Anasayfa » Medya Haberleri » Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarih :
Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik
ÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3 - Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddeleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Yetkili Kuruluş/Kuruluşlar: Bakanlıkça yetkilendirilen Kuruluşu/Kuruluşları,

ifade eder."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "TEAŞ" ibaresi "TEİAŞ" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler