Anasayfa » Medya Haberleri » Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Tarih :
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Ticaret Bakanlığından:

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde" ibaresi "31/8/2020 tarihine kadar durumlarını" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 5/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler