Anasayfa » İlan » Deniz İkmal Merkezi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı

Deniz İkmal Merkezi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı

Deniz İkmal Merkezi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı

Tarih :
Deniz İkmal Merkezi Kom. Engelli İşçi Alım İlanı

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZ İKMAL MERKEZİ KOMUTANLIĞI
Son Başvuru Tarihi : 25 Ekim 2019
Yayınlanma Tarihi : 21 Ekim 2019

Genel Şartlar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Hususlar:

1) Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi taleplerine, durumu talep şartlarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Aynı eğitim düzeylerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi taleplerine başvurularda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu kişilerin EKPSS/KPSS'ye girmiş olmaları yeterlidir. Ancak, kariyer meslek taleplerine başvuru yapacak engellilerden ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS'ye tabi engelli işçi taleplerine başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS'ye tabi işçi taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dört katını, kariyer mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek şekilde oluşturulan nihai listeler sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilecektir.

10) Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE;

Adaylardan yapılan seçme (kura çekimi) ve değerlendirmeler (sınav) sonucu işe başlatılacak olanlar KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİKLİ) mesleğinde çalıştırılacaktır.

İstihdam edilecek iş, ilgili yönetmelikler gereği TEHLİKELİ olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle mesleki eğitimli personel istihdamı zorunluluğu bulunmakta olup. Mesleki eğitim kıstasları aşağıda maddeler halinde verilmiştir;

- Meslek Lisesi mezunu olup,

a) Metal Teknolojisi alanı Kaynakçılık dalı veya

b) Metal işleri bölümü mezunu olmak. Veya,

- En az İlköğretim mezunu olup 3308 sayılı MEB onaylı Kaynakçı (Oksijen ve Elektirikli) mesleki eğitim belgesi (Kalfalık/Ustalık)'ne sahip olmak. Veya,

- En az İlköğretim mezunu olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunun Çelik Kaynakçısı, Ref kodu: 11UY0010-3 belgesine sahip olmak.

****AYRICA ENGEL GRUPLARINDAN; İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak,

  • Toksik maddelerle çalışmasına engel karaciğer rahatsızlığı olmayan,
  • Kan Hastalığı ve Böbrek hastalığı olmayan,
  • Zihinsel Davranış Bozukluğu olmayan,
  • Her iki gözünde birden göz hastalığı olmayan ( Gözlük ile düzeltilmiş görmesi tam olanlar),
  • Ortopedik ayakta durmasında engel alt ekstremite rahatsızlığı olmayan (hafif ortopedik engelliler),
  • Epilepsi rahatsızlığı olmayan,
  • İnsülin bağımlılığı, Tip-1 Diabetus Mellitus olmayan,
  • Ağır kalp ve damar enjeksiyon fraksiyonu %50 ve üzeri olanlar ve ileri kalp ve aort yetmezliği olmayanlar,
  • Kanser gibi kronik rahatsızlığı olmayan,

ENGELLİ ADAYLAR BAŞVURU YAPABİLİR.

DİĞER ÖZEL HUSUSLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3-Türk Ceza Kanunun 53.'ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve özel kanunlarda yer alan şartları taşımak.

5- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

7- En az %40 engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurul Raporuna Sahip olmak ve çalışabilir durumda olmak.

8- Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9- Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması.

10- Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (engelli önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının dört katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. - Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. - Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

12- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktı

13- Madde bağımlılığı olmayan

14- Tercih edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması.

- Yapılacak iş TEHLİKELİ olarak sınıflandırıldığından sözlü ve uygulamalı sınavı kazanan adaylardan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip iş başı yaptırılmadan önce 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 15. Maddesine istinaden "çalışacağı iş belirtilmek suretiyle sağlık raporu" istenecektir.

- Kura çekimi sonrasında belirlenen engelli işçi adaylarından istenen tüm belgeler sınavdan önce sınav heyetince incelenerek aranılan şartları taşımadığı belirlenen engelli işçi adayları sözlü ve uygulamalı sınava alınmayacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

*** Bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.dzkk.tsk.tr) internet sitesinde Personel Temini Kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Meslek Bilgileri

MeslekDeneyim (Yıl)Öğrenme Türü
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıBoy AralığıKilo Aralığı
Kadın 18---35 (25.10.2001 - 21.10.1984 tarihleri arasında doğan kişiler) - -
Erkek 18---35 (25.10.2001 - 21.10.1984 tarihleri arasında doğan kişiler) - -

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
Donanma K.lığı garnizon Yerleşkesi İçerisinde Deniz İkmal Merkezi K.lığı Brifing Salonu07.11.201914:00 - 15:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : GÖLCÜK
KOCAELİ / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :

İrtibat Bilgileri

Adı Soyadı
Ünvanı
Telefon No0262 414 66 01/2312
E-Posta

Diğer Bilgiler

İşveren Türü Kamu
Toplam Açık İş Sayısı 1
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

Kaynak : SGK Rehberi
Erdoğan: Son FETÖ'cü hesap verene kadar mücadele sürecek
Ozan Güven'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Tüm camilerde saat 00:13'te sela okundu
Akşener'in koruma polisinin testi pozitif çıktı
Kış dalgası daha kötü olabilir
15 Temmuz Gazisi görüntüleri izleyince gözyaşlarına boğuldu
Annesinin gördüğü rüyasının etkisinde kaldı, evine kuyu kazdırdı
Mansur Yavaş'ın açıklamaları AK Partili meclis üyelerini sinirlendirdi
1000 TL'lik nakdi destek uygulaması devam edecek
Kara gecenin unutulmaz kahramanları
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e sürpriz davet
Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya protokolü
Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı
Türk hackerlar Azerbaycan için harekete geçti
Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı
Dev şirketlerde istihdam yerinde saydı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Araştırma yapıldı! Otomobil lastiklerinde büyük tehlike
Yeni vaka sayısı açıklandı!Son üç günde...
Apple para iadesi yapacak! Eski iPhone'u olanlara güzel haber
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Survivor'ın şampiyonu ödül olarak ne kadar kazanacak?
Bilim Kurulu üyesi Özlü'den ezberleri bozan uyarı!
Aydın Dibel 3 İşçi Alacak
Bakan Pakdemirli'den '15 Temmuz' açıklaması
Meteorolojiden 12 ilimiz için 'sağanak' uyarısı
'Çivisiz camiler' ziyaretçilerini bekliyor
Bartın Amastris Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Yaz aylarında maske takarken nelere dikkat etmeli? Hangi maske türleri daha sağlıklı?
Meclis'te 'demokrasi nöbeti' başladı

Benzer Haberler