Anasayfa » Medya Haberleri » O bakanlıkta atama yönetmeliği kaldırıldı!

O bakanlıkta atama yönetmeliği kaldırıldı!

O bakanlıkta atama yönetmeliği kaldırıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.

Tarih :
O bakanlıkta atama yönetmeliği kaldırıldı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE

AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 17/10/2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler