Anasayfa » Medya Haberleri » Çalışanın öğle yemeği saatini kesen patron yandı!

Çalışanın öğle yemeği saatini kesen patron yandı!

Çalışanın öğle yemeği saatini kesen patron yandı!

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan patron tazminat öder. Bir Fabrikada çalışan makine işçisi, öğle yemeği saatini yarım saate düşüren ve öğle arası normalden iki kat sorumluluk yükleyen patrona karşı çıkınca tazminatsız işten atıldı. Yerel Mahkeme işten atılmayı haklı bulurken Yargıtay'dan çalışanları sevindiren emsal nitelikte bir karar çıktı..

Tarih :
Çalışanın öğle yemeği saatini kesen patron yandı!

Çalışana patronların 'sektörün yerleşik öğle saati' uygulamasına Yargıtay freni

Çalışanın öğle yemeği saatini kesen patron yandı! Çalışanlarını çalışma saatlerinde ezen patrona Yargıtay'dan tokat gibi karar. 'Tüm sektörün yerleşik uygulaması' diye çalışanlara yasaya aykırı uygulamaları kabul ettirmek Yargıtay'dan döndü. İşte detaylar...

NÖBET USULÜ YEMEĞE GÖNDERDİ

2015 yılında bir Fabrikada meydana gelen olayda, iddiaya göre işçilerin, 1 saat olması gereken öğle yemeği saati yarım saate düşürülerek, nöbet usulü yemeğe gönderildiler.

MAKİNELERE DURDURULMADI

Ayrıca normalde (ara dinlenmede)öğle arası makinelerin durdurulması gerekirken, makineler durdurulmadan öğle nöbetine kalan işçi yemektekilerin de makinelerine bakmakla görevlendirildi. Bu duruma karşı çıkan çalışana ise, patronu, 'ya yemeğe çıkanların da makinelerine bakarsın, ya da işi bırakıp gidersin' dedi.

YEMEĞE ÇIKANLARIN YARIM SAATLİK ÜCRETİNİ KESTİ

Bununla da kalmayan patron, yemeğe çıkanların yarım saatlik yemek iznini de ücretten kesti. Patronun bu taleplerine karşı çıkan çalışanın ise işine tazminatsız son verildi..

SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI..

Tazminatsız işten atılmanın şokunu yaşayan işçi, İş Mahkemesi'ne müracaat ederek dava açtı. İş akdinin haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini, iş yerinde makineci olarak çalıştığını belirten işçi, iş akdinin feshini gerektirecek hiçbir hareketinin olmadığını savundu.

14 MAKİNA YERİNE 42 MAKİNAYA BAKTI

Davacı-işçi ifadesinde, makinacı olduğunu, öğlen yemeğinde yarım saat mola verilip, normal şartlarda mola esnasında makinaların durdurulup ondan sonra yemeğe çıkılması gerekirken, işyerinde, 14 makinadan sorumlu olduğunu ve öğle yemeğine gidenlerin makinalarının sorumluluğunun da kendisine yüklendiğini, 14 makinaya zor bakarken, öğle arasında 42 makinaya bakmasının kendi işi olmadığını belirttiğini, işverenin bunu dayatması sonucunda karşı çıktığını, hakkında tutanak tutulduğunu, "davacıya öğle saatlerinde yemeğe çıkanların yerine 42 makinaya bakarsın, ya da işten çıkarsın" denilerek tutanak tutulduğunu, bunu kabul etmemesi üzerine, hakkında 3 gün üst üste tutanak tutularak haksız olarak işten çıkarttığını iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatlarını istedi.

Davalı işveren mahkemede yaptığı savunmada, ara dinlenmesi esnasında üretim faaliyetlerinin tamamen durdurulmaması, makinelerin kapatılmayarak ara dinlenmelerinin münavebeli(nöbetleşe) olarak kullanılması ve ara dinlenmesine çıkan işçinin kapatılmayan makinede nöbetçi olarak bırakılan çalışanlar tarafından bakılması şeklindeki uygulamanın tüm sektörde yerleşik bir uygulama olduğunu, ara dinlenmesi esnasında, nöbet sırası kendisine geldiğinde, kapatılmayan makinelerin başında nöbet tutmanın da davacının görev ve sorumlulukları arasında olduğunu davacının yaklaşık 1.5 yıldır da bu şekilde çalıştığını, davacının birden bire nöbet sırası kendisine geldiğinde haklı bir sebep olmaksızın makinelere bakmaktan imtina ettiğini, bu nedenle de, iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini bildirdi.

Yerel Mahkeme işvereni haklı bulurken, çalışanın temyizi üzerine Yargıtay' dan emsal bir karar çıktı.

YARGITAY: İŞÇİDEN YASAYA AYKIRI UYGULAMALARI KABUL ETMESİ BEKLENEMEZ

Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu.

Mahkemece, Ara dinlenme'ye ilişkin, İş Kanunu'nun 68. Maddesine dikkat çekilen Karar'da;

'.. İş yerindeki bir saat yerine yarım saat yemek molası verilmesi ve yemek molasının ücretten düşülmesi Yasa'nın 68. maddesine açıkca aykırıdır. İşçiden yasaya aykırı uygulamaları kabul etmesi beklenemez. ..Davacı işçinin yasaya uygun olmayan bir uygulamaya karşı çıkarak yemek molasına giden işçilerin makinelerine bakmaması yapmakla ödevli olduğu görevi yapmamak olmayıp, yasa dışı uygulamaya muvafakat etmemektir. Yasal hakkını kullanan işçinin bu sebeple işten çıkarılması haksız olup, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile reddi bozmayı gerektirmiştir…'denildi.


9. Hukuk Dairesi 2016/34277 E. , 2019/7697 K.

K.T. 03/04/2019
"

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili müvekkilinin davalı işyerinde 28/12/2013-30/05/2015 tarihleri arasında çalıştığını, son ücretinin net 1.600.00 TL olduğunu, müvekkilinin makinacı olduğunu, öğlen yemeğinde yarım saat molaverilip, normal şartlarda mola esnasında makinaların durdurulup ondan sonra yemeğe çıkılması gerekirken, işyerinde müvekkilinin 14 makinadan sorumlu olduğunu ve öğle yemeğine gidenlerin makinalarının sorumluluğunun da müvekkiline yüklendiğini, 14 makinaya zor bakan müvekkilinin öğle arasında 42 makinaya bakmasının kendi işi olmadığını belirttiğini, işverenin bunu dayatması sonucunda davacının karşı çıktığını, davacı hakkında tutanak tutulduğunu, "davacıya öğle saatlerinde yemeğe çıkanların yerine 42 makinaya bakarsın, ya da işten çıkarsın" denilerek tutanak tutulduğunu, davacının bunu kabul etmemesi üzerine, davacı hakkında 3 gün üst üste tutanak tutularak haksız olarak işten çıkartıldığını iddia ederek 200 TL kıdem tazminatı, 500 TL ihbar tazminatını talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, ara dinlenmesi esnasında üretim faaliyetlerinin tamamen durdurulmaması, makinelerin kapatılmayarak ara dinlenmelerinin münavebeli olarak kullanılması ve ara dinlenmesine çıkan işçinin kapatılmayan makinede nöbetçi olarak bırakılan çalışanlar tarafından bakılması şeklindeki uygulamanın tüm sektörde yerleşik bir uygulama olduğunu, ara dinlenmesi esnasında, nöbet sırası kendisine geldiğinde, kapatılmayan makinelerin başında nöbet tutmanın da davacının görev ve sorumlulukları arasında olduğunu davacının yaklaşık 1.5 yıldır da bu şekilde çalıştığını, davacının birden bire nöbet sırası kendisine geldiğinde mesai arkadaşlarını makinelerine bakmaktan hiçbir haklı sebebi olmaksızın imtina eder hale geldiğini, diğer tüm çalışanların da nöbet usulü ile ara dinlenmesine çıktığını makinaların insan gücüyle çalışmadığını, makinaların başında kalınmasının nedeninin yangın vs. gibi olabilecek tehlikelerin farkına varmak olduğunu, makine. 14 makine veya 42 makineye bakmak arasında hiçbir fark olmadığını, davacının 28/29/30.05.2015 tarihlerinde nöbet sırası kendisine geldiğinde haklı bir sebep olmaksızın makinelere bakmaktan imtina ettiğinin tespit edildiğini, bunun üzerine davacının iş akdinin feshedildiğini, davacının son ücretinin net 1.600.00 TL olduğunu, çalışanların servis ve yemek imkanından yararlandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın reddine karar verildi.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Somut uyuşmazlıkta dosyadaki bilgi ve belgelerle taraf tanıklarının ortak anlatımlarından ve cevap dilekçesinin içeriğinden tekstil üretimi yapılan davalı işyerinde çalışan başına her vardiyada 13-14 makineye bir işçi bakarak üretim yapıldığı, iş yerinde yemek molasının 30 dakika olduğu ve yemek molasınınnöbetleşe verildiği, yemeğe gitmeyen işçinin bu yarım saat içinde 42 makineye baktığı ve fakat davacının öğlen saatinde 42 makineye bakmasının dayatılmasını kabul etmediği ve işverenin davacının iş akdini yapmakla ödevli olduğu görevi yapmadığı olarak nitelendirip feshettiği anlaşılmıştır. Bu hususlar taraflar arasında uyuşmazlık dışı olup mahkemeninde kabulündedir.
Mahkemece işin başından beri çalışma koşullarının bu şekilde olduğu, dolayısıyla davacının iş koşullarında ağırlaşma olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiş ise de bu gereke yerinde değildir.
Ara dinlenme İş Kanunu'nun 68. maddesinde düzenlenmiş olup, madde de belirtilen süreler asgaridir. Ara dinlenme süreleri yasada en az olarak düzenlenmiştir. Ara dinlenmenin yasada belirtilen süreden az kullandırılması kanuna aykırıdır.
Dosya kapsamından davalı iş yerinde 8'er saatlik 3 vardiya halinde çalışıldığı açıktır. Vardiya 8 saat olup, ara dinlenmesinin Kanunun 68/c uyarınca en az 1 saat olarak verilmesi zorunludur. Benzer sebeplerle iş akdi feshedilen ... 25. İş Mahkemesi ...'na ait 2014/358 E. sayılı dosyasında dinletilen aynı tanıklar iş yerinde 7,5 saat üzerinden ücret ödendiğini ve yarım saat yemek molası ücretinin ödenmediğini bildirmişlerdir.
İş yerindeki bir saat yerine yarım saat yemek molası verilmesi ve yemek molasının ücretten düşülmesi Yasa'nın 68. maddesine açıkca aykırıdır. İşçiden yasaya aykırı uygulamaları kabul etmesi beklenemez. İş yerindeki uygulamanın bu şekilde olması, başka bir deyişle önceden buna karşı çıkılmaması yasaya aykırı olduğundan bunun kabul edilebilir bir iş yeri uygulaması olduğu sonucunu doğurmaz. Davacı işçinin yasaya uygun olmayan bir uygulamaya karşı çıkarak yemek molasına giden işçilerin makinelerine bakmaması yapmakla ödevli olduğu görevi yapmamak olmayıp, yasa dışı uygulamaya muvafakat etmemektir. Yasal hakkını kullanan işçinin bu sebeple işten çıkarılması haksız olup, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile reddi bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak : SGK Rehberi
Afrika sıcakları çitçiyi vurdu, ürünler zarar gördü
Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var'
‘Önlemler döviz iştahını artırır’
Bilim Kurulu, 11 sektör için normalleşme rehberi yayımladı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mikroiklimiyle köylerine baharın bir ay geç geldiği kent: Iğdır
Bakan Koca'dan 20 yaş altı ile 65 yaş üstüne müjdeli haber
Emekliye temmuzda zam ve ikramiye geliyor!
Sokak yasakları bitecek mi? Gözler Erdoğan'da...
Cenazeye gitti! Tazminatsız işten atıldı..
Trafik sigortasında zam yarı yarıya indi
52 daireli bina virüs nedeniyle karantinaya alındı
Bakan Soylu'dan cami hoparlöründen müzik yayınına ilişkin açıklama
Kovid-19'u yenen paramedik, çifte bayram yaşıyor
Albayrak'ın müjdelediği kredi paketinin detayları belli oldu!
"Trabzon'a göktaşı düştü; birçok ilden görüldü" iddiası
Park ve okul bahçelerinde cuma namazı kılınacak
Aile Bakanlığından 'B.Ö. 43 kadını mağdur etti' haberleriyle ilgili açıklama
Bu ilde maske takmayana 800 TL ceza verilecek
Koronavirüste skandal patlak verdi! Onları denek olarak kullanacaklar
Normale dönüşte iki kritik uyarı
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
Kadın muhtarın kovboy kıyafetiyle gezdiği at öldürüldü
Kesintinin kaynağı GSM operatörü
Bakan Koca: Korona virüsüyle mücadelenin ikinci dönemindeyiz
Son dakika...Sağlık Bakanlığı 27 Mayıs tarihli verileri açıkladı!

Benzer Haberler