Anasayfa » İlan » TÜBİTAK 43 personel alacak

TÜBİTAK 43 personel alacak

TÜBİTAK 43 personel alacak

Tarih :
TÜBİTAK 43 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 23.12.2019

SIRA BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
ŞEHİR

1 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.BİBGB01 KISMİ SÜRELİ PROJE
PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI)
Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
2 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.ELSG01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
5 ANKARA
3 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.GBB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Kimya Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
4 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.GKB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
5 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.HBTB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Fizik Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
4 ANKARA
6 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.KKB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
7 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.KKB02 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor
olmak.
1 ANKARA
8 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.MB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
9 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.METB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
10 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.OTB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
11 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.PETB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında
öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
12 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.SB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
13 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.SFSMB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Makina Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak. 1 ANKARA
14 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.SSB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
15 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 SAGE.KS.2019-1.TYSB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor
olmak.
1 ANKARA
16 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YBİB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında
öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
17 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YBG01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
11 ANKARA
18 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YIAB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
19 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YPB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY
ARAŞTIRMACI)
Lisans Bölümleri
Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümünün
4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
20 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.UMB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY
ARAŞTIRMACI)
Lisans Bölümleri
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün
4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Üniversite yerleştirme sıralamasında ilk 25.000'de olmak.

ii. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4'lük sistemde en az 2,75 olmak.

Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.

iii. İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

 

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK SAGE ANKARA
E-Posta: sage.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 0312 590 90 00

 

 

TÜBİTAKpersonelalacak
Kaynak : SGK Rehberi
Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı
Kırklareli Kofçaz Belediyesi 3 İşçi Alacak
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı
Erdoğan: Bahçeli'nin Akşener'e daveti makul bir davettir
Uzman isimden korkunç açıklama! Bu virüs asla yok edilemeyecek
Muharrem İnce'nin asıl hedefi belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi: Özel okullar da 31 Ağustos'u beklesin
Ünlü iş adamının serveti paylaşılamıyor
AK Parti'den döviz açıklaması: Saldırılara geçit vermeyeceğiz
Akşener, Bahçeli’nin çağrısına yanıt verdi!
Samsun Üniversitesi yüksek lisans programı ilanı
Muharrem İnce ittifak kararını verdi
Valinin imzasını taklit edip belge hazırladılar! Savcılığa bildirildi
'EGO otobüsü koltuk döşemesi' anketi sonuçlandı
Malkara Cumhuriyet Savcısı Gürbüz görevine başladı
7 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Vergi kaydına dayanarak geçmişten Bağkur kaydı mümkün mü?
Analistler altındaki yükselişe ne dedi?
Avrupa'yı gezmek için 'Doğan'ını da götürdü
Avrupa pazarı daralıyor, Türkiye pazarı büyüyor
Eski TCMB Başkan Yardımcısı açıkladı: Bunun adı faiz artırımı
İnce, parti kurarsa hangi partiden ne kadar oy alır?
Vali'yi gören çocuk eliyle ağzını kapattı
'Bizimkiler'in 'Cemil'i hastaneye kaldırıldı!
Kamu engelliye iş kapısı oldu
Virüsten 10 günde 4 kişi ölünce vali uyardı
Karayolları Sinop 78. Şube Şefliği Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Genç kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı
Sakarya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programı ilanı
Bakandan hemşirelere sitemli mesaj"Böyle bir şey yaptığınız doğru mu?"
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünden 'PCR testi' açıklaması
Nakit ihtiyacına yüzde 0.79'luk çözüm!
Kılıçdaroğlu'nun 'İnce' tavrı netleşiyor!
Sahilde mangal yapmak yasak mı? Seyahat yasağı olacak mı?
Altın yeni zirvesini gördü
Çeyrek altın günü 785 TL'den tamamladı.
Kerem Bürsin iddialara cevap verdi: Meyve ile sebzeyi karıştırmayalım
İşte Citigroup'un bir yıllık dolar tahmini!
Mevduat faizi yüzde 11'e çıktı
ABD tarihin en uzun süreli ekonomik krizi gelmekte
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans programı ilanı
Sağlık-Sen'den 'sağlıkta şiddet' raporu
Faiz silme kampanyası başlatılsın vatandaş yükten kurtulsun
Yere yığılan adama virüs şüphesiyle kimse yaklaşamadı
Bu testi çözmeden meslek seçmeyin!
Asgariden prim ödeme emekli aylığını düşürür mü?
AK Partili meclis üyesi belediye çalışanlarınca darp edildi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yüksek lisans programı ilanı
Fahrettin Altun: Türkiye diz çöktürülecek bir ülke değil
Koronavirüsün merkez üssünde korkunç bilanço
Trump aşı için net tarih verdi
Yaşlı çifti 1 milyon lira dolandırdılar
Dünya Kovid-19 aşısını geliştirmek üzere seferber oldu
İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi
Vali'ye 'Bugün olmaz gelemem misafirim var' cevabı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 İşçi Alacak
Emekliye ve SGK'lıya müjde! Devlet karşılayacak
Terörle mücadelenin yeni A takımı
Ali Yalçın'dan özel okullar derneği başkanına tepki
Altuğ dolara dikkat çekmişti! Paranın değerini ne belirliyor?
Uzmanından dijital alana meraklı öğrenciler için öneriler
BDDK'dan 'kredi kullandırma vaadi' uyarısı
En yetkili isimden korkutan uyarı: Koronavirüs tamamen yok edilemeyebilir
AK Parti'li kadınlardan Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusu
Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor
İşletme mezunları ekonomist olamayacak
AYD Başkanı: Birinci perde reklamdı, film yeni başlıyor

Benzer Haberler