınca konu hakkında kamu kurumlarına uyarıda bulunarak 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun şekilde sürekli işçi alımının tesis edilmesi sağlanmalıdır.

İŞTE ÖRNEK İLAN METNİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

 

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler