Anasayfa » Sigortalı » İş Kazası Geliri Alanlar! Aynı Zamanda Malulük Aylığı Da Hak Ediyor Olabilirsiniz

İş Kazası Geliri Alanlar! Aynı Zamanda Malulük Aylığı Da Hak Ediyor Olabilirsiniz

İş Kazası Geliri Alanlar! Aynı Zamanda Malulük Aylığı Da Hak Ediyor Olabilirsiniz

İş kazası geçirdiği için sürekli iş göremezlik geliri alanlar, aynı zamanda malullük aylığı da hak ediyor olabilirsiniz. Bunun için sürekli iş göremezlik derecenizin en az % 60 olması ve 1800 prim gün sayınızın olması yeterlidir.

Tarih :
İş Kazası Geliri Alanlar! Aynı Zamanda Malulük Aylığı Da Hak Ediyor Olabilirsiniz

İş kazası geçirdiği için sürekli iş göremezlik geliri alanlar, aynı zamanda malullük aylığı da hak ediyor olabilirsiniz. Bunun için sürekli iş göremezlik derecenizin en az % 60 olması ve 1800 prim gün sayınızın olması yeterlidir.

Kimler sürekli iş göremezlik geliri alır.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan sigortalıların çalışma gücünü en az % 10 oranında kaybetmesi sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

Sürekli iş göremezlik derecesi nasıl tespit edilir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle SGK tarafından yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurulları tarafından verilen raporların SGK Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi sonucu, meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı ve Bağ-Kurlulara gelir bağlanır.

Meslekte kazanma gücünü en az % 60 oranında kaybettiği tespit edilen sigortalı ve Bağ-kurlulara gelirin yanı sıra yeniden rapor alınmasına gerek olmadan, malullük aylığı da bağlanabilir.

Bunun için yeniden rapor alınmasına gerek yoktur. SGK Bu durumda olanlardan yeni bir rapor istemiyor. Ancak gelir alanların malullük aylığı bağlanması şartlarını yerine getirmiş olması gerekir.

Malullük aylığı şartları nelerdir?

Çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı veya Bağ-Kurlular malul sayılmaktadır.

Bunun yanında bir de malullük aylığı bağlanması şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir.

Bu şartlar;

- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için sadece 1800 prim günü,

- Başkasının bakımına muhtaç olmayanlar için de en az on yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim gün sayısı

Olmasıdır.

Ayrıca malullük aylığı bağlanması için çalışan sigortalıların işten ayrılması veya iş yerini kapatması veya devrettikten sonra SGK’na yazılı müracaatta bulunması gerekir.

Bu durumda, sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalı ve Bağ-Kurlulardan sürekli iş göremezlik derecesi % 60 ve üzerinde olanlardan SGK Sağlık Kurulu tarafından,

- Bakıma muhtaç olduklarına karar verilenlerin en az 1800 prim günü,

- Bakıma muhtaç olmadıklarına karar verilenlerin de en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim günleri

bulunması halinde, yeniden rapor almadan, SGK’na yazılı olarak müracaat ederek malullük aylığı talebinde bulunabilirler.

SGK da bu şartları yerine getirenlerden yeni bir rapor istemeden eski raporlarını dikkate alarak bu kişilere gelirin yanı sıra malullük aylığı da öder.

Hem gelir hem de aylık hak edenlere gelir ve aylıktan, yüksek olanın tamamı düşük olanın yarısı olmak üzere her ikisi de ödenir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler