Anasayfa » İlan » İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı

İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı

İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı

Tarih :
İskenderun İkmal Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı

İSKENDERUN HİZMET MERKEZİ

İSKENDERUN İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI
Son Başvuru Tarihi : 25 Ekim 2019
Yayınlanma Tarihi : 21 Ekim 2019

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

B) Özel Hususlar:

1-2527 sayılı Tük Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile Türk vatandaşı olmak.

2-18 yaşını tamamlamış olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar,Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4-Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6-Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7-Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Başvuru yapacak olan adayların Hatay il sınırları içinde ikamet ediyor olması.

9-Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10-Adayların başvurunun son günü itibariyle duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kodlarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

11-İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

12-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

13-Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar:Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartı ile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezası olan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikab, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlanılanlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

14-Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarında alınan engelleler için sağlık kurulu raporu ile (doğuştan ya da sonradan herhangi bir neden ile bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmalık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde %40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu)belgelendirmeleri gerekmektedir.

15-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kurasına ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandılabilecektir.

16- Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmeliğin Ek-1 çizelgede yer alan mesleki eğitim alınacak işlere ait çizelgenin 77 numaralı sırasında '' Araçsız olarak 25 kilogramdan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri'' mesleki eğitim belgesine sahip olması zorunludur.

17- Lise mezunu olup söz konusu '' Malzeme İstif tahmil tahliye'' kadrosunda çalışabilmesi için tam teşekküllü devlet hastanesinden tehlikeli veya çok tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık kurulu raporu alması gerekir.

18- İşyerimiz tehlikeli sınıfta yer alan işler kapsamında olduğundan başvuru yapacak engelli adaylarda ''NÖROLOJİ''(Sinir sistemi,Epilepsi), ''PSİKİYATRİ''(Zihinsel bozukluklar,ruh hastalıkları), ''GÖRME SİSTEMİ'',''ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLAR''(Kas-iskelet sistemi) ile ilgili herhangi bir engelinin bulunmaması gerekmektedir.19- Talebe başvuru yapan listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki ustalık belgelerine ve engelli sağlık raporlarını İskenderun İkmal Destek Komutanlığına ibraz etmek zorundadırlar. Belge teslim tarihi en geç 4 Kasım 2019, 17:30 a kadardır.(Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacaktır.)

I. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular İŞKUR internet sitesinden 21/10/2019-25/10/2019 tarihleri arasında online olarak veya İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine şahsen başvurularak yapılacaktır.

II. KURA İŞLEMLERİ

Ekli listede kayıtlı meslek kolları için İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınarak, açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.Kura, noter huzurunda 14.11.2019 tarihinde İskenderun İkmal Destek Komutanlığı'nda saat 14:00 de yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Kurumumuz (www.dzkk.tsk.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup,adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

III. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; belgeleri en geç 4 kasım 2019 saat 17:30' a kadardır.

IV. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

İlan edilecek nihai listede yer alan 4 (Dört) katı kadar asıl adayın sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.dzkk.tsk.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak, açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.Sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine,yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanarak yerleştirme yapılacaktır.Sözlü sınavda başarılı sayılmak için,100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar;Kurumumuz (www.dzkk.tsk.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup,adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak,sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir.Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır.Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.T.C.Kimlik numarası,adı,soyadı,imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VI. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İskenderun Deniz Üs Komutanlığı İskenderun İkmal Komutanlığına istenilen belgeleri şahsen teslim edeceklerdir.(Posta, kargo ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.) Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık ve doğum mazereti ile belgelerini teslim etmeye gidemeyecek olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydı ile)belgelerini yakınları aracılığı ile teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alına adayların, güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırmasının sonuçlanmasını mutakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek olanların bu durumlarını belgelendirmeleri halında kanunun mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18--(25.10.2001 - - -
Erkek - - -

Öğrenim Bilgileri

En Az Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
İSKENDERUN İKMAL DESTEK KOM. MODERNEVLER MAH ŞHT ASB İLKER DÜZOVA CAD NO 198/5(REMZİ İLBOĞA KIŞLASI)14.11.201914:00 - 15:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : MODERNEVLER MAH ŞHT ASB İLKER DÜZOVA CAD BİNA NO 198/5
31200 İSKENDERUN
HATAY / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :PAYAS, DEFNE, ARSUZ, ANTAKYA, KUMLU, BELEN, ERZİN, YAYLADAĞI, SAMANDAĞ, REYHANLI, KIRIKHAN, İSKENDERUN, HATAY MERKEZ, HASSA, DÖRTYOL, ALTINÖZÜ

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No0 326 613 14 25-3302
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

Kaynak : SGK Rehberi
Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran üniversiteli
Şu anki baroların gayrimenkullerine dokunulmayacak
İşte 2020'de Çin'de yaşanan sellerin bilançosu
Göç olmasaydı illerin nüfusu ne olurdu?
Eşinden ayrıldı, otomobiline 'Kaynanam Bediha'dan kurtuldum' yazdırdı
Bakan Murat Kurum'dan Gediz Havzası açıklaması
Genç kızı Bakan Soylu'nun telefonu kurtardı
Bakan Koca bu sabah erken saatte duyurdu! Açık açık uyardı
Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor
'Ozan Güven kadının gözünün o halini hiçbir şekilde açıklayamaz, başı büyük dertte'
Barolara ilişkin teklifin 12 maddesi kabul edildi
Öğrenciler çapraz oturacak: İşte okullarda yeni normal kuralları
Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Emekliler merakla bekliyor... Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Belediyelerle ilgili kritik düzenleme! Asansör kadrolara neşter..
DSÖ, korona tedavisindeki ilaç denemelerini durdurdu
Salgın cezalarının hepsini iptal ettirebilecek emsal karar
Kıdem gidiyor, esnek çalışma geliyor: Çifte darbe
Belediyelerdeki görevde yükselme süreçlerinde kritik değişiklikler yapıldı
Ambulans geç geldi, anne ölü doğum yaptı, Danıştay dosyayı bozdu
TESK’ten kahvehanelerde oyun oynanması için izin talebi
Erdoğan: Hakkımızı mücadele ederek söke söke alacağız
Floyd davasında yeni gelişme
Çay ocağında virüs önlemi: İsme özel çay bardağı
Sosyal medya düzenlemesi için ABD-Fransa örnekleri inceleniyor
5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Milyonlara yeni maaş
Milyonlarca memurun Temmuz ayında eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu?
Yarın açılacak lunaparklar için uyarılar
Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik
Engellilik oranı memurun emekli maaş ve ikramiyesini değiştirir mi?
Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı!,İşte tablo...
Koronavirüs ne zaman bitecek? Rus uzman açıkladı!
Yargıtaydan emsal karar:Çalışanın haftalık tatili...
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı!
Zamlı emekli ve memur maaşları…
Noterde kartla ödemeyi sevdik: Dolandırıcılığın önüne geçildi
Yurt dışından gelen yolculara 3 saatte Kovid-19 testi
Çocuklar internete emanet

Benzer Haberler