Anasayfa » Medya Haberleri » Özel Güvenlikçiler dikkat! Kimliğini yenilemeyen yanar

Özel Güvenlikçiler dikkat! Kimliğini yenilemeyen yanar

Özel Güvenlikçiler dikkat! Kimliğini yenilemeyen yanar

'Kimlik kartını yenilememe' işten atılma sebebi. Kimlik kartını yenilemeyen güvenlik görevlisi tazminatsız şekilde kovuldu. Yerel Mahkeme işten atılmayı haklı bulurken, işçiye sevindiren tazminat haberi Yargıtaydan geldi.. Yargıtay çalışanın kimliğini yenilemeyi unutmasını tazminatsız işten atılmaya sebep olacak ağırlıkta bulmayarak, çalışana tazminata hükmetti...

Tarih :
Özel Güvenlikçiler dikkat! Kimliğini yenilemeyen yanar

'Kimlik kartını yenilememe' işten atılma sebebi

Özel güvenlik görevlileri dikkat! Kimlik kartını yenilemeyenin işine son verilir. İş sözleşmesinin feshinde kıdem ve ihbar tazminatına Yargıtay'dan önemli bir karar geldi.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI

Yargıtay kimlik yenilememe nediyle iş sözleşmesinin feshinin haklı olduğunu fakat çalışana kıdem ve ihbar tazminatlarının verilmesi gerektiğine hükmetti. İşte detaylar...

İş Mahkemesine başvuran işçi, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatını talep etti. Davalı işveren, davacının özel güvenlik kimlik kartı yenileme işlemini yaptırmadığını, kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlisinin çalıştırılamayacağını, bu sebeple de feshin haklı olduğunu iddia etti. Mahkeme işvereni haklı buldu. Kararı işçinin temyiz etmesi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.

KARAR

Davacı, 07/04/2011-30/09/2014 tarihleri arasında davalı asıl işveren Belediye işyerinde dava dışı ve davalı alt işveren şirketler nezdinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı alt işveren şirket tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürmüş, davalı alt işveren ise davacının özel güvenlik kimlik kartını yenilememesi gerekçesi ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur.

Mahkemece davacının özel güvenlik kimlik kartı olmaksızın çalıştırılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile dava konusu kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş ise de haklı feshe konu edilen eylem işin normal işleyişini ve işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyici nitelikte olsa da haklı fesih sebebini oluşturacak ağırlıkta olmadığı anlaşılmış olup kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken haklı fesih nedeni bulunduğu tespiti ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

22. Hukuk Dairesi 2016/16091 E. , 2019/14246 K.

K.T.27/06/2019

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı asıl işveren Belediye işyerinde 07/04/2011-30/09/2014 tarihleri arası güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın feshedildiğini beyanla kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai alacaklarını istemiştir.
Davalıların Cevaplarının Özeti:
Davalı Belediye vekili, davacı ile aralarında işçi işveren ilişkisi olmadığını, davacının diğer davalının işçisi olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Davalı ... Hiz. Ltd. Şti. vekili, dava konusu alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının özel güvenlik kimlik kartı yenileme işlemini yaptırmadığını, kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlisinin çalıştırılamayacağını beyanla davanın reddini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Karar taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilip feshedilmediği noktasındadır.

4857 sayılı Kanun’un 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun'un 25/II. maddesinde öngörülen ve işverene derhal fesih yetkisi tanıyan haklı sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz. Yargılama sırasında bu sebeplerin ağırlıkları her olayın özelliğine göre değerlendirilmelidir. İşçinin iyiniyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışı sonucunda iş ilişkisine devam etmek işveren açısından çekilmez hale gelmişse, diğer bir anlatımla güven temeli çökmüşse işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı doğar. Buna karşılık, işçinin davranışı taraflar arasında bulunması gereken güven temelini çökertecek ağırlıkta bulunmamakla, iş ilişkisine devamı tam anlamıyla çekilmez hale getirmemekle birlikte, işin normal işleyişini bozuyorsa, işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkiliyor ve işverenden bu nedenle iş ilişkisini yürütmesi normal olarak beklenemiyorsa 4857 sayılı Kanun'un 18/1. maddesi gereği geçerli fesih hakkı doğar.

Somut olayda, davacı 07/04/2011-30/09/2014 tarihleri arasında davalı asıl işveren Belediye işyerinde dava dışı ve davalı alt işveren şirketler nezdinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı alt işveren şirket tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürmüş, davalı alt işveren ise davacının özel güvenlik kimlik kartını yenilememesi gerekçesi ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece davacının özel güvenlik kimlik kartı olmaksızın çalıştırılmasının yasaya aykırı olduğu gerekçesi ile dava konusu kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş ise de haklı feshe konu edilen eylem işin normal işleyişini ve işyerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyici nitelikte olsa da haklı fesih sebebini oluşturacak ağırlıkta olmadığı anlaşılmış olup kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken haklı fesih nedeni bulunduğu tespiti ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 27/06/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Kaynak : SGK Rehberi
Bakan Gül: "Yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih 15 Temmuz'dur"
Meclis'te 'demokrasi nöbeti' başladı
Survivor'ın şampiyonu ödül olarak ne kadar kazanacak?
Bakan Pakdemirli'den '15 Temmuz' açıklaması
Maskeler hayatımızın bir parçası oldu
Sivas Adliyesi'nde görevli 2 yargı mensubunun testi pozitif çıktı
Bakan Fahrettin Koca'dan kalabalığa girmeyin uyarısı
Bekçinin yazdığı cezayı mahkeme iptal etmişti, Valilik itiraz edecek
Gri kategorideki terörist teslim oldu
Valilikten koronavirüs vakalarında artış uyarısı
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Yaz aylarında maske takarken nelere dikkat etmeli? Hangi maske türleri daha sağlıklı?
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e sürpriz davet
Şırnak'ta alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi tutuklandı
Fatih'te tarihi surların bir bölümü çöktü
Yazar Adalet Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya protokolü
Bilim Kurulu üyesi Özlü'den ezberleri bozan uyarı!
'Baskı altındayım' diyen hakim davadan çekilebilir mi?

Benzer Haberler