Anasayfa » İlan » TÜBİTAK 43 personel alacak

TÜBİTAK 43 personel alacak

TÜBİTAK 43 personel alacak

Tarih :
TÜBİTAK 43 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK SAVUNMA SANAYİİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ (SAGE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 23.12.2019

SIRA BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI

PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
ŞEHİR

1 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.BİBGB01 KISMİ SÜRELİ PROJE
PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI)
Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
2 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.ELSG01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
5 ANKARA
3 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.GBB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Kimya Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
4 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.GKB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
5 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.HBTB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Fizik Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
4 ANKARA
6 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.KKB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
7 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.KKB02 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor
olmak.
1 ANKARA
8 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.MB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
9 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.METB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
10 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.OTB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
11 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.PETB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında
öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
12 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.SB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
13 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.SFSMB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Makina Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak. 1 ANKARA
14 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.SSB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA
15 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 SAGE.KS.2019-1.TYSB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor
olmak.
1 ANKARA
16 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YBİB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında
öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
17 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YBG01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
11 ANKARA
18 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YIAB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY ARAŞTIRMACI) Lisans Bölümleri
Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
19 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.YPB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY
ARAŞTIRMACI)
Lisans Bölümleri
Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümünün
4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
2 ANKARA
20 TÜBİTAK / SAGE TBTK.SAGE.KS.2019-1 TBTK.SAGE.KS.2019-1.UMB01 KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ(ADAY
ARAŞTIRMACI)
Lisans Bölümleri
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün
4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.
1 ANKARA

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i. Üniversite yerleştirme sıralamasında ilk 25.000'de olmak.

ii. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4'lük sistemde en az 2,75 olmak.

Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.

iii. İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

 

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK SAGE ANKARA
E-Posta: sage.ik@tubitak.gov.tr
Telefon: 0312 590 90 00

 

 

TÜBİTAKpersonelalacak
Kaynak : SGK Rehberi
5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti
Putin ile gizli görüşme yapıldı mı? Ünlü iş adamından açıklama!
EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı
Bahçeli'den yerli oto yorumu: Almak isterim
TCDD'de özelleştiriliyor iddisası!
Karne almak istemeyen Yusuf'u Vali bile ikna edemedi
1,2 milyon kişi başvurdu! 5 gün sonra para iade
81 İle yazı gönderildi!O memurlar ödeyecek...
Antalya İnsan Kaynakları 25 İşçi Alacak
3.600 ek göstergede son durum! Yeni formül aranıyor...
Çalışanlar dikkat! Bu kurallara uymamak işten atılma sebebi
Hak-İş Başkanı Arslan, Bakan Selçuk ile görüştü
Siyanür içerek intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen firmaya rekor ceza!
Çekim sırasında facia! İki oyuncu öldü
Sabiha Gökçen Havalimanı'na ek sefer izni verilmedi
Kalaba Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Obezite 'Erkekliği öldürdü'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan saldırı açıklaması
Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı
Borsa rekorlara devam ediyor
Erdoğan İtalyan Politico dergisine makale yazdı
Yerli kredi derecelendirme şirketine kritik isimler
Ölüm duası kabul oldu
Sagopa'nın klibine RTÜK incelemesi
Sahte sağlık raporu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak
Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi
Mehmetçik çocukları sevindirdi! Akıllara Fatih Portakal geldi
Kılıçdaroğlu: Öğretmen farklı düşünüyor diye KHK ile okuldan atmak doğru değil
Samsun fabrika yangını
Güney Marmara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
Bakanlığa % 25'lik 'zam baskısı'
Emekli maaşını artırmak mümkün
Buz gibi havada alabalık sağımı
Balıkesir Erdemit Belediyesi 20 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
2020 yılında kamu işçilerinin ikramiyesi ne zaman ödenecek?
O bakanlıkta yeni daire başkanlığı kuruldu
Dikkat! MTV’nin ilk taksidini kaçırmayın!
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti
Nefes borusuna patates kaçan memur hayatını kaybetti
Çalışma Bakanlığı'ndan sosyal yardımlarla ilgili önemli açıklama
Erdoğan’dan AB’ye net mesaj
YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı!
Kış ortasında meyve verdi, görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
İhmalle oğlunu öldüren anneye 18 yıl hapis
İstanbul'da annelere ücretsiz ulaşım kartı
Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Sağlık Bakanlığından 'özel' daire başkanlığı
CHP İl Başkanı ile 24 il yöneticisi görevden alındı
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı
Bilecik Belediye Başkanı'ndan işçi çıkarma açıklaması
Altında gün sonu fiyatları
Seyir halindeki metrobüste yangın çıktı
42 bin kişi tahliye olacak!
Rapor sonunda işe başlamadan yıllık izin kullanabilir miyim?
Makas atmak isterken minibüse çarptı: 11 yaralı
Keşan’da feci kaza: 3 ölü 2 yaralı
TBMM'de çalışan personel sayısı açıklandı
10 soruda dul ve yetim maaşı ile ilgili merak edilenler
90 yaşındaki kadın kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı
Tüketiciye müjde! Tazminat hakkı geliyor
Bahçeli: Kılıçdaroğlu ile ilgili rapor hazırladık, savcılara ileteceğiz
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
Minibüsçülerden dikkat çeken talep
Dövmecide tecavüz ağır cezalık
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak

Benzer Haberler