Anasayfa » İlan » Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak

Tarih :
Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Merkez Teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen öğrenim dallarında Genel İdari Hizmetler sınıfından 9 uncu derece kadroya giriş sınavı ile 40 (kırk) Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Grup

Öğrenim Dalı

Kadro

Sayısı

Puan Türü

Taban

Puanı

1. Grup

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-

Elektronik Mühendisliği

2

KPSSP1

80

2. Grup

Endüstri Mühendisliği

2

KPSSP1

80

3. Grup

Fizik Mühendisliği

9

KPSSP1

80

4. Grup

Hukuk

1

KPSSP4

80

5. Grup

İnşaat Mühendisliği

2

KPSSP1

80

6. Grup

Kimya Mühendisliği

1

KPSSP1

80

7. Grup

Makine Mühendisliği

6

KPSSP1

80

8. Grup

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

4

KPSSP1

80

9. Grup

Nükleer Enerji Mühendisliği

10

KPSSP1

70

10. Grup

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3

KPSSP38 veya KPSSP48

80

TOPLAM

40

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 16 - 27 Aralık 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) 01/01/2019 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS Lisans) yukarıdaki tabloda öğrenim dalına göre belirtilen taban puanlarını almış olmak,

ç) İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D)

seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen 4 üncü grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesinden, 10 uncu grup için en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden, diğer gruplar için en az dört

yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin tabloda belirtilen mühendislik programlarından ya da yukarıda sayılan fakültelere veya programlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2- GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ,

YERİ VE ZAMANI

a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:

(1) Ek-1'de yer alan sınava hangi gruptan gireceğine ilişkin dilekçe,

(2) Ek-2'de yer alan elektronik ortamda doldurulacak Nükleer Düzenleme Uzman

Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr internet sitesinden temin edilebilir),

(3) Ek-3'te yer alan elektronik ortamda doldurulacak 3 adet Güvenlik Soruşturması Formu (Kurumun http://www.ndk.org.tr internet sitesinden temin edilebilir),

(4) Ek-4'te yer alan örneğe göre hazırlanmış özgeçmiş,

(5) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da Kurumca onaylanmış örneği,

(6) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

(7) Yabancı dil bilgisine ilişkin belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

(8) İki adet vesikalık fotoğraf, (4,5 cm X 6 cm ebatlarında ve son altı ay içerisinde çekilmiş).

b) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslının veya Kurumca onaylı örneğinin de başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

c) Formların hatasız, eksiksiz, duyuru metninde yer alan esaslara uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Formlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.

ç) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 17:30'a kadar;

(1) "Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA" adresine teslim etmeleri veya,

(2) Yukarıda belirtilen adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir.

d) Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son

başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik evrakla

yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

f) Her aday yalnızca bir grup için sınava başvurabilir.

g) Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her öğrenim dalı için

belirlenen en yüksek puandan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak tüm gruplar için duyurulan kadro sayısının 4 (dört) katına kadar sözlü sınava girmeye hak kazanan aday Kurumun internet sitesinden duyurulmak suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

3- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

a) Alan bilgisi sözlü sınav konularının alt başlıkları öğrenim dalları itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

Alan bilgisi konularının puan değeri 50 (elli)'dir.

EK- İLANIN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : SGK Rehberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te ulusa seslenecek
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Parti'li Özeren tutuklandı
Vaka sayısının arttığı o ilde polis sahaya indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya kararını imzaladı! Hayırlı olsun
İki ilde daha asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.
Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü
Danıştay'ın Ayasofya kararı belli oldu!
Dünya yaya kaldı Türkiye şaha kalktı
Danıştay'ın 'Ayasofya' kararı gerekçesi açıklandı
Çeyrek altın haftayı 647 TL'den tamamladı
e Okul kayıt sorgulama sayfası: Çocuğum hangi okula gidecek?
Öğretmenler 'cerrahi maske üretim makinesi' yaptı
Eski rektörü telefonla 117 bin dolar dolandıran kişi tutuklandı
Bataklık Operasyonu' şüphelilerinin şirketlerine kayyum
Danıştay 10. Dairesinin gerekçeli Ayasofya kararının tam metni
Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atama yapıldı
Emniyet Müdürlüğünden 'araçtaki kişilere maske cezası' açıklaması
TÜRKPATENT'en personel alımı! İşte şartlar
MEB, taşrada görevli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
Erdoğan "Fatih Sultan Mehmet, ağır bedduada bulunmuştu"
Ayasofya' kararı sonrası çılgına döndüler! İlk tepki Rus Ortodoks Kilisesi'nden geldi

Benzer Haberler