Anasayfa » İlan » Sağlık Bakanlığı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kura İlanı

Sağlık Bakanlığı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kura İlanı

Sağlık Bakanlığı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kura İlanı

Tarih :
Sağlık Bakanlığı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kura İlanı

2019 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI İLAN METNİ

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 1 inci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan mezkur kanunun Ek 17 nci maddesinde "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu çerçevede 23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı Genelge doğrultusunda, 65-72 yaş arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamının sağlanmasına yönelik olarak yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

 1. GENEL ESASLAR
 1. Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
 2. Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
 3. Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra başvuru belgesini imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.
 4. Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekalet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.
 5. Gönderilen belgelerin hangi sebeple olursa olsun Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 6. Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 05 Kasım 2019 Salı - 11 Kasım 2019 Pazartesi saat 18:00' e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.
 7. Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
 8. Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
 9. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
 10. İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 11. KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
 12. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 13. Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)
 14. 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.
 15. Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ç-ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

 1. Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
 2. Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
 4. Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
 5. Mal bildirim formu.
 6. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

8. alt bendi "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak." hükmü gereğince, Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturmaları ve/veya arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

KURA SONUCU İLAN EDİLEN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM EDECEKLERDİR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

2019 YILI 65-72 YAŞ YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA
1 23 Ekim 2019 Çarşamba
(Başvuru başlangıç tarihi)

30 Ekim 2019 Çarşamba
(Son başvuru tarihi saat 18:00'e kadar )
PBS üzerinden başvuruların yapılması
2 04 Kasım 2019 Pazartesi
Saat 18: 00
Başvuru evraklarının
son geliş tarihi ve saati
3 14 KASIM 2019 PERŞEMBE KURA TARİHİ
(Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.)
4 16 Aralık 2019 Pazartesi saat 18:00 Atamaya esas belgelerin
son geliş tarihi ve saati
(Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi güvenlik soruşturması sonucuna göre göndereceklerdir.)
Kaynak : SGK Rehberi
Çekmeköy Belediyesi: Araç ihalesi yasalara uygun
Koronavirüs kalıcı hasar bırakıyor mu?
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten hapis istemi
Eyüpsultan Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Bakan Selçuk: Okulların açılması ülkenin gündemi olmak zorunda
Yörsan'ın iflası kabul edildi
Altın zirve yaptı!Altın neden yükseliyor?
Cımbızla toplayıp, araba fiyatına satılıyor
CİMER cevap verdi! Taşerona yüzdelik ve enflasyon farkı kaç TL?
Patlamanın sebebi belli oldu! Çok ama çok acı...
Cinsel tacizle suçlanan kayıp belediye başkanı ölü bulundu
Bakan Gül: Ayasofya'nın ibadete açılması hukuki gerekliliktir
10 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Tıbbi ihracatçılardan 'hibe şartı kaldırılsın' talebi
Mahkemeden yağ yakan lüks otomobile 'gizli ayıplı' kararı
Orman İşletme Müdürü ile 2 mühendis karantinaya alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yerli halk için Kovid-19 yardımını veto etti
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bakan Selçuk;6 Milyon TL Kaynak Aktardık”
270 kadranlı otomobile 427 ile radar cezası
AÖF final sınav sonuçları açıklandı

Benzer Haberler