Anasayfa » Mevzuat » Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.

Tarih :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VEAVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/6/2013 tarihli ve 28670sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı HukukMüşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlüktenkaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve ŞehircilikBakanı yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

Benzer Haberler