Anasayfa » Medya Haberleri » O kamu kurumu kura ile 33 sürekli işçi alacak! İşte detaylar...

O kamu kurumu kura ile 33 sürekli işçi alacak! İşte detaylar...

O kamu kurumu kura ile 33 sürekli işçi alacak! İşte detaylar...

Kura ve sözlü sınavla 15'i güvenlik 33 sürekli işçi alınacak!

Tarih :
O kamu kurumu kura ile 33 sürekli işçi alacak! İşte detaylar...

Yargıtay Başkanlığı, sözlü sınavla güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadrolarına 33 işçi istihdam edecek.

15 GÜVENLİK, 18 TEMİZLİK

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 15 silahlı güvenlik görevlisi ve 18 temizlik personeli alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

Temizlik görevlisi alımında 3 personel engelliler arasından, 5 personel ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar arasından seçilecek.

Temizlik görevlisi kadrolarına başvuracakların, görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmaması ve 30 yaşını doldurmamış olması, engelli olarak başvuruda bulunacakların en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporu almaları, terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların ise durumlarını belgelemesi gerekecek.

Güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracakların en az lise mezunu olması, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlaması, 30 yaşını doldurmamış olması, erkeklerin en az 1 metre 75 santimetre, kadınların ise en az 1 metre 70 santimetre boyunda olması ve en az 1 yıllık tecrübesi bulunduğunu belgelemeleri gerekecek.

TARİHLER BELLİ OLDU

Şartları uyan adaylar, 2-6 Aralık tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresindeki “iş arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

ANKARA’DA İKAMET EDENLER BAŞVURU YAPABİLECEK

Başvuru işleminde sadece Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecek. Bu süreçte Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak. Başvuru süresi içerisinde ikametini Ankara’ya taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. İkamet değişikliğiyle ilgili olarak yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacak.

Başvuruların sona ermesinin ardından başvuruların tamamı, İŞKUR tarafından Yargıtay Başkanlığına gönderilecek ve noter huzurunda çekilecek kura ile istihdam edilecek kadro sayısının 4 katına kadar aday belirlenecek. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www. yargitay.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacak.

KURA VE SÖZLÜ SINAV

Kura sonucunda belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Atanmaya hak kazanan adaylar, 30 gün içinde göreve başlayacak ve 2 aylık deneme süresine tabi olacak. Bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecek.

İlan detayları şöyle:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 33 sürekli işçi alınacaktır.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 02/12/2019 - 06/12/2019 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde
belirtilen şartları taşımak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer
sertifika/belgelere sahip olmak,
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
5. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
6. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını
gösterir belgeye sahip olmak
7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,
8. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması(bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu
kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince
Başkanlığımızca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.

II-AÇIKLAMALAR

1) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Başkanlığımız
internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3) Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir.
Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
4) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim
yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet
değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde
Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.
5) Başvuruların tamamı kura çekimi için Başkanlığımıza gönderilecektir.
6) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam
edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

III –KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www. yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.
2- İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir.

IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1- Kura sonucunda belirlenen adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, sertifika vb. belgelerini Kurumumuza ibraz
edeceklerdir.
2- Belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
3- Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil
edilecektir.

V- SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Kura sonucunda belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17
inci maddesi gereğince Başkanlığımızca sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI-SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAKKAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(3 nüsha olarak düzenlenecek olup, bilgisayar ortamında doldurulacak)
2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi,
3- 3 adet vesikalık fotoğraf,
4- Adli Sicil Belgesi (e Devletten alınacak),
5- SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge,
6- Diploma/Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,
7- Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların, 1 yıllık mesleki deneyimlerini gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
8- Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartlarının aslı ve fotokopisi,
9- Engellilerin, yetkili sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporunun aslı ve fotokopisi,
10- Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
11- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde
yaralananların, durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

VIII-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI;

1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki
yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu
puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak
suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek
en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile
diğer her türlü duyurular
Başkanlığımız internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kuruluna sunulmak üzere
Başkanlığımız evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları
sonuçlandırarak, Başkanlığımız internet adresinde nihai karar ilan edilecek, yazılı tebligat yapılmayacaktır.

IX –ATAMA İŞLEMLERİ

1- Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda
başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine
yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı
halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3- Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu
durumlarını belgelendirerek Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona
ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
4- Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

X - İLETİŞİM:

Tel : 0 312 416 00 87
0 312 416 02 88
Adres : Yargıtay Başkanlığı
Vekaletler Cad. No: 1 Çankaya/ANKARA

Kaynak : SGK Rehberi
Bakan Koca: Korona virüsüyle mücadelenin ikinci dönemindeyiz
CHP'li Erol'un Nagehan Alçı'ya yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Milyonları ilgilendiren yeni vergi düzenlemeleri geldi
Seyahat izni için HES kodu nedir? nasıl alınır?
Doların yükselişi devam ediyor
Bakan açıkladı: Biletlerde fiyat artışı olacak mı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yarın Fatih Camisi'nde cuma namazı kıldıracak
'Cuma namazını Sultanahmet Meydanında kılmayı düşünüyoruz'
Milyonlarca çalışana yeni düznelemeden günlük 12 TL çıktı
Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var'
Çaykur yasakladı:Çay böyle toplanamayacak
52 daireli bina virüs nedeniyle karantinaya alındı
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller belli oldu
Düziçi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kovid-19'u yenen paramedik, çifte bayram yaşıyor
Dedesinin 'çok kıymetli' diye hediye etti: '200 bin dolar teklif geldi'
Tedbirler elden bırakılmadan normalleşme sürecine girilmeli
'Sağlıklı kilo vermek için günde 2 bardak süt için'
Son dakika...Sağlık Bakanlığı 27 Mayıs tarihli verileri açıkladı!
Altında normale dönüş için tarih verildi
Resmen değişti! 5 bin 500 lira sınırı geldi...
Bilim insanlarından yeni 'mesafe' uyarısı: 2 metre yeterli değil
Cuma namazı statta kılınacak! İşte o ilçemiz...
Acun Ilıcalı satın alacağı kulübü açıkladı
Kısa süre içinde 65 yaş ve 20 yaş altı ile ilgili düzenleme yapılacak'
"Trabzon'a göktaşı düştü; birçok ilden görüldü" iddiası
Bakan Koca'dan 20 yaş altı ile 65 yaş üstüne müjdeli haber
Bu ilde maske takmayana 800 TL ceza verilecek
Emekliye temmuzda zam ve ikramiye geliyor!
Otobüsler sefere hazır! İkramlar kalkacak mı
Albayrak'tan uzun vadeli konut kredisi açıklaması

Benzer Haberler