Anasayfa » Medya Haberleri » Yeni Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler var?

Yeni Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler var?

Yeni Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler var?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ahmet ÜNLÜ Yazdı...

Tarih :
Yeni Orta Vadeli Program'da kamu personeline yönelik neler var?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Orta Vadeli Program'ın Cumhurbaşkanlığı tarafından eylül ayının ilk haftasına kadar hazırlanacağı ifade edilmiştir. Hazırlanan Orta Vadeli Program, 4 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu programda kamu personeline ilişkin birçok konuya yer verildiğini görüyoruz. Bu yazımızda programda kamu personeline yönelik düzenlemeleri açıklamaya çalışacağız.

Norm kadro çalışmasına başlanacak

2020-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda bizimde yıllardır gündeme getirmeye çalıştığımız kamuda yapılması gereken norm kadro çalışmaları ile ilgili çok önemli bir düzenlemeye yer verildiğini görüyoruz.

Norm kadro çalışmaları, hedeflendiği gibi tamamlanmış olsa dahi çok büyük bir iş yapılmış olacaktır. Norm kadro çalışmaları kamu kurumlarının adeta MR'ını çekmektedir. Bu çerçevede Programda şu ifadelere yer verilmiştir; " Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır."

Kamuda işgücünün dengeli dağılımının sağlanmasında çok ciddi güçlükler yaşanmakta hatta Sayıştay raporlarına konu olmaktadır. Özellikle memurların özür durumuna bağlı yer değiştirme talepleri personelin dengeli dağılımının sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Yıllarca bütçe kanunlarına hüküm konularak personel dağılımındaki dengesizliğin giderileceği belirtilmişti. Ancak, sorun bir türlü çözülemedi ve gerekli adımlar atılamadı.

İşte programda belirtildiği gibi bu norm kadro çalışmaları oldukça önemlidir. Norm kadro çalışmalarının temeli ise iş analizlerine göre yapılacak görev tanımlarına bağlıdır. Yani norm kadro çalışması tamamlanmadan hangi kurumda personel yığılmasının oluştuğunu belirlemek hemen hemen imkansızdır.

Daha önceki programda da norm kadro çalışmalarından bahsedilmişti

Yaklaşık olarak 2000 yılında kamuda bir bütün olarak başlatılan norm kadro çalışmaları büyük bir hızla devam ederken kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması gerekçesiyle durdurulmuş, bir daha da raftan indirilmemişti. Daha önceki programda; "Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme ve norm kadro çalışmaları yapılacak, kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacaktır" ifadesine yer verilmişti. Bu yılki programda da kararlı bir şekilde norm kadro çalışmalarına başlanacağı ifade ediliyor. Ancak, şuana kadar bu konuda kararlı bir adım atıldığını göremedik. Temennimiz bu programla birlikte bu konuda acil adımlar atılacağıdır.

Kamu kesiminde yetenek ölçümünün oldukça önemli olmasına rağmen bunun nasıl yapılacağını ve yetenek ölçümünün oldukça izafi olduğunu ifade etmiştik. Bu yılki programda yetenek ölçümünden bahsedilmemesi konunun zorluğunun anlaşıldığını gösteriyor.

Yine programda kamu sektörü insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminden bahsedilmesi oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki kamu yönetiminde performans sistemi kurulması hem zor hem de işletilmesi sıkıntılıdır. Performans sistemi nitelikli yönetim kadrosuyla paralel gitmesi gereken bir süreçtir. Ayrıca, yıllardan beridir kamu yönetiminde performans yönetimi sistemi uygulanacağı ifade edilmesine rağmen hayata geçirilememiştir. Ayrıca, norm kadro çalışması tamamlanmadan da performans yönetimi yapılması oldukça zordur.

Programda öğretmenlere ve okul yöneticiliğine yönelik neler var?

Daha önceki programda yer alan ifadelerin aynısına yeni programda da yer verildiğini görüyoruz. Programda öğretmenlere yönelik olarak şu hususlara yer verilmiştir; eğitimde adaletin sağlanması amacıyla; öğrenciler, okullar ve bölgeler arasında mali kaynak, öğretmen ve yönetici niteliği, eğitim donanımı ve kazanımlar açısından oluşan farklılıkların azaltılması için okulu merkeze alan bir sistem yaklaşımı benimsenecek, okul yöneticiliği güçlendirilecek, eğitim kalite endeksi oluşturulacak, deneyimsiz öğretmenler desteklenecek ve dezavantajlı okullara pozitif ayrımcılık yapılacaktır.

Yine yeni programda yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçileceği ifade ediliyor. Daha önceki Programda ise "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemi" (MEYÖBİS) projesi ile veriye dayalı karar destek sistemleri güçlendirilerek yönetim kapasitesi ve etkililiği artırılacaktır." ifadesine yer verilmişti.

Daha önceki Programda yönetimde liyakate odaklanılacağı belirtilmişti

Daha önceki yazılarımızda en fazla üzerinde durduğumuz konulalar arasında yer alan husus, liyakatsiz yöneticilerle başarılı sonuç alınamayacağıdır. Ancak, bu yılki programda bu konuda açık ifadelere rastlayamadık. Önceki programda; ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların yeniden yapılandırılacağı, liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimiyle kurumlara güvenin artırılacağı, hızlı karar alan, piyasaların ve özel sektörün önünden giden ve özel sektörün önünü açan bir yönetim anlayışının benimseneceği, finansal istikrarı ve güvenliği esas alan yeni bir finansal mimari oluşturulacağı ifade edilmesine rağmen yeni programda benzer ifadeleri göremedik.

Sağlıkta performansa dayalı ödemeye devam

Programda; kamu hastanelerinde, klinik kalite, vatandaş memnuniyeti, operasyonel etkinlik ve verimlilik alanlarında gösterilen performansın sistematik biçimde takip edileceği ve sağlık personelinin teşvik mekanizmasının parçası hâline getirileceği ifade edilmiştir. Bu yöntemin sağlık harcamalarında meydana getirdiği artışın analizinin acilen yapılması gerekiyor. Yoksa çok geç kalınmış olacak.

Ayrıca, vatandaş memnuniyeti sonuçlarının kurumların ve sağlık çalışanlarının performans değerlendirmelerine dâhil edileceği ifade edilmiştir. Şu an sağlıkta uygulanan performans sisteminin ciddi bir şekilde elden geçirilmesi gerekiyor. Daha önceki programda da benzer ifadelere yer verilmişti.

Kamuda esnek çalışma sistemine geçilecek mi?

Daha önceki Programda esnek çalışma hakkında geniş ifadelere yer verilmesine rağmen bu yılki programda çok kısa bir şekilde değinilmiştir. Daha önceki programda kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve tercihleri uyumlaştırılarak hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına daha fazla vakit ayırabilmelerinin sağlanacağından bahsedilerek kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini ve verimi yüksek işgücüne sahip olmalarının sağlanacağı ifade edilmişti.

Esnek çalışma sistemi oldukça geniş bir kavramdır. Ancak, işçi statüsündeki bayan kamu personelinin yarı zamanlı çalışması hayata geçirilmesine rağmen bayan memurların yarı zamanlı çalışmasının dahi şuana kadar çıkarılamayışı üzerinde düşünülmesi gerekmektedir.

Kamu personelinin makam araçlarına hiç değinilmemiş

Daha önceki programda; kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamaların sınırlandırılacağı ifadesine yer verilmesine rağmen bu yılki programda sadece sosyal tesislerin özelleştirileceğine yer verildiğini ve makam araçlarına hiç değinilmediğini görüyoruz.

Programa göre kıdem tazminatı reformu yapılacak mı?

Yıllardan beridir kıdem tazminatı üzerindeki tartışma bitmemiştir. Daha önceki programda; sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceği ifade edilmesine rağmen reformun nasıl yapılacağına ilişkin ipuçları verilmemişti. Yine, önceki programda yer alan ifadeler üzerine işçi sendikaları rahatsızlıklarını ifade etmişlerdi. Ancak, yeni programda bu işin tamamen rafa kalktığı anlaşılıyor. Programın ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

Kaynak : Yeni Şafak
Sabiha Gökçen Havalimanı 2021'de metroya kavuşuyor
Moskova’dan aşı açıklaması! Tarih verildi
2020/8 ile atananların göreve başlama işlemlerine ilişkin duyuru
Ev hanımları prim ödeyerek nasıl emekli olur?
İş arkadaşına 'sataşma' haklı fesih nedeni sayılır mı?
THY Bulgaristan seferlerine yeniden başladı
Vali uyardı: Vakalarda önemli oranda artış var
Son ankette çarpıcı sonuçlar!
TOKİ'nin arsaları açık arttırma ile satışa çıkıyor
Prim ödedikçe emekli aylığım düşecek mi?
Enflasyon memur zammına sürpriz yapar mı?
Ayasofya için bütün yollar Cumhurbaşkanlığı'na çıkıyor
Belediye başkanına silahlı saldırı olayında 1 tutuklama
Meclis'e sunuldu! 60 yaş sınırı geliyor
Çamoluk Öğretmenevi İşçi alacak
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Asker camide telefonunu şarj ettiği için 'helallik' istedi
TSK Personeline ilişkin yeni bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Bir cümle kurdu turizmi vurdu
İkinci el araç fiyatları düştü mü?
İşte zam sonrası yeni iPhone fiyatları
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alacak

Benzer Haberler