Anasayfa » Medya Haberleri » Mülakata yeni gerekçe!

Mülakata yeni gerekçe!

Mülakata yeni gerekçe!

Mülakata yeni gerekçe!

Tarih :
Mülakata yeni gerekçe!

Sözlü ile inandırıcılıktan ikna yeteneğine, kişisel yeterlilikler ölçülecekmiş.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, strateji ve bütçe uzman yardımcısı alımında yazılı sınavın yanı sıra sendikaların objektif olmadığı gerekçesiyle karşı çıktıkları mülakatı da uygulayacak.

Alınacak 59 uzman yardımcısı için 8 Aralık’ta Ankara’da yazılı sınav yapılacak. Test şeklinde yapılacak olan yazılı sınavda adaylara kendi mesleki alanlarından 40, genel iktisat alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 soru yöneltilecek. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları, iktisat alanından sınava giren adaylar için yüzde 100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise yüzde 80 alan bilgisi, yüzde 20 genel iktisat şeklinde olacak. Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sözlüde başarılı sayılmak için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak. Sözlü sınavda adayların “sSnav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” değerlendirilecek.

Adayların başarılı olup olmadıkları, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, yedek adaylar da olacak. Asıl listedeki adaylardan başvuruda bulunmayanlar veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar olursa yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre atama yapılabilecek.

Kaynak : Cumhuriyet

Benzer Haberler