Anasayfa » Medya Haberleri » O kamu görevlilerine ilave 8.640 TL ödeme yapılacak!

O kamu görevlilerine ilave 8.640 TL ödeme yapılacak!

O kamu görevlilerine ilave 8.640 TL ödeme yapılacak!

Tarih :
O kamu görevlilerine ilave 8.640 TL ödeme yapılacak!

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda mevcut ve yeni kurulacak araştırma altyapılarına ilişkin iş ve işlemlerinde görevlendirilen mesleki bilgi ve deneyimi olan personele 8.640 TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.

Buna göre; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, mevcut ve yeni kurulacak araştırma altyapılarına ilişkin iş ve işlemlerinde mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanmak üzere geçici süre ile üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çalışanları ile kamu görevlisi olmayan diğer kişileri proje izleme ve değerlendirme, teknik konularda danışmanlık alma gibi hususlarda panelist, hakem ve izleyici olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilecek kişilere yapılacak ödeme, diğer kanunlardaki düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın 60.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere görev ve yetkileri, çalışma şartları ve süreleri ile araştırma faaliyetlerine katkısı gibi hususlar esas alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler