Anasayfa » İlan » İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pdb.itu.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. ALES Belgesi (En az 70 puan ve üzeri)

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. Yönetmelikte "...yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler." hükmü

uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli senatosunda alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Konservatuvarın Anasanat dallarına başvuracak öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi için 55 ilandaki diğer Araştırma Görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Ayrıca Rektörlüğe bağlı Avrupa Birliği Merkezi'ne alınacak uygulamalı birim öğretim görevlisi kadrosu için yönetmelik gereği 80 puan almış olmak gerekmektedir.

4. Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Fotoğraf (1 adet)

7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (Resmi Kurumlarca aslı gibidir veya noter onaylı)

8. Lisans Transkripti (asıl veya noter onaylı)

9. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

10. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar ile tecrübe gösterir belge (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve

görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-devletden alınan belgeler geçerlidir.)

Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda,

belgelerin asıllarının, resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren

başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.itu.edu.tr) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama tarihi

21.10.2019

Başvuru Bitiş Tarihi

04.11.2019

Ön Değerlendirme Tarihi

12.11.2019

Sınav Tarihi

15.11.2019

Sonuç Açıklama Tarihi

21.11.2019

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler