Anasayfa » Medya Haberleri » CHP'nin atamalarda önerdiği yedi kriter ya da acı gerçekler!

CHP'nin atamalarda önerdiği yedi kriter ya da acı gerçekler!

CHP'nin atamalarda önerdiği yedi kriter ya da acı gerçekler!

Muhalefette iken iktidar nimetlerine duyulan özlemle kulağa hoş gelen taahhütlerde bulunma bu coğrafyanın makus talihidir. Kim ne veriyorsa bir fazlasını veriyorum diyen merhum şu an Rabbi'nin huzurunda ve vermesi gerekip de vermedikleri ile vermemesi gerekip de verdiklerinden hesaba çekiliyor. İşinin hiç de kolay olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tarih :
CHP'nin atamalarda önerdiği yedi kriter ya da acı gerçekler!

Bu bağlamda, Muhalefet partileri kamu yönetimindeki hesapsız kitapsız taahhütlerine rağmen kamu görevlileri nezdinde bir türlü inandırıcı olamıyorlar. Başta EYT, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin GİH'e alınması ve siyasi kadrolaşma olmak üzere kamu personelini ilgilendiren birçok konuda maalesef inandırıcı olamıyorlar ve olamazlar da.

CHP, özelinde konuyu açıklayarak ne demek istediğimizi anlatmaya çalışalım. CHP seçim bildirgesinde istisnai memurluk uygulamasını kaldıracağını ifade ediyordu. Aşağı yukarı diğer partiler de benzer ifadeleri kullanıyorlardı. İyi de bu taahhütlerin doğru olduğuna inanmamız için CHP tarafından kazanılan belediyelerdeki uygulamalara ait verilere ihtiyacımız olduğunu sorgulamak zorunda olduğumuzu ifade etmeliyiz. İsterseniz bu ifadelerin ne kadar gerçeklerle örtüştüğünü açıklayalım.

CHP'nin 2015 yılı seçim bildirgesinde atamalarla ilgili taahhütlerine 2018 yılı Seçim Bildirgesi'nde de benzer ifadelerle yer verilmişti. Bu çerçevede "Kamuda Liyakat ve Ehliyet" başlığı altında kamu personeline yönelik bir dizi taahhütler arasında atamalarla ilgili olarak; 1- İşe alım süreçlerinin merkezine etik değerler ve liyakati koyacağız.
2- Kamu kurumlarında siyasi kadrolaşmaya ve kayırmacılığa asla izin vermeyeceğiz.
3- Atama ve yükseltmelerde her türlü ayırımcılık ve öznel tercihe son vereceğiz.
4- İstisnai memurluk uygulamasını kaldıracağız.
5- Üst düzey yöneticiler dışındaki tüm kamu görevlilerinin atamalarını merkezi sınavla gerçekleştireceğiz.
6- Sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
7- Bütün yöneticilik kademeleri için yazılı sınav kazanma şartı getirecek, üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, yöneticilik eğitimi almış olmayı ön koşul yapacağız.

Bu taahhütlerin ne kadar gerçek olduğunu isterseniz somut olaylarla açıklayalım. 1- CHP'nin grup başkanlıklarında ve milletvekillerinin yanında çalışan danışmanları SINAVSIZ atama usulü ile mi yoksa KPSS'den belli bir puan alanlar arasından mı seçiliyor? 2- CHP'nin seçimi kazandığı belediyelerdeki çalışanlara objektif mi yoksa kendi yandaşlarına yönelik sübjektif mi hareket ediyor? 3- CHP'nin seçimi kazandığı belediyelerde işçi alımları objektif bir sınavla mı yapılıyor? 4- İstanbul Belediye Başkanlığında Daire Başkanı yapılan eski CHP İlçe Başkanı hangi objektif kriterlere göre atandı?

Öncelikle bu taahhütlere ne kadar uyulduğunu bilmemiz gerekiyor. Malum, Meclis'teki ve belediyelerdeki uygulamalar iktidar adayları için küçük bir iktidar provasıdır. Üzülerek belirtelim ki CHP, yazdıklarının tamamını Meclis'te ve CHP'li belediyelerde adeta paspas edip ayaklar altında ezmiştir. Atamalarla ilgili yedi önemli kriteri açıklayıp ta hepsine aykırı işlem yapmak her siyasi partinin becerebileceği bir iş değildir. İşte inandırıcı olamamasının temel sebebi budur. Şimdi de bu işi nasıl yaptıklarını açıklayalım.

Kılıçdaroğlu dahil CHP'li milletvekilleri sınavsız eleman aldı mı?

Öyle sınavsız eleman almayacağım, diyerek martaval atmakla bu işler olmaz. Adamın önüne sınavsız alınan elamanları pat diye koyarlar ve söylenen yalanlar hemen ortaya çıkar. İsterseniz nasıl olduğunu açıklayalım. 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesinde partilerin ve milletvekillerinin sınavsız elaman alımına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre; yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda siyasi parti grup başkanlıklarında ve milletvekillerine kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilme hakkı verilmiştir.

Şimdi CHP'li milletvekillerinin yanlarında çalıştırdıkları danışmanları KPSS sonuçlarına göre ilanla ve sınavla almışlarsa bu köşeden her birinden özür dilemeye hazırım. Eğer sınavsız olarak kendi mensupları ve yandaşları arasından danışman almışlarsa CHP'nin yapmış olduğu taahhüdün adına mevcut uygulamaya bakarsak YALAN demekten başka seçenek kalmıyor.

CHP'li belediyeler sözlü sınavla yandaşları arasından eleman alıyor mu?

CHP'li belediyeler hem KPSS A grubu kadrolara hem de KPSS B grubu kadrolara sözlü sınavla eleman alıyorlar. İsterseniz örnekler için mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın internet sitesine bakılabilir. Yani CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerine bizzat CHP'li belediyelerde uyulmuyor. İşte bu tür ikircikli uygulamalar CHP'nin inandırıcılığını kaybettiriyor. Bunun adına en hafif tabirle vatandaşı kandırma deniyor. Eğer CHP, seçim vaatlerinde samimi olsaydı, öncelikle CHP'li belediyelere genel başkanları bir genel yazı göndererek hem A grubu kadrolara hem de B grubu kadrolar, işçi alımları ve sözleşmeli hiçbir şekilde sözlü sınav yapılmayacağını ya da sınavların kameraya kaydedileceğini talimatlandırırdı. Ancak, şu ana kadar böyle bir yaklaşım göremedik. Belki akıllarına gelmemiştir diyerek biraz teselli olabiliriz.

CHP'li belediyeler sözlü sınavda kamera kaydı kullanıyor mu?

Sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanacağını taahhüt eden bir parti, öncelikle CHP'li belediyelerde genel bir uygulama ile sözlü sınavı tamamen kaldırır ya da sözlü sınavlarda kamera kaydı uygulamasını başlatırdı. Ne yazık ki şu ana kadar böyle örnek bir uygulamayı göremedik. Mevzuat mutlak surette sözlü sınav yapılmasını öngörmüyor. Kurumların istemesi halinde KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak personeli alımı yapması mümkündür. Mesela yıllardır CHP'nin kalesi olan Çankaya Belediyesi'ndeki objektif (!) personel alımları kamuoyu ile paylaşılabilir. Ya da sınavlara memur ve işçi sendikalarından gözlemci katılımını sağlar. Bu vesileyle biz de özür yazısı yazmak zorunda kalırız.

CHP'li belediyeler işçi alımında sadece KPSS puanını mı esas alıyor?

İşçi alımlarında da benzer uygulamalara devam edildiğini görüyoruz. Yani İş-Kur tarafından gönderilen adaylar arasından sözlü sınav yapılmaktadır. CHP'li belediyelerin sözlü sınavlarda objektif davrandıklarını nasıl bileceğiz? Kamera kaydı var mı, sınav kurulunda sendikalardan temsilci var mı, sadece KPSS puanı esas alınıyor mu? İşte o zaman hükümeti eleştirmenin inandırıcılığı kalmıyor. Yani ben yaparsam sınav objektif oluyor, hükümet yapınca subjektif oluyor, işte bu mantık hastalıklı bir mantıktır. Moğultay zamanında yapılan hakimlik sınavlarını hatırlatmaya ise gerek dahi duymuyoruz.

CHP'li belediyeler sınavsız eleman alıyor mu?

Elbette sınavsız da eleman alıyorlar. Eğer belediyede istisnai kadro varsa bunu imkan dahilinde kullanmayan yoktur. CHP'li belediyeler de özel kalem müdürlükleri vasıtasıyla sınavsız memur alımı yapıyorlar. İsterlerse CHP'li belediyeler hiçbir şekilde sınavsız eleman almadı diye itiraz ederler ve bizde burada çekinmeden açıklarız. Aynı şekilde sözleşmeli teknik personel alımında da sınav uygulaması yapmıyorlar. O zaman CHP, hangi adaletin ve liyakatin peşinde koşuyor?

CHP objektif uygulamalara Çankaya Belediyesinden başlayabilir mi?

Çankaya Belediyesi CHP'nin tartışmasız kalesidir ve yıllardır yönetmektedir. Bu belediyedeki müdür ve üzeri atamaların hangi objektif kriterlere göre yapıldığı açıklanırsa inandırıcılık o kadar artacaktır. Zorunluluk yoksa niçin objektif uygulamalar yapsınlar ki. Nitekim CHP'li belediyeler istisnaları sonuna kadar kullanmışlardır. Hatta daha da ileri giderek CHP'li belediyelerdeki taşeron işçiler biraz araştırılsa kim kimin akrabasıdır daha net görülecektir. Hangi belediye meclis üyesinin yakınları taşeron olarak alınmıştır? Bunlar küçük bir araştırmayla dahi bilinebilecek durumdadır. Yani herkesin bildiğini burada açıklamaya gerek olmadığını düşünüyoruz.

Dolayısıyla yıllardır CHP'nin kazandığı belediye başkanlıklarında personel alım sürecine ilişkin maalesef örnek bir uygulamaya rastlayamadık. Belki istisnai uygulamalar vardır ama en azından kamuoyuna yansımadı. Personel alımında uygulanan bunca subjektif uygulama varken CHP'nin pişkin bir şekilde seçim beyannamelerinde objektiflikten ve adaletten bahseden açıklamalar yapması inandırıcı olmuyor.

Ayrıca, seçim beyannamesinde yer alan siyasi kadrolaşmanın yarattığı olumsuzlukların giderileceği vaadine CHP'li belediyelere bakarak inanabilir miyiz? Son derece net olan bu soruya CHP'li belediyelere bakarak siyasi kadrolaşma olmamıştır diyecek babayiğit var mıdır? Hatta CHP'li belediyelerdeki yetkili işçi veya memur sendikaları dahi durumu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacaktır. Ne hikmetse CHP'li belediyelerde yetkili sendikalar ya KESK ya da DİSK oluyor.

Yine seçim beyannamesinde yer alan yükseltmelerde her türlü ayırımcılık ve öznel tercihlere son verileceği ile bütün yöneticilik kademeleri için yazılı sınav kazanma şartı getirileceği vaatlerine CHP'li belediyelere bakarak inanabilir miyiz? Hangi CHP'li belediyede yöneticiler sadece yazılı sınavla belirlenmiştir? Yeni kazanılan belediyelerdeki eski ilçe başkanlarının atanmaları nasıl izah edilecek? Maalesef bu sorulara da olumlu cevap veremiyoruz.

Sonuç olarak, CHP'nin geçmişinin yanında mevcut durumunun da çok parlak olduğu söylenemez. Geçmişteki uygulamaları hatırlamak için "Ben de o sınava girmiştim" başlıklı yazımız okunabilir. Ha bu arada Kılıçdaroğlu'nun abisi Ali Kamer Kılıçdaroğlu'nun oğlu Ali Naki Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlüğü döneminde "Açıktan" SSK İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı'nda mühendis olarak işe başlatıldığını hiç anlatmaya gerek yok. Öyle bozulmaya ve gücenmeye gerek yok, sıkıysa yazdıklarıma yalan densin, ben buna da razıyım. Tek kelimeyle özetleyecek olursak, CHP'nin geçmişte veya halen belediyelerde yaptıkları bundan sonrada yapacaklarının göstergesidir, bunda yalanda yok, hilaf da yok vesselam.

Ahmet ÜNLÜ
Kaynak : Yeni Şafak
Bakan açıkladı: 62 bin 500 kişinin ücretleri hesaba yattı!
İptale rağmen para çekiyorlar! Kartınızı kontrol edin
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Lise öğrencileri dikkat! Ödüller belli oldu, mutlaka katılın
Sendikadan örnek davranış! Çalışanlara 400 TL destek...
Öğretmenler 1 Haziran'da okula gelecekler mi?
Milli Elektrikli Tren, 29 Mayıs'ta raya inecek
AK Parti açıkladı: Yasa tekliflerimizi hazırlıyoruz
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
Altın alacaklar dikkat!
Kaymakamlık, Belediye Başkanının iddialarını yalanladı
Yazıklar olsun! Sosyal yardım hattını arayan kişinin 8 otomobili çıktı
Bayramdan sonra önlemler nasıl olacak? Bakan Koca açıkladı!
Sundan'da corona virüs kabusu! Resmen açıklandı...
DSÖ yetkisinden korkutan açıklama! Yeni dalga çıkışı yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması
İstanbullular, şehirler arası seyahat yasağını böyle delmiş!
Fırına ekmek almaya gitmek serbest mi?
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin suçlamasına cevap geldi
KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ BURADAN TAKİP EDİN!
İki liderden sürpriz ziyaret!
Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi
Koronavirüs sivrisineklerden bulaşır mı?
‘Kumarhaneler Kralı' hayatını kaybetti!
Bakan Kurum'dan 'kesin korunacak hassas alan' açıklaması

Benzer Haberler